Новини

Підготовка та захист курсових проєктів у співпраці з KPMG

30.05.2024 | 19:32

28 травня  відбувся публічний захист командних курсових проєктів здобувачів освіти ОПП «Фінансовий менеджмент» у львівському офісі компанії KPMG. Подія стала логічним завершенням двомісячного пілотного проєкту кафедри фінансового менеджменту, в межах якого студенти досліджували роботу та фінансові показники банків, страхових компаній, підприємств та розробляли рекомендації для їх вдосконалення. Методичні рекомендації до підготовки курсового проєкту були розроблені за консультацій з компанією  KPMG та іноземними партнерами кафедри з Хемніцького технологічного університету (Німеччина).
До комісії ввійшли гарант освітньої програми «Фінансовий менеджмент» д.е.н, проф. Юлія Шушкова...

Читати »

Моделювання та автоматизації бізнес-процесів: розвиток здобувачами вищої освіти ОП «Інформаційні технології в бізнесі» hard skills і soft skills у процесі написання та захисту курсових робіт

29.05.2024 | 20:44

28 травня 2024 р. відбувся захист курсових робіт з моделювання та автоматизації бізнес-процесів у студентів групи УФЕ-21с ОП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка».
Метою написання даної курсової роботи було закріплення у студентів знань та практичних навичок, отриманих при вивченні навчальних дисциплін «Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Об’єктно-орієнтовне програмування», «Автоматизація бізнес-процесів», «Мікроекономіка в ІТ-галузі», «Економіко-математичне моделювання»; застосування знань в області економіко-математичного моделювання для дослідження перебігу економічних процесів в бізнес-структурі, формування управлінських рішень щодо її розвитку та оптимізації її...

Читати »

Відбувся захист курсових робіт з дисциплін професійної та практичної підготовки здобувачами вищої освіти ОП «Інформаційні технології в бізнесі»

28.05.2024 | 16:52

27 травня 2024 р. відбувся захист курсових робіт студентів групи УФЕ-31с ОП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка».
Метою написання даної курсової роботи було закріплення у студентів знань та практичних навичок, отриманих при вивченні навчальних дисциплін «Проектування та адміністрування БД і СД», «Технології Інтернет» та «Web-дизайн та Web-програмування»; формування системи знань з методології та інструментарію побудови бази даних для якої будується діаграма варіантів використання, діаграма сутностей і зв’язків, проводиться нормалізація реляційних відношень; отримання практичних навичок побудови клієнт-серверного програмного забезпечення; формування...

Читати »

Фінансова грамотність: шлях до успіху для молоді

27.05.2024 | 21:38

24 травня 2024 року з метою популяризації фінансової грамотності,  розширення фінансових знань і практичних умінь серед учнівської молоді та  розвитку у них підприємницьких навичок, командної роботи та самопрезентації на базі факультету управління фінансами та бізнесу  проведено II тур обласного конкурсу з фінансової грамотності «Лабораторія молодіжних бізнес-ідей».
Організували конкурс Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» та кафедра фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.
З вітальним словом перед учасниками та гостями заходу виступили...

Читати »

Проведення на кафедрі обліку, аналізу і контролю наукового семінару на тему: “Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю, аналізу, оподаткування та управління”

27.05.2024 | 18:45

24 травня 2024 року на кафедрі обліку, аналізу і контролю відбувся науковий семінар на тему: “Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю, аналізу, оподаткування та управління”. Участь у семінарі взяли викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” – члени студентського наукового гуртка “Контролер”, які обговорили актуальні питання та перспективи розвитку бухгалтерського обліку як інформаційного джерела контролю, аналізу, оподаткування та управління.
В результаті проведеного заходу учасники дійшли висновку щодо необхідності нових наукових знахідок і винаходів у сфері бухгалтерського...

Читати »