Новини

Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2022/2023 н.р.

23.11.2022 | 10:27

Відповідно до наказу Ректора № 5146 від 18.11.2022 р.   «Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2022/23 н.р.»: 

 п.1.1. Зимову екзаменаційну сесію  2022/2023 навчального року для студентів 1, 2, 3, 4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти провести в аудиторному форматі. Зимову екзаменаційну сесію  2022/2023 навчального року для студентів 1, 2 курсів (1,9 р.) другого (магістерського) рівня вищої освіти провести у змішаному (очно – дистанційному) форматі відповідно до затверджених розкладів.

п. 1.2. Підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти для 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти...

Читати »

Засідання студентського наукового гуртка кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики «Кіберпростір»

22.11.2022 | 15:38

21 листопада 2022 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики «КІБЕРПРОСТІР» (секція 2 «Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціально-економічних явищ» – керівник д.е.н, професор Шевчук І.Б.).
У засіданні наукового гуртка прийняли участь студенти першого курсу, що навчаються за ОП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка».
Керівник гуртка закцентувала увагу здобувачів вищої освіти на тому, що науковий гурток є формою оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження, робота у науковому гуртку має творчий характер та виховуватиме в них якості...

Читати »

Захист звітів з виробничої переддипломної практики магістрів другого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

22.11.2022 | 09:34

18 листопада в он-лай форматі на кафедрі обліку, аналізу і контролю відбувся захист звітів з виробничої переддипломної практики магістрів другого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування».
В умовах високої конкурентності на ринку праці практична підготовка має важливе значення для майбутніх фахівців, оскільки для зарахування на посаду за результатами конкурсного відбору потрібні в першу чергу практичні навики та вміння. Практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи та забезпечити належний рівень професійної підготовки.
       
Під час захисту...

Читати »

Гостьова лекція аналітика департаменту розвитку корпоративного бізнесу та МСБ АТ «КредоБанк» Назара Кулика на тему «Функціонування АТ «КредоБанк» на грошово-кредитному ринку України»

21.11.2022 | 15:25

21 листопада 2022 року у рамках вивчення навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (викладач к.е.н., доц. Петик Л.О.) для студентів 2 курсу першого бакалаврського рівня освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка була проведена гостьова лекція на тему «Функціонування АТ «КредоБанк» на грошово-кредитному ринку України» (доповідач: Назар Кулик, аналітик департаменту розвитку корпоративного бізнесу та МСБ АТ «КредоБанк»).
На лекції були розглянуті наступні питання:

історія створення АТ «КредоБанк»;
позиції АТ «КредоБанк» у банківському секторі Україні;
динаміка...

Читати »