БІНАРНА ЛЕКЦІЯ ЯК АКТУАЛЬНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ЗВО

24.04.2024 | 18:59

23 квітня 2024 р. для студентів другого курсу, що навчаються на освітній програмі «Облік, аналіз та фінансові розслідування» в рамках вивчення дисципліни «Юридичне документування» була прочитана бінарна лекція на тему «Організація роботи з документами».
Предметом обговорення на бінарній лекції була міждисциплінарна проблема, що стосувалася електронної та паперової форми діловодства, його організації, оперативного та архівного зберігання документів. Тому для більш глибокого та всебічного огляду певного питання з вказаної дисципліни залученими до діалогу були представники різних кафедр: обліку, аналізу і контролю (лектор – Людмила Петришин д.е.н., доцент ЛНУ імені Івана Франка) і правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін (лектор – Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент, завідувачка кафедри, Національного університету «Чернігівська політехніка»). Матеріал лекції був підкріплений мультимедійною презентацією. Студенти були активними учасниками лекції, мали змогу впливати на хід дискусії, ставити питання. Їм пропонувалося висловити власну думку щодо зазначеної на лекції проблеми.

 

 
Така форма заняття, завдяки присутності факту дискусії, активізує критичне мислення, формує мотивацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, сприяє розвитку комунікативних здібностей, а всебічний розгляд теми формує системність знань з даного питання.