ОП «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» – ДЕРЖАВОТВОРЧІ УСПІХИ ЗДОБУВАЧІВ

11.06.2024 | 06:51

Кожен крок здобувачів у науковій царині стає доброю можливістю для закріплення знань, набуття фахових компетентностей, які надаються їм за ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом». Цілеспрямоване залучення студентської молоді до науково-дослідної проблематики кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом й факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка стає основою для розкриття їх творчого сприйняття дійсності та визначення власного наукового пошуку у державотворчій проблематиці.

Зокрема, загальні аспірантсько-студентські наукові дослідження провадяться в рамках кафедральної науково-дослідної теми «Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу» (науковий керівник – завідувачка кафедри, д.е.н., професор Ганна Комарницька) та під опікою викладачів.

Конкретні результати досліджень молоді науковці представляють як на засіданнях аспірантсько-студентської наукової студії «Державотворець» (науковий керівник студії: заступник завідувача кафедри з наукової роботи, д.е.н., професор Карпінський Б.А.; староста студії – Боднарук Надія), наукових семінарах кафедри, наукових конференціях (всеукраїнських, міжнародних), так і їх опублікуванням у фахових виданнях.

Окрім того, здобувачі безпосередньо представляють кафедру на олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Так, за результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у 2023/2024 навчальному році переможцями стали: Назарій Мельник (УФП-41с), Яна Баляс та Катерина Сорочинська (УФПМ-11с).

Зазначимо, що науковий здобуток Катерини Сорочинської, окрім Диплому переможниці, ще знайшов відображення в фаховому журналі «Актуальні питання у сучасній науці»: стаття «Управлінська стратегіологія: формування позитивного іміджу органів публічної влади на комунікативних засадах в умовах воєнного стану». DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-4(22)-333-347.

Подякою Ректора ЛНУ імені Івана Франка за підготовку переможців відзначено й професора Бориса Карпінського.

Активна участь студентської молоді в наукових державотворчих процесах закріплює знання в системі ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом», формує стійкі навички та громадянську позицію, стає базисом для генерування й реалізації власних ідей. Знання нині – фундамент успіху на практиці.

Вдячні ЗСУ за можливість здійснювати науковий пошук!

Разом – ми сила!