Науково-педагогічні працівники кафедри публічного адміністрування взяли участь у науково-методичній конференції «Дисертація: підготовка та організація захисту»

15.06.2024 | 09:07

 

 

14 червня 2024 року завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., проф., гарант ОНП “Публічне управління та адміністрування” Ганна Комарницька, к.держ.упр., доц. Олена Решота та к.держ.упр., доц. Галина Дзяна взяли участь у відкритій науково-методичній конференції «Дисертація: підготовка та організація захисту».

До участі в конференції були запрошені науково-педагогічні працівники, наукові керівники, гаранти та здобувачі освітньо-наукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з метою підвищення рівня обізнаності про ключові методологічні вимоги до дисертаційних досліджень та процедури підготовки дисертацій до захисту.

Співорганізатори конференції – ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», Західноукраїнський національний університет, Полтавський державний аграрний університет, Харківський національний медичний університет. Модератор конференції – Дегтярьова Ія Олександрівна, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор, гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування».

У роботі відкритої науково-методичної конференції були представлені актуальні доповіді:

– Антуфрієва Оксана Леонідівна – завідувач аспірантурою та докторантурою УМО, кандидат педагогічних наук, доцент: “Ми не чекаємо на зміни – ми змінюємо очікування.”

– Вінніченко Алла Анатоліївна – вчений секретар УМО, кандидат історичних наук, доцент: “Основні положення Порядку присудження ступеня доктора філософії: що нового і на що звернути особливу увагу.”

– Монастирський Григорій Леонардович – професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктор економічних наук, професор, голова підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: “Інтернаціоналізація процесу підготовки та захисту дисертації.”

– Муранова Наталія Петрівна – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, професор: “Програми Європейського Союзу для здобувачів вищої освіти.”

– Мельник Алла Федорівна – професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: “Організаційна та змістова складові науково-педагогічної практики аспірантів.”

– Шкільняк Михайло Михайлович – завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: “Організація проведення засідання базового структурного підрозділу закладу, що виконує освітньо-наукову програму та здійснює підготовку здобувача.”

– Лозинська Тамара – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету: “Детермінанти і напрями трансформації публікаційної активності учасників освітнього процесу.”

– Мельниченко Олександр – професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету: “Організаційно-методологічні аспекти відбору та первинної обробки літературних джерел у межах проведення наукового дослідження.”

– Бондарчук Олена Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління, гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 053 «Психологія»: “Публічна презентація наукових результатів дисертаційного дослідження.”

Всі ці доповіді були надзвичайно актуальними та інформативними. Присутні отримали можливість обмінятися досвідом, відповісти на питання та отримати відповіді, які впливатимуть на функціонування наукового та освітнього процесу ОНП.

Дякуємо організаторам за запрошення та можливість обмінятися інформацією.