Гостьова лекція на тему «Адаптивне лідерство в умовах турбулентності»

13.03.2024 | 16:00

13 березня 2024 відбулася Гостьова лекція  для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ОП: Публічне управління та адміністрування, Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах), а також аспірантів кафедри.

Тема лекції «Адаптивне лідерство в умовах турбулентності».

Лекторка: Анна ЧЕЧЕЛЬ, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Маріупольського державного університету, Visiting Academic at Judge Business School, Jesus College, University of Cambridge.

Тема лекції в контексті сучасного динамічного світу набуває особливої актуальності. Турбулентність може включати в себе різноманітні фактори, такі як економічні кризи, політичну нестабільність, технологічні зміни, а також природні катастрофи. У таких умовах лідерство, що вміє адаптуватися, є ключовим для успішного управління організаціями та командами.

Лекторка розповіла про концепцію адаптивного лідерства та її ключових принципів, вплив турбулентних умов на стиль та підходи до лідерства, продемонструвала кейси успішних адаптивних лідерів у сфері публічного управління, приділила увагу розробці стратегій та методів для розвитку адаптивного лідерства в органах державної влади.

Адаптивне лідерство для державного службовця означає здатність ефективно відповідати на змінні умови в законодавстві, політичному середовищі та суспільних потребах, а також оперативно реагувати на виклики, з якими стикається державний сектор. Основна ідея полягає в тому, щоб не лише реагувати на зміни, але й прогнозувати їх, виявляти можливості та приймати відповідні стратегічні рішення. Розвиваючи адаптивне лідерство, державний службовець може краще відповідати на потреби суспільства, шляхом підвищення гнучкості та відкритості до нових ідей та підходів, ефективно управляти ресурсами, забезпечувати стабільність та розвиток держави з метою досягнення цілей сталого розвитку.

Присутні на лекції мали можливість долучитися до опитування, яке стосувалося визначення ключових характристик та компетентностей адаптивного лідера, завдяки яким адаптивні лідери пропонують новаторські рішення, стимулюють творчий підхід до вирішення проблем, здатні мобілізувати та впливати на команду в умовах невизначеності та турбулентності.

Лекція викликала зацікавленість, здобувачі мали змогу висловити власні думки, а також зробити змістовні висновки. Дослідження цієї теми може виявитися корисним для практиків у галузі публічного управління, а також для здобувачів, які цікавляться розвитком навичок лідерства в умовах непередбачуваності.

Викладачі кафедри та здобувачі відзначили високий науково-методичний та практичний рівень проведення гостьової лекції, а також професіоналізм, педагогічну майстерність, інклюзивність авторського матеріалу.

 

Щиро вдячні шановній Анні ЧЕЧЕЛЬ і сподіваємось на подальшу співпрацю.
Наближаємо Перемогу разом!