Криптовалюти та віртуальні біржі

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Петик Л. О., ,
516доцент Слобода Л. Я., ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Петик Л. О.
доцент Петик Л. О.
доцент Петик Л. О.
516доцент Слобода Л. Я.
доцент Слобода Л. Я.
доцент Слобода Л. Я.

Опис курсу

Опис курсу «Криптовалюти та віртуальні біржі»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Криптовалюти та віртуальні біржі» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо організації та проведення біржових торгів, а також щодо функціонування ринку криптовалют.

Завдання вивчення дисципліни «Криптовалюти та віртуальні біржі»:

 • оволодіти теоретичними та організаційними основами функціонування фондового ринку та ринку криптовалют;
 •  поглиблено вивчити законодавчі акти, що регулюють біржову діяльність;
 •  набути знань з питань організації та здійснення біржової діяльності;
 •  оволодіти навичками з питань, що виникають під час проведення біржових торгів;
 •  вивчити порядок застосування інструментів фондового ринку;
 •  оволодіти теоретичними та практичними навичками технічного та фундаментального аналізу;
 •  ознайомитися з процедурою хеджування біржових угод;
 •  набути знань з питань організації та здійснення Інтернет-трейдингу;
 •  ознайомитися з процедурою ІСО;
 •  набути знань з питань майнінгу криптовалюти;
 •  ознайомитися з технологією блокчейн.

Рекомендована література

 1. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 01.01.2013 р.
 2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 01.01.2013 р.
 3. Аржевітін С. М. Монетарні аспекти використання віртуальних валют /С.М. Аржевітін// Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 6-8.
 4. Дацко М.В., Артим-Дрогомирецька З.Б. Технологія блокчейн та перспективи її застосування /М.В. Дацко., З.Б. Артим-Дрогомирецька// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/23410/2/MNK-ME_2017_Datsko_M_V-Blockchain_technology_114-116.pdf
 5. Должанська Н.А. Аналіз криптовалют з точки зору можливості виконання основних функцій грошей // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №6.
 6. Жувагіна І.О. Bitcoin: українські реалії використання криптовалют в сучасних економічних системах /І.О. Жувагіна, О.В. Замарайкін, Т.С. Будна// Економiка та держава. – 2018. – № 6. – С.97-100.
 7. Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій /В. Корнєєв, О. Чеберяко// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – 1(196). – С.40-46.
 8. Науменкова С.В. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 66-70.
 9. Примостка Л.О. Ринок криптовалют: спекуляція, ризики та хеджування [Текст] / Л.О. Примостка // Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 89-91.
 10. Раровська В. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов. – К. : Центр уч. л-ри, 2009. – 144 с.
 11. Сохацька О. М. Біржова справа : підруч. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни ” Криптовалюти та віртуальні біржі”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус