Новини кафедри фінансового менеджменту

Міжкафедральний методичний семінар «Роль гаранта та робочої групи у розвитку освітньої програми»

31.12.2021 | 00:33

30 грудня 2021 року кафедра фінансового менеджменту та кафедра економіки та публічного управління провели міжкафедральний методичний семінар «Роль гаранта та робочої групи у розвитку освітньої програми».
Входження України до Європейського простору вищої освіти вимагає не лише реформування власне вищої освіти відповідно до рекомендацій, сформульованих у Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості (ESG-2015), а й свідомого ставлення освітянської спільноти до цих процесів. Підвищення якості освітнього процесу неможливе як без активізації процесів внутрішнього забезпечення якості, так і без зовнішнього консультативного оцінювання якості освітніх...

Читати »

Міжнародне стажування д.е.н., професора Наталії Ситник та д.е.н., доцента Галини Капленко

31.12.2021 | 00:00

30 листопада 2021 року завідувач кафедри фінансового менеджменту д.е.н., професор Наталія Ситник та завідувач кафедри економіки та публічного управління д.е.н., доцент Галина Капленко завершили програму МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ», яке тривало протягом вересня-листопада 2021 року.
Основною метою стажування було обмін досвідом та вдосконалення практичних навичок науковців та практиків щодо об’єктивного оцінювання імовірних ризиків в системі публічного управління в умовах глобалізаційних змін та викликів сучасності; аналізу та співставлення результатів сучасних реформ в Україні та країнах Європи, розробки сучасних механізмів їх імплементації...

Читати »

Зустріч із стейкхолдерами на кафедрі фінансового менеджменту

30.12.2021 | 20:38

29.12.2021 року на кафедрі фінансового менеджменту  відбулася зустріч із заступником директора Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, завідувачем відділу регіональної фінансової політики, д.е.н. проф. Сторонянською І.З.
Важливим елементом співпраці із стейкхолдерами є визначення та аналіз змістових компонент освітніх програм та фахових компетентностей необхідних для підготовки фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці.
В ході зустрічі, Ірина Зеновіївна особливу увагу звернула на змінах до змістового  наповнення навчальних планів та освітніх компонент освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа», «Фінансовий менеджмент», адже...

Читати »

Вебінар на тему «Мистецтво самопрезентації»

28.12.2021 | 22:37

27.12.2021 р. для студентів групи УФФ-11с освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» (порадник – доцент кафедри фінансового менеджменту, к.е.н. Круглякова В.В.) було проведено вебінар спеціалістом психологічної служби ЛНУ імені Івана Франка Анастасією Скаковською на тему «Мистецтво самопрезентації».
На вебінарі студенти мали можливість зробити завдання та попрактикуватись у навичках самопрезентації, дізнатись більше про вербальну самопрезентацію,  мистецтво Small Talk, навички  ефективної комунікації, мистецтво публічного виступу, техніки відкритих запитань, самопрезентацію у соцмережах . Також під час вебінару учасники дослідили рівень власної самооцінки, більше дізнались...

Читати »

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа» освітнього ступеня магістра

23.12.2021 | 22:42

20-22 грудня 2021 р. на кафедрі фінансового менеджменту відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа», освітнього ступеня магістра.
Випускники презентували результати своїх досліджень у галузі фінансів, митної, банківської та страхової справи і діяльності суб’єктів господарювання. Продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, вільне володіння матеріалом, креативне мислення та аргументовано відповідали на питання членів екзаменаційної комісії.
Колектив кафедри фінансового менеджменту щиро вітає випускників-магістрів із успішним захистом кваліфікаційних робіт!
Бажаємо Вам життєвої мудрості, практичної реалізації отриманих знань, вагомих професійних здобутків...

Читати »