Тяжкороб Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

фінансово-інвестиційне забезпечення стратегії розвитку просторових форм організації економіки регіону.

Курси

Публікації

Автор понад 130 публікацій, з них 7 монографій (в т.ч. 2 одноосібні), 2 навчальних посібника, 55 статей у фахових виданнях (в т.ч. 5 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science).

Монографії

 1. Тяжкороб І. В. Формування інвестиційного потенціалу регіону в умовах децентралізації. — В кн.: Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей,  підприємств,  бізнесу: монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2020. С. 504 (С. 198-209).
 2. Тяжкороб І. В. Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості дохідного будинку. — В кн. : Організаційно-управлінські та фінансові аспекти функціонування дохідних будинків в Україні : кол. моногр. / За заг. ред. Б. І. Пшика. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019.  219 с. (С. 68-87).
 3. Тяжкороб І. В. Просторові форми організації економіки регіону : стратегія розвитку та інвестиційне забезпечення: моногр. Київ : «Видавництво Людмила», 2018. 404 с.

Навчально-методичні праці

 1. Тяжкороб І. В. Розділ 6. Ціна капіталу на фінансовому ринку. — В кн. : Фінансовий ринок: навч. посіб. / кол. авт.; за ред. Б. І. Пшика.  Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 555 с. (С. 186-210).

Статті у наукових і періодичних виданнях

 1. Пшик Б. І., Тяжкороб І. В., Галайко Н. Р., Лапішко З. Я., Сідельник О. П. Напрями зміцнення фінансової безпеки домогосподарств у процесах фінансування житлового будівництва. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 1 (42). С. 84-97. URL:  https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3653 (WоS)
 2. Тяжкороб І. В., Пшик Б. І., Циганчук Р. О., Халабова О. О., Сокирка Д. С. Консалтинг у фінансово-інвестиційному забезпеченні розвитку регіональної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 6 (41). С. 147-160. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i251426 (WоS)
 3. Лапішко М. Л., Тяжкороб І. В., Лапішко З. Я., Федевич Л. С. Тенденції розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу територіальної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 2 (37). C. 332-342. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i230300 (WoS).
 4. Тяжкороб І. В., Марканич Т. Р. Вплив пандемії Covid-19 на фінансові результати консалтингової діяльності у світі. Інноваційна економіка. 2021. № 7-8. С. 32-37 URL: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.4 (Index Copernicus)
 5. Тяжкороб І. В., Голуб Г. Г., Голуб Р. Р. Політика соціального інвестування банківських установ: українські реалії і зарубіжний досвід. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. № 2 (33). С. 593-603. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i207247 (WoS).
 6. Заблодська І. В., Тяжкороб І. В., Сєрєбряк К. І. Стратегічний аспект соціального інвестування в контексті регіонального розвитку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 4 (31). С. 487-496. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i191002 (WoS).
 7. Тяжкороб І. В., Марканич Т. Р. Перспективи розвитку соціального інвестування в банківському секторі. Вісник Університету банківської справи. 2019. № 2-3. С. 95-100. URL: https://doi.org/10.18371/2221-755×2-3(35-36)2019193941 (Index Copernicus)
 8. Тяжкороб І. В., Голуб Р. Р. Інвестиційний консалтинг у розвитку інвестиційного бізнесу банків України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2018. Вип. 2 (130). С. 48-52. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.062_u (Index Copernicus)
 9. Тяжкороб І. В., Літвінова І. М., Плетньов М. В., Попова І. А. Інструментарій розвитку просторових форм організації економіки регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 (245). С. 80-87. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2018_4_18 (Index Copernicus)
 10. Євтух Л. Б., Тяжкороб І. В. Особливості надання фінансових послуг банківськими установами на фондовому ринку. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 4 (260). С. 212-217. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_38 (Index Copernicus)

 

 

Біографія

Освіта

2000 р. – закінчила з відзнакою Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету, повна вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «економіст».

2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на тему «Організаційне забезпечення змін в хімічному комплексі регіону».

2012 р. – отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства та прикладної статистики.

2018 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на тему «Інвестиційне забезпечення стратегії розвитку просторових форм організації економіки регіону».

2019 р. – стажувалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра державних та місцевих фінансів, (18 лютого – 27 квітня 2019 р.).

2021 р. – стажувалась в Університеті прикладних наук (ISMA University of Applied Sciences) (Рига, Латвія) за програмою «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education» (24 травня – 28 червня 2021 р.).

2019–2022 рр. – навчалась на курсах німецької мови рівня А2-С1 у Центрі німецької мови Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Професійний досвід

Вересень 2000 р. – серпень 2013 р. – інженер, асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки підприємства та прикладної статистики Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Вересень 2013 – травень 2022 р. – доцент, професор кафедри фінансового консалтингу та банківництва Університету банківської справи.

Червень 2022 р. – по теперішній час доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2019–2020 н.р. – член Вченої ради Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

2006-2020 рр. – взяла участь у виконанні 10 науково-дослідних робіт відповідно до плану наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Університету банківської справи, Національної металургійної академії України. Результати досліджень знайшли практичне застосуванні у діяльності регіональних органів державного управління, підприємницьких структур та в освітньому процесі.

2019-2020 н.р. – підготувала призера II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності» (диплом ІІІ ступеня, тема «Перспективний розвиток соціального інвестування в банках України»).

Січень 2015 р. – червень 2020 р. – виконувала обов’язки відповідального секретаря збірника «Вісник Університету банківської справи».

Лютий 2021 р. – травень 2022 р. – позаштатний рецензент у міжнародних наукових виданнях «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» та  «Agricultural and Resource Economics:  International Scientific E Journal» (List of External Reviewers vol. 7, no.1–4 (2021), які включено до групи «А» фахових видань України та міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection.

Нагороди

За досягнення як педагога і науковця заносилась на дошку пошани Східноукраїнського національного університету, 2004 р.; заохочувалась адміністрацією Східноукраїнського національного університету, 2002 р., 2003 р.; Університету банківської справи, 2016 р., 2021 р.; Головою галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності», 2020 р. (грамоти, премії, подяки).

Розклад