Мій вибір_ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА»

 

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних ситуацій, прийняття управлінських рішень для задоволення потреб держави, суспільства, бізнесу, підприємств на міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях на основі принципів гуманності та захисту суспільних інтересів.

 

Освітня програма «Фінанси, митна та податкова справа» надає знання, необхідні в сферах:

 • державних і місцевих фінансів, митної справи, податків;
 • банківської і страхової справи, грошового обігу;
 • митного контролю і митного оформлення;
 • фінансового менеджменту, митного менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. міжнародних;
 • оцінки вартості бізнесу, аудиту;
 • адміністрування митних платежів;
 • фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла);
 • валютних операцій, біржової діяльності;
 • фінансів підприємств, корпоративної власності;
 • організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній.

 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа»

 

Бакалавр:

 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст-аналітик;
 • начальник фінансового відділу;
 • державний службовець в органах Фіскальної та Державної казначейської служб, Фінансової інспекції, місцевих фінансових органах;
 • агент з митного оформлення вантажів;
 • митний брокер;
 • інші посади за своїм фахом.

 

Магістр:

 • директор на підприємствах усіх форм власності;
 • заступник директора з фінансових питань;
 • начальник митниці;
 • митний інспектор;
 • агент митного оформлення;
 • державний податковий інспектор;
 • начальник відділу, провідний спеціаліст у Фіскальній та Державній казначейській
 • службах, Фінансовій інспекції, Пенсійному фонді та місцевих фінансових органів;
 • викладач фінансових дисциплін, науковий співробітник.

 

МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

 • у державних структурах й установах
 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів
 • на Митницях України
 • в органах місцевого й державного управління
 • в іноземних компаніях і фірмах
 • на промислових підприємствах
 • в банках, страхових та інших фінансових установах
 • на підприємствах малого й середнього бізнесу
 • у контрольних фінансових органах
 • в аудиторських фірмах.