Об’єктно-орієнтований дизайн

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Шевчук І. Б.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФЕМ-51спрофесор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Об’єктно-орієнтований дизайн” є методи та прийоми розробки складних програмних систем з сучасним інтерфейсом.

Мета вивчення дисципліни “Об’єктно-орієнтований дизайн” – ознайомлення студентів із сучасними методами проектування програмного забезпечення, що дозволяють здійснювати розробку програмних систем середньої та високої складності.

 Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Об’єктно-орієнтований дизайн”: ознайомлення студентів із сучасними процесами розробки програмного забезпечення (ПЗ), орієнтованими на наскрізне проектування; вивчення  основ мови моделювання UML; вивчення принципів аналізу та проектування об’єктно-орієнтованих систем; вивчення найбільш поширених шаблонів проектування та архітектурних шаблонів.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • сучасні засоби моделювання і документування архітектури ПЗ;
 • методи побудови та аналізу формальних моделей предметних областей;
 • основні фази процесу розробки ПЗ;
 • основи мови UML;
 • принципи об’єктно-орієнтованого проектування;
 • принципи і методи створення складних програмних засобів на основі концепції та стандартів відкритих систем, CASE-систем, мови UML;
 • функціональні можливості однієї з програм-редакторів мови UML;
 • основні архітектурні шаблони, які використовуються при розробці програмних систем;
 • шаблони проектування, що використовуються при розробці систем;

б) уміти

 • розробляти моделі компонентів інформаційних систем, включаючи моделі баз даних;
 • обґрунтовувати прийняті проектні рішення, здійснювати постановку і виконувати експерименти з перевірки їх коректності та ефективності;
 • моделювати, аналізувати та документувати вимоги до коректності та ефективності ПЗ;
 • методи і засоби організації колективної роботи над проектом по розробці ПЗ;
 • застосовувати на практиці фундаментальні концепції об’єктно-орієнтованого підходу: абстракцію, інкапсуляцію, успадкування, поліморфізм;
 • проводити аналіз вимог і проектувати, на основі даних аналізу, системи і підсистеми з використанням мови моделювання UML;
 • розробляти логічну модель програмної системи;
 • розробляти компонентну модель програмної системи;
 • розробляти модель розміщення компонентів програмної системи;
 • застосовувати шаблони проектування та архітектурні шаблони.

Рекомендована література

Основна:

 1. Craig Larman. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Pearson, 2014. 616 р.
 2. Dean Leffingwell, Don Widrig. Managing Software Requirements: A Unified Approach. Addison-Wesley Professional, 2003. 560 р.
 3. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley Professional, 2005. 496 р.
 4. Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engel, Bobbi J. Young, Jim Conallen, Kelli A. Houston. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Addison-Wesley Professional, 2007. 720 р.
 5. Jean-Marc Nerson. Enterprise Model Patterns: Describing the World. Technics Publications, 2014. 648 р.
 6. Martin Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison-Wesley Professional, 2003. 208 р.
 7. Pender T.A. UML Weekend Crash Course. Wiley Publishing Inc., 2002. 358 p.

 

Додаткова:

 1. Dean Leffingwell, Don Widrig. Managing Software Requirements: A Unified Approach. Addison-Wesley Professional, 2003. 560 р.
 2. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley Professional, 2005. 496 р.
 3. Larman Craig. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Pearson, 616 р.
 4. Інструментальні програмні засоби розробки ІУС. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. / уклад.: К.І. Київська. – Київ: КНУБА, 2018. – 40 с.

Інтернет-джерела: 

 1. UML для бізнес-моделювання: для чого потрібні діаграми процесів. URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/uml-diagrams.html
 2. Простий посібник зі схем UML і моделювання баз даних. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/guide-to-uml-diagramming-and-database-modeling
 3. Розділ 2. Основи UML. URL: https://docs.kde.org/trunk5/uk/umbrello/umbrello/uml-basics.html
 4. Стандарт UML 2.2. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.omg.org/technology/documents/modeling_spec_catalog.htm #UML

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус