Мій вибір Фінансовий менеджмент

Кафедра фінансового менеджменту запрошує на навчання за

освітньо-професійною програмою «Фінансовий менеджмент»

(спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 

Це НОВА освітньо-професійна програма, орієнтована на світові тенденції розвитку фінансів бізнесу.

 

Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент» надає унікальні можливості та фундаментальні перспективи для всіх, хто її обрав. Програма дає можливість здобути фах, який буде актуальним та затребуваним завжди. А інноваційний освітній підхід та унікальність фахових компетенцій (знань, умінь, навичок), отриманих у Львівському національному університеті імені Івана Франка, гарантовано забезпечать кожному здобувачу вищої освіти високооплачувану роботу!

 

Мета освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент»: підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють знаннями, уміннями та компетенціями у сфері управління фінансами суб’єктів господарювання, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності, приймати управлінські рішення, що характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов.

 

Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент» надає знання, необхідні в сферах:

 • фінансів підприємств, корпоративної власності;
 • фінансових ринків, у т.ч. міжнародних;
 • державних і місцевих фінансів, податків;
 • банківської і страхової справи, грошового обігу;
 • оцінки вартості бізнесу, аудиту;
 • фінансового посередництва;
 • валютних операцій, біржової діяльності;
 • інвестиційної діяльності;
 • організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній діяльності.

 

Як зрозуміти, що саме ця освітня програма для тебе?

Якщо ти хочеш управляти фінансами підприємств, установ і організацій різних видів і форм власності, а також готовий розробляти, приймати та реалізовувати управлінські фінансові рішення у різних галузях економіки.

 

Ким можна працювати?

Випускники освітньо-професійної програми можуть реалізувати себе професійно на підприємствах, в установах та організаціях, на фінансовому, страховому, інвестиційному та фондовому ринках, зокрема. Набуті компетенції дозволять, як організовувати власний бізнес, так і обіймати посаду:

 • президент та керівник підприємства, установи та організації;
 • керівник малих підприємств без апарату управління;
 • фінансист, економіст;
 • фінансовий директор;
 • менеджер (управитель) у фінансовій діяльності;
 • фінансовий аналітик і консультант;
 • фахівець з корпоративного управління;
 • фахівець з управління активами;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець з антикризового фінансового управління;
 • фахівець з біржових операцій;
 • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • брокер, дилер, маклер, андерайтер, актуарій;
 • менеджер з продажу страхових продуктів;
 • фахівець з ризикового страхування;
 • фінансовий ризик-менеджер та ін.

 

Які предмети ЗНО потрібні?

1) Математика,

2) Українська мова і література,

3) На вибір: Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія