Новини

Наукові досягнення здобувачів вищої освіти за ОП «Інформаційні технології в бізнесі»

04.06.2024 | 11:06

Науково-дослідна робота студентів є продовженням та поглибленням навчального процесу і найважливішим засобом підвищення якості підготовки спеціалістів в галузі економіки, які володіють економіко-математичним інструментарієм моделювання й аналізу бізнес-процесів, мають високу обізнаність щодо цифровізації економіки й перебігу соціально-економічних процесів в ІТ-галузі. Залучення студентів до науково-дослідної роботи дозволяє розкрити їх творчий потенціал та формувати навички, необхідні для генерування пропозицій щодо реального вирішення проблем бізнесу.
Студентські наукові дослідження проводяться в рамках наукової теми кафедри «Оптимізація управління соціально-економічними процесами із застосуванням інформаційних технологій» під керівництвом викладачів.
Результати...

Читати »

Проведення Міжнародною компанією з надання аудиторських, податкових, юридичних та консалтингових послуг PwC Lviv SDC блоку онлайн лекцій для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

31.05.2024 | 23:56

В рамках проекту «Крок до кар’єри» та співпраці з стейкхолдерами  на запрошення кафедри обліку, аналізу і контролю факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка за підтримки відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом у травні 2024 р. міжнародна компанія з надання аудиторських, податкових, юридичних та консалтингових послуг  PwC Lviv SDC провела блок онлайн лекцій для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування».
Метою зустрічі було набуття теоретичних знань та практичних...

Читати »

Онлайн-семінар «Академічна доброчесність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

31.05.2024 | 23:50

29 травня 2024 року д.е.н., проф. Петришин Л.Ю. та к.е.н., доц. Лобода Н.О. провели захід на тему: «Академічна доброчесність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на освітній програмі «Облік, аналіз та фінансові розслідування» – УФОМ-11с.
Під час лекції доповідачі звернули увагу здобувачів на висвітленні поняття «академічна доброчесність», нормативно-правових документах, що її регламентують, окреслили її фундаментальні цінності. Зауважили, що академічній доброчесності протиставляється категорія академічної недоброчесності (academic misconduct, dishonesty) і наголосили на основних проявах такої діяльності. Також ознайомили із принципами...

Читати »

Участь викладачів кафедри обліку, аналізу і контролю у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Цифрова трансформація фінансової системи України та країн V-4 в умовах євроінтеграції»

31.05.2024 | 23:43

16 травня 2024 року викладачі кафедри обліку, аналізу і контролю Людмила Петришин і Наталія Лобода прийняли участь у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Цифрова трансформація фінансової системи України та країн V-4 в умовах євроінтеграції». Захід був організований Львівським НУП (кафедра фінансів, банківської справи та страхування) та Державним податковим університетом і проходив у форматі відеоконференції на платформі ZOOM.

 
Понад 200 учасників з 5 країн світу, долучилися до проведення конференції, щоб обговорити актуальні питання цифровізації фінансового сектору в контексті євроінтеграційних прагнень України та...

Читати »

Відвідування виставки артефактів війни «Дворик військової звитяги» студентами груп УФФ-22с та УФФ-35с

30.05.2024 | 19:53

28 травня 2024 р. студенти груп УФФ-22 с (порадник – к.е.н., доц. Блащук – Дев’яткіна Н.З.) та УФФ-35 с (порадник – к.е.н., доц. Смолінська С.Д.) відвідали виставку артефактів війни «Дворик військової звитяги». Метою заходу було не лише демонстрація військової техніки, а й благодійний збір коштів, який спрямують на виготовлення мʼясних джерків для наших випускників-військових.
Найбільшим експонатом виставки є багі. Завдяки своїй універсальності, простоті й рухливості багі посилюють бойові можливості військ, виконують завдання там, де використання танків, БМП, БТР – недоцільне або надмірне...

Читати »