Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів кафедри обліку, аналізу та контролю на тему: “Інновації в освіті. інноваційні технології викладання фахових дисциплін”

27.06.2024 | 23:25

Протягом червня-вересня 2023 року Лобода Н.О. к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і контролю факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка пройшла Міжнародне науково-педагогічне стажування «Інновації в освіті. інноваційні технології викладання фахових дисциплін» (“Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines”) м. Катовіце, Республіка Польща, Akademia Śląska.

Метою науково-педагогічного стажування було підвищення кваліфікації учасників стажування, оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

Навчальне навантаження міжнародного науково-педагогічного стажування становило 6 кредити ЄКТС (180 години). Стажування відбувалось за такими модулями:

Модуль 1. Організація та навчально-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі (досвід Akademia Śląska)

Модуль 2. Інноваційні підходи до організації навчально-методичного та технічного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах Європейського Союзу (на прикладі Akademia Śląska)

Модуль 3. Наука як основа освітнього процесу. Публікації в журналах міжнародних наукометричних баз: теорія та практика

Модуль 4. Організація викладання фахових дисциплін. Підсумкова тека.

Програма включала, зокрема, участь в роботі 6-й Міжнародній науковій конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в XXI столітті» (м. Катовіце, Республіка Польща, Akademia Śląska), участь в науково-методичному семінарі «Організація викладання фахових дисциплін в університетах Європейського Союзу» (м. Катовіце, Республіка Польща, Akademia Śląska), участь у Колективній монографії CONTEMPORARY TECHNOLOGIES AND SOCIETY: INNOVATIONS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AND CHALLENGES, виданій польським науковим видавництвом (із присвоєнням індексу ISBN) (Akademia Śląska).

Отримані знання та рекомендації будуть використані для забезпечення навчального процесу освітньої програми “Облік, аналіз та фінансові розслідування”.

За результатами стажування отримано сертифікат.