Фінансовий комплайенс

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836доцент Слобода Л. Я.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818УФФ-41сдоцент Слобода Л. Я.
УФФ-42сдоцент Слобода Л. Я.
УФФ-43сдоцент Слобода Л. Я.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий комплайенс» є теоретичні, організаційно-правові та практичні аспекти щодо регулювання діяльності фінансових корпорацій (банків, платіжних інституцій та фінтех компаній) у сфері ліцензування, корпоративного управління, оптимізації оподаткування через офшоризацію бізнесу, розробки та реалізації політики щодо запобігання та протидії фінансових операцій з легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

 

Мета навчальної дисципліни засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо організації та проведення фінансового комплайенсу міжнародними організаціями, регуляторами та учасниками фінансового ринку, що задіяні у процесі здійснення фінансових транзакцій.

Основні завдання:

У процесі вивчення навчальної дисципліни необхідно:

  • дати студентам знання щодо сутності та еволюції поняття фінансового комплайенсу, його регуляторної й фінансової складових, визначення ролі та функцій міжнародних організацій, регуляторів та центробанків у його реалізації;
  • сформувати у студентів системне розуміння теоретичних та організаційно-правових засад проведення ліцензування фінансових компаній, регуляторних та законодавчих актів щодо проведення фінансового комплайенсу (та фінансового моніторингу як його складової) в Україні та в світі;
  • дати студентам уяву про переваги та недоліки офшоризації бізнесу фінансових корпорацій, визначення ризиків та рейтингів різних юрисдикцій з позиції оптимізації оподаткування та зменшення інших видів витрат інвесторів;
  • навчити студентів розробляти комплайенс-програми та визначати функції й повноваження комплайенс офіцера;
  • сформувати у студентів навички щодо застосування принципів “Знай свого клієнта” (KYC “Know Your Customer Identification”) на основі ризик-орієнтованого підходу при відкритті рахунків в банках та фінтех компаніях, а також використання методів роботи з інсайдерською інформацією.