Новини кафедри економіки та публічного управління

Міжкафедральний методичний семінар «Роль гаранта та робочої групи у розвитку освітньої програми»

31.12.2021 | 00:33

30 грудня 2021 року кафедра фінансового менеджменту та кафедра економіки та публічного управління провели міжкафедральний методичний семінар «Роль гаранта та робочої групи у розвитку освітньої програми».
Входження України до Європейського простору вищої освіти вимагає не лише реформування власне вищої освіти відповідно до рекомендацій, сформульованих у Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості (ESG-2015), а й свідомого ставлення освітянської спільноти до цих процесів. Підвищення якості освітнього процесу неможливе як без активізації процесів внутрішнього забезпечення якості, так і без зовнішнього консультативного оцінювання якості освітніх...

Читати »

Міжнародне стажування д.е.н., професора Наталії Ситник та д.е.н., доцента Галини Капленко

31.12.2021 | 00:00

30 листопада 2021 року завідувач кафедри фінансового менеджменту д.е.н., професор Наталія Ситник та завідувач кафедри економіки та публічного управління д.е.н., доцент Галина Капленко завершили програму МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ», яке тривало протягом вересня-листопада 2021 року.
Основною метою стажування було обмін досвідом та вдосконалення практичних навичок науковців та практиків щодо об’єктивного оцінювання імовірних ризиків в системі публічного управління в умовах глобалізаційних змін та викликів сучасності; аналізу та співставлення результатів сучасних реформ в Україні та країнах Європи, розробки сучасних механізмів їх імплементації...

Читати »

Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів вищої освіти ОПП “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”

25.12.2021 | 23:01

23-24 грудня 2021 року на факультеті управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління) відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт. Успішно захистилися 10 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Головою комісії був д.держ.управл., професор Парубчак Іван Орестович.
Враховуючи карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19, захисти відбувалися в он-лайн режимі.
Усі магістерські роботи перевірені на плагіат, отримали внутрішні та зовнішні рецензії фахівців з публічного управління та адміністрування. Випускники, які представили свої дослідження на розгляд Екзаменаційної комісії, показали високий рівень теоретичної та практичної...

Читати »

Підсумкове засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки та публічного управління «Управлінець»

20.12.2021 | 03:19

17 грудня 2021 року відбулося заключне у цьому році засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки та публічного управління «Управлінець», присвячене актуальним проблемам розвитку публічного управління. У засіданні взяли участь викладачі та студенти кафедри економіки та публічного управління.
Роботу підсумкового гуртка проводили завідувач кафедри д.е.н., доцент Галина Капленко та к.е.н., доцент Андрій Табачук.
Науково-дослідна робота студентів є каталізатором творчого начала в навчальному процесі. Вона слугує потужним засобом відбору кадрів для підготовки молодих вчених. Молоді люди з досвідом студентської наукової роботи виявляють більш оригінальне...

Читати »

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу у сучасному Університеті»

18.12.2021 | 23:09

17 грудня  2021 провели міжкафедральний (кафедра економіки та публічного управління й кафедра фінансового менежменту) науково-методичний семінар. Тема семінару «Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу у сучасному Університеті».
До важливих завдань модернізації системи вищої освіти України належить розвиток науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів. Підтверджується це тим, що їх наукова діяльність за Законом України «Про вищу освіту» розглядається як обов’язковий чинник підготовки здобувачів вищої освіти в університеті і повинна базуватись на максимальній інтеграції освіти і науки. Відтак...

Читати »