Вовчак Ольга Дмитрівна

Посада: професор кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: olha.vovchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

ефективність функціонування банків в цифровій економіці, трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки, банківське кредитно-інвестиційне стимулювання розвитку національної економіки, фінансове забезпечення економічного розвитку України.

Публікації

Автор понад 300 публікацій, з них понад  20 монографій, 7 підручників, 23 навчальних посібників, 26 статей в „Економічній енциклопедії” (у трьох томах),  інших наукових праць в періодичних виданнях та понад 100  праць навчально-методичного характеру. Є одним із авторів  фундаментальної наукової праці, присвяченої 20 – річчю створення Національного банку України  «Гроші України: від гривні до гривні». Співавтор  підручників з «Фінансової грамотності» для вчителів і учнів.

Здійснює  наукове керівництво і консультування аспірантів та докторантів. Підготувала 21 кандидата економічних наук, 1 доктора філософії, 4 докторів економічних наук.

 Основні підручники і навчальні посібники

 1. Вовчак О. Д. Інвестування. навч. посіб. – Львів:«Новий світ – 2000»,2008. – 544 с.
 2. Вовчак О.Д. Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Банківська справа : навч. посіб. Львів:«Новий світ – 2000»,2008. 560 с.

 1. Вовчак О.Д. Маркетинг в банку : навч. посібник / О.Д. Вовчак та ін. – Львів : Вид-во ЛКА, 2009. – 380 с.
 2. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Андрейків Т. Я. Кредит і банківська справа: підручник. Затверджено МОН. К., 2008. 564 с.
 3. Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, З.Р. Костак, І.Є. Бучко. -К.: ЦУЛ, 2013. – 424 с.
 4. Вовчак О.Д., Cамура Ю.О., Сидоренко В.А., Вареник В.А. Банківська безпека. – Навчальний посібник .- К.: Знання,  2013. –  237с.
 5. Вовчак О. Д. Проектне фінансування : навчальний посібник / О. Д. Вовчак [та ін.] – Київ : Університет банківської справи НБУ, 2015. – 420с.
 6. 8. Скаско О., Сарахман О., Вовчак О. та ін. Внутрішній аудит у банку : навчальний посібник. – К. УБС НБУ, 2015
 7. Вовчак О.Д., Костак З.Р. Історія грошей та банківництва : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2016. – 210 с.
 8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2016. – 354 с.
 9. Вовчак О.Д., Бучко І.Є. Управління банківськими ризиками : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2017. – 358 с.
 10. Вовчак О.Д., Рудевська В.І., Єпіфанова А.І. Факторинг : навч. посібник. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 299 с.
 11. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.: О.Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, …; К., 2019. 272 с. Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист № 1/11-4963 від 27.05.2019). ISBN 978-966-484-311-6. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/navchalni-materiali-finansova-gramotnist-finansi-sho-chomu-yak-dlya-uchniv-10-11-klasivv

 

 

Монографії

 1. Вовчак О.Д. Концентрація банківського капіталу в Україні: управління і досвід : монографія / О.Д. Вовчак,  Ю.О. Бойко / за наук.ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – Львів : «Растр-7», 2012. – 192 с.
 2. Вовчак О.Д. Сенищ П.М., Антонюк О.І. Банківське мікрокредитування малого бізнеcу в Україні : монографія.К.: УБС НБУ, 2012. – 322 с.
 3. «Гроші України: від гривні до гривні», наукова праця, присвяченої 20 – річчю створення Національного банку України, автор розділів VІІ, VІІІ «Становлення грошово-монетарної системи суверенної України»  (2012 р.)
 4. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / за ред.. Вовчак О.Д. – К.: УБС НБУ, 2014. – 430 с.
 5. Вовчак О.Д., Пірог В.В. Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації: монографія. – Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 240с.
 6. Вовчак О.Д. Капіталоутворення в банківському секторі України : теорія та практика управління : монографія / О.Д. Вовчак, В.А.Вареник, Ю.О. Самура. –Львів: Ліга-Прес, 2014. – 208 с.
 7. Вовчак О.Д. Державне регулювання фінансової складової національної економіки : монографія / О. Вовчак, І. Канцір, Т. Андрейків. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 180с.
 8. Вовчак О.Д. Консолідація у банківському секторі: теорія і досвід : монографія / О.Д. Вовчак, В.І. Рудевська. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 222 с.
 9. Вплив банківської системи на забезпечення фінансової безпеки України: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Д. Вовчак. – Київ : ДВНЗ «УБС», 2019. – 250 с.
 10. Вовчак О.Д. Монетарне регулювання розвитку банківської системи України: теорія і практика : монографія / О. Д. Вовчак, Т. В. Мельник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 158 с.

11.Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки у сприянні сталому розвитку: методологічний аспект: колективна монографія / за заг. ред А.Я. Кузнєцової, М.Е. Хуторної. Львів, 2021 (Вовчак О.Д.-розділ «Розвиток фінансового моніторингу в забезпеченні фінансової стабільності фінансового сектору»).

 1. Вовчак О. Д. Оцінка достатності капіталу банку в умовах ринкової невизначеності: теорія і практика : монографія / О. Д. Вовчак, І. Б. Дмитренко.  — Львів : Університет банківської справи, 2022. 259 с.

 

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. 1. Vovchak О. Banking crediting of enterprises’ innovation activity in Ukraine / О.Vovchak, V. Rudevska // Banks and Bank Systems, Volume 11, Issue 4,- 2016 – pp. 97-101 (Scopus).
 2. Вовчак О.Д., Миськів Г.В., Пасінович І.І Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України // О.Д. Вовчак, Г.В. Миськів, І.І. Пасінович // // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – Том 2, № 23.– С.361-371(Web of Science).

3.Vovchak O. D., Rudevska V.I. Peculiarities of ensuring financial sustainability of the Ukrainian Banking System /  Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue 1, 2018 – рр. 184-195 (Scopus).

 1. Vovchak O. D., Rudevska V. I., Pohorila O. V. Сhallenges of inflation targeting in Ukraine: establishing the mega–regulator // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Том 1, № 24.– С.305-311(Web of Science).
 2. Вовчак О.Д. Стан i проблеми розвитку банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України / О.Д. Вовчак, Гальків Л. І., Демчишин М. Я. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Том 3, № 26.– С.29-37 (Web of Science).
 3. Вовчак О.Д., Сенищ П.М., Мельник Т.В. Оцінювання впливу «очищення» банківської системи на показники діяльності банків України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Том 1 (№28). – 2019. – С. 16-25 (Web of Science).
 4. Dr. Olha Vovchak, Dr. Serhij Reverchuk, Dr.Rudevska V.I., Khlan Y.V Bank business modeling and levels of non-performing loans: Perspectives of international risk factors in Ukraine // Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), –Vol 2, No 2 November-2019 (Scopus). 282 296. DOI:10.15549/jeecar. v6i2.391.
 5. Вовчак О.Д. Фінансовий моніторинг як економіко-правовий метод протидії тероризму / О.Д. Вовчак, В.С. Канцір, І.А. Канцір // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Том 2 (№ 29). – 2019. – С. 339-347 (Web of Science).
 6. Serhiy Reverchuk, Olga Vovchak, Tetyana Yavorska, Olesya Irshak. «Investment activities of banks, insurance companies and non‐government  pension  funds  in  Ukraine»  // Journal «Investment Management and Financial Innovations”, which is scheduled to be  published in Volume 17 Issue 2, 2020 (Scopus).
 7. Вовчак О.Д., Гальків Л.І., Кулініч Т. Формування фінансово стабільної пенсійної системи в Україні: виклики, передумови, критерії, заходи / О.Д. Вовчак, Л.І. Гальків, Т. Кулініч // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Том 4 (№35). – 2020. С.367-374 (категорія «А», Web of Science).
 8. Вовчак О.Д., Стаднійчук Р.В. Інтегральне оцінювання рівня фінансової стабільності банків в системі їх фінансового оздоровлення. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 2 (37). 2021. С. 14-23 (категорія «А», Web of Science).
 9. Вовчак О.Д., Кулиняк І. Я., Гальків Л.І., Павлишин М.Л., Горбенко Т.М. Удосконалення діагностики кризи на підприємстві: фінансово-економічний зріз. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Том 3(38). 2021. С.292-303 (категорія «А», Web of Science).
 10. 13. Melnychenko, O., Kalna-Dubinyuk, T., Vovchak, O., & Girchenko, T. (2021). The influence of climate change on the life insurance in the EU: A panel data approach. E3S Web Conf., 307, 07001https://doi.org/10.1051/e3sconf/2021 30 707001 (Scopus).
 11. Vovchak O., Kravchenko A., Andreykiv T. Digital imperatives for the development of the financial market of the national and world vector. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Том 5(40). 2021. С.365-377 (категорія «А», Web of Science).
 12. Вовчак, О., Кулиняк, І., Гальків, Л., Савіцька, О., & Бондаренко, Ю. (2022). Моделювання впливу пандемії Сovid-19 на фінансово-економічну діяльність суб’єктів на ринку туристичних послуг. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice1(42), 250–258. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3717. (категорія «А», Web of Science).
 13. Вовчак O., Дзюрах Y., Кулиняк I., Гальків L., & Рачинська H. (2022). Економічний механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві (анг.). Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice3(44), 269–279. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3774. (категорія «А», Web of Science).

 

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України

 1. Вовчак О.Д. Розвиток стратегічного управління та його особливості в банках з іноземним капіталом / О.Д. Вовчак // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 4/5(30). – С.36 – 41.
 2. Вовчак О. Д. Cутність та особливості банківської конкуренції в Україні в умовах сьогодення / О.Д. Вовчак // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 2 (6). – 253-258.
 3. Вовчак О.Д., Миськів Г.В. Основні тенденції та особливості діяльності банків іноземних банківських груп в Україні / О.Д. Вовчак, Г.В. Миськів  // Європейські перспективи. –  № 3. –  2016. – С.14-21.
 4. Вовчак О.Д. Іпотечне кредитування як перспективний напрям розвитку банківських інвестицій в Україні / О.Д. Вовчак, Т. Я. Андрейків // Збірник наукових праць Вісник соціально-економічних досліджень. – Випуск 1 (60). –  2016. – С. 230-239.
 5. Вовчак О. Д. Економічна синергетика як інструмент пізнання трансформаційних процесів економічних систем / О.Д. Вовчак, Н. М. Ткачук / Фінансовий простір. – № 4. – 2017 (міжнародний науково-практичний журнал).
 6. Вовчак О.Д. Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України [Електронний ресурс] / О.Д. Вовчак, Г.В. Миськів // Фінансовий простір. – 2015. – № 1 (17). – С. 76-82. – Режим доступу : http:// fp.cibs.ck.ua /files/1501/ 15voddvk.pdf/
 7. 7. Vovchak O., Holub R. Dynamic of Exchange Rates in the Context of General-Equilibrium Model of an Open National Economy / O.Vovchak, R. Holub // European Cooperation. – 2016. – Vol. 2 (9). – C. 18-36.
 8. Вовчак О.Д. Розвиток стратегічного управління та його особливості в банках з іноземним капіталом / О.Д. Вовчак // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 4/5(30). – С.36 – 41.
 9. Вовчак О.Д., Сенищ П. М., Канцір І.А. Системні ризики банківського та реального секторів національної економіки в контексті забезпечення фінансової стабільності / О.Д. Вовчак, П. М.. Сенищ, І.А. Канцір // Європейські перспективи. – № 2. – 2017. – С.5 -14.
 10. Вовчак О.Д.. Розвиток монетаристських теорій та їх вплив на монетарне регулювання / О.Д. Вовчак, Т.В. Мельник // Вісник Університету банківської справи.. – № 1 (34). – 2019 р. – С.3-9.
 11. Вовчак О.Д., Канцір І. А. Забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору в контексті мінімізації системних ризиків / О.Д. Вовчак, І.А. Канцір // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – № 3(39). С.104 -107.
 12. Вовчак О.Д., Бедненко В.М. Банківське регулювання і банківський нагляд як складові системи державного регулювання банківської діяльності / О.Д. Вовчак, В.М. Бедненко // Вісник Університету банківської справи. – № 2 (29). – 2017. – С.21-26.
 13. Вовчак О.Д. «Формування та реалізації ефективних та якісних стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків» / О.Д. Вовчак, Н.С. Меда, Т.Я. Андрейків // «Фінансовий простір» – №1 (37) – 2020. – С.122-134.
 14. Вовчак О.Д., Пронько В.М. Вплив фінансових технологій на забезпечення конкурентоспроможності банку / О.Д. Вовчак, В.М. Пронько // Вісник УБС.- № 1 (37). – 2020. – С.86-91.
 15. Вовчак О.Д. Ключові аспекти внутрішнього процесу оцінювання достатності капіталу банку для покриття ризиків / О.Д. Вовчак, І.Б. Дмитренко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. Серія: Економіка. Том 25: Випуск 2 (81) – 2020. – Т.: 25. С.134-139.
 16. Вовчак О. Д. Урахування ризику концентрації у рамках концепції внутрішньої процедури оцінки достатності капіталу банку: методологічний та прикладний аспекти. / О. Д. Вовчак, І. Б. Дмитренко // Вісник Університету банківської справи. 2020. № 2 (38). – С.11-20.
 17. Вовчак О. Д. Цифрові інновації та їхній вплив на конкурентоспроможність банків / О. Д. Вовчак, Н.М. Гонгало // Вісник Університету банківської справи. 2020. № 3 (39). – С.46-51.
 18. Вовчак О.Д., Стаднійчук Р.В. Фінансовий моніторинг ризиків як інструмент фінансового оздоровлення банків / О.Д. Вовчак, Р.В. Стаднійчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 157. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С.74-77.
 19. Вовчак О.Д., Мельник О. Вартісні аспекти управлінського оцінювання результативності капіталотворення на підприємстві. Економіка харчової промисловості. 2021. Том 13, № 2.  https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2036.
 20. Вовчак О. Д., Єндоренко Л.О. Інституційно-правові аспекти становлення i розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник університету банківської справи. 2021. № 1 (40). С.19-24.
 21. Вовчак, О.; Запорожець, С. Трансформація бізнес-стратегій фінансово-кредитних установ в умовах епідеміологічної нестабільності та її вплив на зайнятість у фінансовому секторі. Фінансовий простір. №1 (45). 2022, С.125-134.
 22. Боярко, І.; Вовчак, О.; Рудевська, В.; Хуторна, М. Концептуалізація мезопруденційного банківського нагляду і регулювання з позиції формування ефективної бізнес-архітектури банківського сектору. Фінансовий простір. № 2 (46) (2022), С. 57-67.
 23. Вовчак О.Д., Хуторна М.Е., Слуцький Б. Банки з державною участю та їх вплив на формування загроз фінансовій стабільності. Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» № 3 (47) (2022). С. 61-72.
 24. Вовчак О.Д., Канцір І.А. Фінансова стабільність: сучасні виклики Актуальні питання у сучасній науці. № 6(6) 2022. С.9-20.

Опубліковані тези

 1. Вовчак О.Д., Корж Р.В. Особливості банківського інвестування в Україні / О.Д. Вовчак, Р.В. Корж // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 листопада 2017 р. м. Одеса. – Одеса, 2017. – С.193-195.
 2. Вовчак О.Д., Редько В.І. Управління кредитним портфелем банку в сучасній кризовій ситуації / О.Д. Вовчак, В.І. Редько // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 листопада 2017 р. м. Одеса. – Одеса, 2017. – С.195-197.
 3. Вовчак О. Д. Синергетична методологія в дослідженні консолідаційних процесів банків / О. Вовчак, Н. Ткачук // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 145-148.
 4. Вовчак О.Д. Тенденції та особливості розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні / Т.С. Смовженко, О.Д. Вовчак // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. , 10 листопада 2017 року, Київ [Електронний ресурс]. – Київ.: КНЕУ, 2017. – с. 339-342.
 5. Вовчак О.Д., Канцір І.А. Фінансовий сектор України: сучасні виклики та забезпечення стійкого розвитку / О.Д. Вовчак, І.А. Канцір // Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – С.11-13.
 6. Вовчак О. Складність і адаптивність – ознаки сучасної банківської системи / О. Д. Вовчак // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 2018 року, м. Черкаси) / Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Черкаси, 2018. — С. 240-243.
 7. Вовчак О. Д. Банківська система з позицій синергетичної парадигми розвитку / О. Д. Вовчак // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «31» жовтня 2018 року) / ГО «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. — С. 10-14.
 8. Вовчак О. Д. Сучасні підходи до управління банківським капіталом / О. Д. Вовчак, Т. Я. Андрейків // Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 456 с.– С. 65-68.
 9. Вовчак О.Д. Проблемні аспекти діяльності банків в Україні / О. Д. Вовчак // Фінансовий бізнес в Україні та світі : стан, проблеми і перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної наук.-практичної конференції (26 жовтня 2018 р., м. Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 21-26.
 10. Вовчак О.Д. Проблемні аспекти кредитного фінансування економіки / О.Д. Вовчак // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління : матеріали І Міжнародного економічного форуму Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. Частина ІІ. – С.83-84.

11.Вовчак О.Д., Ткачук Н.М. Самоорганізація як теоретична основа консолідації банківської системи / О. Д. Вовчак, Н.М. Ткачук // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 6th International Scientific Conference. April 19, 2019, Stuttgart, Germany.  – С.265-272.

 1. Вовчак О.Д. Інституціональний аспект забезпечення стійкості банківської системи / О.Д. Вовчак // Фінансово-кредитна система: проблеми та інновації : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Одеса, 11-12 квітня 2019 року). – Одеса: ОНЕУ,2019 . – С.58-61.
 2. Вовчак О.Д. Оцінка загроз та можливостей співпраці й партнерства між сучасними банками та fintech-фірмами / О.Д. Вовчак // Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 червня 2019 року). – Одеса: ОНЕУ,2019 . – С.55-58.
 3. Вовчак О.Д. Напрями активізації взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями для забезпечення розвитку економіки / Н.Я. Юрків, О.Д. Вовчак // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 115 жовтня 20119 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 108-112.
 4. Вовчак О., Єндоренко Л. Передумови та інструменти використання банків для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом / О.Д. Вовчак, Л.О. Єндоренко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. 25 жовтня 2019 р. — Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — С.213-216.
 5. Vovchak O. D., Tkachuk N. M. Synergetic aspects of stability of the banking system / O. D. Vovchak, N. M. Tkachuk // XIX International Scienti‑c and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» – November 25, 2019 Warsaw, Poland. – С. 11-13.
 6. Вовчак О.Д. Цифрові валюти та перспективи їх використання як нової еволюційної форми грошей / О.Д. Вовчак // Цифрова трансформація фінансового сектора економіки: зб. тез доповідей за матеріалами V Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 09-10 квітня 2020 р. Одеса: ОНЕУ, 2020. – С.136-139.
 7. Вовчак О.Д. Підходи до визначення структури регулятивного капіталу як ключового елементу в оцінці достатності капіталу банку / О.Д. Вовчак, І.Б. Дмитренко // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20 червня 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С. 67-72.
 8. Вовчак О.Д., Стаднійчук Р.В. Система фінансового оздоровлення банків та її елементи // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – С.108-111.
 9. Вовчак О.Д. Розвиток банківського корпоративного кредитування як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні / О.Д. Вовчак, Н.Я. Юрків // Украина, Болгария, ЕС : экономические, технические и социальные тенденции развития : материалы ІV Международной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27 июня – 3 июля 2020 г.). – Бургас: Авангард Прима, 2020. – С. 72- 76.
 10. Вовчак О.Д. Контекстуальні чинники фінансової безпеки України: склад та оцінка / Н. Я. Юрків, О.Д. Вовчак // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 Жовтня 2020 р. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С.68-71.
 11. Вовчак О. Д., Гонгало Н. М. Проблеми та перспективи розвитку банківських інновацій в умовах цифрових технологій. Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Львів, 19 лютого 2021 р.) : тези доповідей. Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2021. С. 170-173.
 12. Юрків Н.Я., Вовчак О.Д., Дубровін О.Д. Напрями та джерела відновлення кредитування для забезпечення  стійких темпів економічного зростання. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. – Полтава: НУПП, 2021. С.43-45.
 13. Вовчак О.Д. Шляхи активізації подальшої взаємодії України з Міжнародним валютним фондом / Н.Я. Юрків, О.Д. Вовчак, О.В. Дубровін // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. – С.86-88. . https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view /12.02.2021.
 14. Юрків Н.Я., Вовчак О.Д., Дубровін О.В. Іmplementation of innovations as a strategic direction of economic development and ensuring its economic security (Впровадження інновацій як стратегічний напрям розвитку економіки та забезпечення її економічної безпеки). International Conference on Relationship between public administration and business entities management (RPABM). Book of abstracts © 26.03.2021, RPABMI, м. Таллін. С.143-147.
 15. Вовчак О., Андрейків Т.Сучасні тренди інноваційного забезпечення розвитку банківського бізнесу. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання  розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 15-16 квітня 2021 р. Одеса: ОНЕУ, 2021.
 16. Юрків Н.Я., Вовчак О.Д., Дубровін О.В. Підвищення ефективності боргової політики держави як чинник  забезпечення  її  фінансової безпеки. Актуальні проблеми зміцнення економічної без пеки держави та суб’єктів господарської діяльності : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 квітня 2021 р.) / за заг. ред. В. С. Бліхара. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С.176-180.
 17. Вовчак Ольга, Кустрин Андрій. Особливості кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20 травня 2021 року / Університет банківської справи. — Львів, 2021. С.57-59.
 18. Вовчак О., Кравченко А. Шляхи розвитку фінансового ринку України у векторі цифрових імперативів. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк : Київ, 2021. Діджиталізація ринку фінансових послуг: нові можливості та подолання бар’єрів. С. 12-15.
 19. Вовчак О.Д., Тютюнников М.О. Оцінка достатності капіталу банку в умовах фінансової нестабільності. Сучасні тренди у розвитку фінансів, банківської справи та страхування : збірник тез ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 05 листопада 2021 року / Університет банківської справи. Львів, 2021. С.16-19.
 20. Вовчак О.Д., Єндоренко Л.О. Запровадження методології SREP для оцінки ризиків банків у системі фінансового моніторингу. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика», 17 грудня 2021 р., НАУ, м. Київ.
 21. ВОВЧАК О. Д., АНДРЕЙКІВ Т. Я. Вплив банківських ризиків на фінансову стійкість банківської системи. Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. С. 17-19.
 22. Вовчак О.Д., Єндоренко Л.О. Посилення ролі комплаєнс-ризиків банків в умовах війни. Фінансовий бізнес в Україні та світі: маркетингові особливості та закономірності. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 13.10. 2022 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. С. 7-8 Івана Франка. С. 30-32.
 23. Павлишина В.І., Вовчак О.Д.,. Розвиток іпотечного кредитування в умовах війни: проблеми та перспективи в Україні. Фінансовий бізнес в Україні та світі: маркетингові особливості та закономірності. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 13.10. 2022 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. С. 9-11.
 24. Вовчак О. Д., Андрейків Т. Я. Функціонування банків в умовах сучасних загроз і викликів. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти. Тези доповіді: Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2022 р. Київ::Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2022..
 25. Вовчак О.Д., Лукашук М.В. Активізація банківського кредитування інноваційного розвитку економіки України. Фінансовий бізнес в Україні та світі: маркетингові особливості та закономірності. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 13.10. 2022 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. С. 7-8.
 26. Вовчак О.Д., Меда Н.С. Оптимізація управління особистими фінансами та його цифровізація. Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2022р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2022. С. 624-628.
 27. Вовчак О. Д., Ястреблянська М. В. Стратегічні напрями трансформації банківського сектору для забезпечення економічного розвитку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С.49-52.
 28. Вовчак О. Д., Хуторна М. Е. Обґрунтування впливу бізнес-моделей банків на фінансову стабільність. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С.98-101.

Біографія

Освіта

 1. З 1973 по 1976 роки навчалася у Львівському фінансовому технікумі, після закінчення якого розпочала трудову діяльність у Львівському обласному відділі народної освіти на посаді ст. бухгалтера – фінансиста.
 2. У 1981 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік”, присвоєна кваліфікація економіста.
 3. Після закінчення інституту упродовж 1983-1986 рр. навчалася в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту.
 4. Кандидат економічних наук з 1988 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського торгово – економічного інституту.
 5. Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєно у 1995 році.
 6. Доктор економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у червні 2006 року у спеціалізованій вченій раді у Львівському національному університеті імені Івана Франка. на тему: «Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні», спеціальність 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством».
 7. Вчене звання професора кафедри банківської справи присвоєно у 2007 р.
 8. У 2009 р. обрана академіком Академії економічних наук України.

Біографічні дані про проф. Вовчак О.Д. опубліковані: у книзі – Еліта економічної науки міста Лева /  За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів: Євросвіт, 2007. – 240 с.;  у книзі –  «Науковці України – еліта держави ІІ». –  Київ: «Видавництво Логос Україна», 2012. – 300 с.

 

Робота

З 01.06.2022 р. – професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 29.08.2008 р. – 30.05.2022 р. – завідувач кафедри банківської справи  Університету банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Університет банківської справи», завідувач кафедри банківської справи та фінансових технологій Університету банківської справи.

З 21.01.2002 р. – 28.08.2008 р. – завідувач кафедри банківської справи Львівської комерційної академії.

З 01.12. 1993 р. – 21.01.2002 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту  Львівської комерційної академії;

Упродовж 1993 – 2002 років обіймала посаду заступника декана економічного факультету Львівської комерційної академії.

З 01.09.1992 р. – 01.12. 1993 р. – старший викладач кафедри фінансів і кредиту  Львівського торгово-економічного інституту.

З 01.12. 1986 р. – 01.09.1992 р. – асистент, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності Львівського торгово-економічного інституту.

Стажування:  проходила стажування у провідних навчальних закладах Латвії (2014 р.), Польщі (2009 р., 2012 р., 2015 р.), а також у провідних навчальних закладах України

 1. НТУ «Харківський політехнічний інститут», Проблемна лабораторія дистанційного навчання за програмою «Відкритої дистанційної школи дистанційного навчання», 2017р.(сертифікат).
 2. Підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2017 р. (свідоцтво – 108 год.).
 3. Міжнародне стажування Вовчак О.Д. за напрямом «Економіка» в Університеті «Проф. Д–р Асен Златаров» – м. Бургас (Болгарія) з 01 квітня по 30 липня 2020 р (сертифікат – 108 год.).
 4. Навчання, організоване Національним банком України «Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні», Київ, 22 жовтня 2020 р. (сертифікат).
 5. Участь у семінарах НБУ для викладачів «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», 12 – 13 листопада 2020 р.(сертифікат); 27 – 28 травня 2021 р. (сертифікат); 23 – 24 грудня 2021 р. (сертифікат).
 6. Наукове стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у відділі регіональної фінансової політики з 15.02.2021 р. по 31.03.2021 р.(свідоцтво).
 7. Стажування у Київському національному університеті імені Т. Шевченка. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів, січень-лютий 2022 р. (сертифікат).
 8. Навчання на курсі «Проєктна діяльність» 17 січня-14 лютого 2023 р. обсягом 0,5 кред. у Львівському національному університеті імені Івана Франка (сертифікат).

 

Брала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, дискусійних клубах, семінарах Національного банку України.

Проекти

Участь у НДР

«Місце і роль банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки держави» ( номер державної реєстрації 0117U004520, госпдоговірна тема) (керівник НДР) – 2018 -2019.
«Механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку АПК в Україні» (номер державної реєстрації 0119U008228, кафедральна, ініціативна тема) (керівник НДР) – 2019 -2020.
«Розвиток механізмів регулювання фінансового сектору економіки України» (номер державної реєстрації 0121U109228, кафедральна, ініціативна тема) (керівник НДР) – 2021 -2023.
«Розвиток банківського нагляду і регулювання з урахуванням впливу бізнес-архітектури банківського сектору на економічне зростання та сталий розвиток економіки», прикладне дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (КПКВК 2201040) ТЗ НДР № НДЧ – 01.22/23.ПД.ФЗ (керівник НДР) – 2022 -2023.

Член спеціалізованої вченої ради у Львівському торговельно-економічному університеті на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління  національним господарством.

Голова разових рад з проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Академік Академії економічних наук України

Експерт Наукової ради при МОН України з 2019 р.

Член Асоціації вчених «Економічна еліта Львова».

Член журі ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фінанси і кредит» в Західноукраїнському національному університеті, м. Тернопіль (2021 р., 2022 р.).

Член журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2016-2023 рр.)

Нагороди

Високі досягнення Вовчак О.Д. в науковій та педагогічній діяльності відзначені почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2007 р.), почесною грамотою Правління Укоопспілки, подякою Львівської міської ради (2007 р.), подякою Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (2010 р.), подякою Голови Експертної ради зі страхування при Комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України (2012 р.), подякою Голови НБУ (2013 р.), нагрудним знаком «Знак пошани» (2008 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2012 р.), грамотою Кабінету Міністрів України (2018 р.).

Переможець конкурсів: «Кращий викладач – науковець Університету банківської справи НБУ (м. Київ)» (2009р., 2011 р., 2014 р.); «Кращий викладач Університету банківської справи НБУ (м. Київ)» (2010 р., 2012 р., 2013 р., ); переможець професійного VI Всеукраїнського конкурсу «Пані Банкір – 2014» за версією журналу «Банкиръ».

 

 

Розклад