Мій вибір_Облік, аналіз і контроль

Спеціальність – Облік і оподаткування

Освітня програма – Облік, аналіз та фінансові розслідування

Мета:  можливість і належні умови отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, що стосуються обліку, аналізу, оподаткування, фінансових розслідувань і контролю.

Головна перевага:  освітньо-професійна програма забезпечує здобуття студентами поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, універсальних навичок в галузі обліку, оподаткування, аналітичних досліджень, аудиту, фінансових розслідувань, ефективного виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на вирішення складних ситуацій, прийняття управлінських рішень з фінансових питань на міжнародному, національному, регіональному (територіальному) рівнях на основі принципів гуманності та захисту суспільних і державних інтересів.

 

Перспективи працевлаштування

Універсальність підготовки дозволяє випускникам швидко адаптуватись до сучасних вимог у сфері управління з фінансових питань та працевлаштування на керівних та високооплачуваних посадах в таких організаціях:

Служби фінансового та управлінського обліку бізнес-структур та установ державного сектора економіки

 

Служби фінансової аналітики і внутрішнього контролінгу (аудиту) національних та міжнародних компаній,

органів державного і місцевого управління

Юридичні служби та органи фінансових розслідувань

Органи державної влади, місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади

Незалежні аудитори, професійні бухгалтери та фінансові аналітики 

Незалежна професійна діяльність у комерційних структурах

Створення власного бізнесу і здатність ефективного управління ним

 Науково-педагогічна діяльність в освітніх і наукових закладах