Науковий семінар кафедри фінансового менеджменту «Модернізація фінансової системи України: післявоєнне відновлення»

16.06.2024 | 23:34

14 червня 2024 р. на кафедрі фінансового менеджменту відбувся науковий семінар «Модернізація фінансової системи України: післявоєнне відновлення».  Захід проведено у форматі дискусії в межах наукової теми кафедри «Модернізація фінансової системи України: тенденції та пріоритети» (науковий керівник д.е.н., проф. Ситник Н.С., номер державної реєстрації 0121U110244, термін виконання 2021-2025 рр.). Семінар було присвячено обговоренню напрямів реалізації нової Стратегії розвитку фінансового сектору України на шляху до перемоги. У своїх виступах учасники наукового семінару акцентували увагу на стратегічних ініціативах, які сприятимуть відновленню національної економіки від наслідків повномасштабної війни. «Стратегія враховує теперішні та майбутні потреби представників усіх груп фінансової екосистеми як клієнтів (користувачів фінансових послуг), так і ключових гравців, що беруть участь у створенні цих послуг, а також сприяє реалізації візії фінансового сектору України – його ідеального стану в майбутньому: стійкості, ефективності, конкурентоспроможності, інтегрованості у міжнародний простір» ­­– зазначила у своїй доповіді проф. Ситник Н.С. Учасниками також обговорювалися заходи, що забезпечать макроекономічну та фінансову стабільність, закладаючи основи для стійкого та динамічного розвитку фінансового сектору України в умовах європейської інтеграції та інтеграції у світовий фінансовий простір (проф. Шушкова Ю.В., доц. Ясіновська І.Ф.). Процесу регулювання фінансового сектору, який забезпечує акумулювання, розподіл й обіг фінансових ресурсів на засадах фінансової стабільності та інклюзії, кібербезпеки та діджиталізації були присвячені доповіді проф. Назаркевича І.Б. та доц. Сич О.А. На семінарі піднімалися питання про впровадження страхування воєнно-політичних ризиків (доц. Попович Д.В.) та реалізація нової Стратегії Експортно-кредитного агентства (доц. Дубик В.Я.). Викликали дискусію проблеми розвитку ринку віртуальних активів (доц. Петик Л.О.) та проблеми фінансування ESG-проєктів (доц. Круглякова В.В.). Велику увагу було приділено дорожній карті відновлення надання фінансових послуг на деокупованих територіях (проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.) та  державним програмам пільгового фінансування (доц. Смолінська С.Д.).

Своєрідним пост-релізом наукового семінару, зважаючи на виклики сьогодення та потребу якісної підготовки кваліфікованих фахівців, стала рекомендація щодо урахування стратегій розвитку фінансового сектору під час викладання ОК на ОПП «Фінанси, митна та податкова справа» за освітнім ступенем «магістр». Такий акцент дасть змогу розширити перелік фахових компетенцій та програмних результатів навчання магістрів і, водночас, сприятиме своєчасному оновленню змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних тенденцій розвитку галузі фінансів.