Мій вибір_Публічне адміністрування та управління бізнесом

    Основна мета освітньої програми:  підготовка висококваліфікованих фахівців з адміністрування та управління бізнесом, здатного  розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми, пов’язані з управлінням бізнес-структурами в умовах невизначеності глобального економічного середовища, проваджувати дослідницьку та інноваційну діяльність.

     Публічне адміністрування та управління бізнесом охоплює такі основні напрямки діяльності: організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління; антикризове управління; управління сталим інноваційним розвитком підприємств та організацій; управління регіональним розвитком; формування планів соціально-економічного розвитку території; управління взаємозв’язками з громадськістю; управління бізнес-структурами різних рівнів тощо. Освітня програма передбачає: навчання: активно розбудовувати українську державність та впроваджувати прогресивні практики публічного управління на рівні окремих міст та країни в цілому; підбирати персонал різних категорій; проектувати корпоративну культуру, створювати корпоративні стандарти поведінки; розробляти системи управління персоналу, мотиваційні програми; здійснювати внутрішньокорпоративний PR; використовувати інформаційні системи та digital- технології в публічному управлінні та адмініструванні; працювати в умовах неформального спілкування з позиції лідера, радника, помічника; сформують здатність виконувати діяльність під керівництвом лідера, у якості лідера; навчать вмінню делегувати свої повноваження та знати про стимули та бар’єри ефективної командної роботи; забезпечувати конференц-сервіс, організовувати ділові заходи; створювати та просувати соціальні проекти і стартапи; розробляти програми внутрішнього і зовнішнього навчання персоналу, стажування, освітні проекти тощо; побудови персонального бренду, публічних дебатів, ораторської майстерності, ділового етикету, організації ділових переговорів, тайм-менеджменту.

      Отримання диплому бакалавра і магістра публічного управління та адміністрування згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади: спеціаліст з державних закупівель; референт керівника; консультант Президента України; керівник кадрової служби; керівник служби міністра; спеціаліст державної служби; експерт з суспільно-політичних питань; працівник апарату Верховної Ради України; керівник прес-служби (центральні органи державної влади); начальник головного управління (місцеві органи державної влади); професіонал з корпоративного управління; начальник відділу кадрів; начальник відділу соціального розвитку; менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу; працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій; керівник прес-служби (центральні органи державної влади); керівник служби міністра; начальник головного управління (місцеві органи державної влади); менеджер по персоналу; менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; спеціаліст державної служби; інспектор пенсійного фонду; державний соціальний інспектор; радник (органи державної влади); менеджер з реклами; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); фахівець з питань зайнятості; науковий співробітник; відповідальний працівник банку; професіонал з інтелектуальної власності; фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою тощо.