Депутат Богдан Ярославович

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: bohdan.deputat@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в економіці та управлінні людськими ресурсами; інформаційні та інтернет технології.

Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Курси

Публікації

 1. Депутат Б.Я. Рентгеноструктурні дослідження літій-залізної шпінелі Li0,5Fe2,5O4 допованої іонами алюмінію / Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, Б.Я. Депутат, І.П. Яремій, Л.С. Кайкан, Т.В. Грабко.  // Фізика і хімія твердого тіла. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2008. -. Т.9. – №1. – С. 24-29.
 2. Депутат Б.Я. Модифікація катодного матеріалу на основі літій-залізної шпінелі шляхом заміщення іонами магнію / І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, П.П. Якубовський.  // Фізика і хімія твердого тіла. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2008. -. Т.9. – №3. – С. 613-620
 3. Депутат Б.Я. Структурне моделювання процесу розряду в літій-іонних джерелах живлення / І.М. Гасюк, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат. // Фізика і хімія твердого тіла. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2010. – Т.11. – №2. – С. 493-498
 4. Депутат Б.Я. Розвпорядкування структури твердих розчинів літій-залізної та літій-алюмінієвої шпінелі / Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, В.В. Мокляк, Б.Я. Депутат, І.П. Яремій.  // Металлофизика и новейшие технологи. – Киев: Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, 2010. – Т.32. – №2. – С. 209-225
 5. Депутат Б.Я. Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання на питому провідність алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі / М.П. Мазур, І.М. Гасюк, Б.Я. Депутат, Л.С. Кайкан, В.В. Угорчук. // Методи та прилади контролю якості. м. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. №27. – С.86-91
 6. Б.Я.Депутат. Температурні залежності провідності керамік складу Li2O-Fe2O3-Al2O3 від вмісту алюмінію /  Б.Я.Депутат // Фізика і хімія твердого тіла. – Т.15 № 1, 2014. – с. 186-191
 7. B.J.Deputat. Temperature frequency characteristics of charge transition in the Li0.5Fe2.4Ti0.1O4 non-stoichiometric system / I.M.Gasyuk, V.V.Ugorchuk, L.S.Kaykan, B.J.Deputat // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Series of Natural and Mathematical Sciences, Vol. 1, No. 1 (2014), 73-79, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 8. Б.Я.Депутат. Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу / О.М.Угорчук, В.В.Угорчук, М.В.Карпець, Л.С.Кайкан, Б.Я.Депутат, А.М.Бойчук, М.І.Гасюк // Журнал нано-та електронної фізики.-  Т.7, № 2, 02012(7сс) –  2015
 9. Б.Я.Депутат. Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки  на електрохімічні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3 / Б.Я.Депутат // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 1/5 (73) 2015. – с. 67-72.
 10. Б.Я.Депутат. Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту / Л.С.Кайкан, Ю.С.Кайкан, І.П.Яремій, О.М.Угорчук, Б.Я.Депутат, М.О.Николюк // Журнал нано- та електронної фізики. – Суми, 2016. –Т.8, № 4(2). – С.04066  (7сс).
 11. B.Ya.Deputat. Composition, Microstructure and Electrical Properties Control of the Powders Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion Method Using Citric Acid as the Fuel / B.K.Ostafiychuk, L.S.Kaykan, J.S.Kaykan, B.Ya.Deputat, O.V.Shevchuk // Nanoscale Research Letters (2017) 12:237 DOI 10.1186/s 11671-017-1976-1.
 12. Б.Я.Депутат. Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсний літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію / Б.К.Остафійчук, Л.С.Кайкан, Ю.С.Мазуренко, Б.Я.Депутат, С.В.Корень // Журнал нано- та електронної фізики. – Суми, 2017. –Т.9, № 5. – С.05018 (6сс).
 13. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Тарасенко О.Є. Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Вип. 47. Ч. 2. Одеса: Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій, 2019. С. 173-177. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/47_2_2019/34.pdf
 14. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Шашкевич В.П. Кластерний підхід до дослідження динаміки змін у банківській системі України. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журнал. Херсон: Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права, 2019. Вип. 6 (55)/2019. С. 228-232. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/55_2019/44.pdf  
 15. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.

Біографія

Народився 19 вересня 1981 року у с. Вільшаниця Тисменицького району Івано-Франківської області.

1988 – 1997 рр. навчався у Вільшаницькій загально-освітній школі І-ІІІ ст. с. Вільшаниця Тисменицького району Івано-Франківської області

1997 – 1999 рр. – навчався в загально-освітній школі-інтернаті І-ІІІ ст. м. Івано-Франківськ.

1999 – 2004 рр. – навчався на фізико-математичному факультеті Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Радіофізика і електроніка».

2004 – 2005 рр. – інженер відділу обслуговування обладнання платіжних систем департаменту інформаційних технологій у Івано-Франківській філії КБ «ПриватБанк».

2005 – 2008 рр. – аспірант кафедри «Матеріалознавства і новітніх технологій» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008 – 2011 рр. – викладач кафедри фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.

2011 – 2014 рр. – заступник директора інституту фундаментальних, гуманітарних дисциплін та заочно-дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2011 – 2018 рр. – доцент кафедри загальної та прикладної фізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

З лютого 2011 року кандидат фізико-математичних наук, а з квітня 2015 р. здобув вчене звання доцент кафедри загальної та прикладної фізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Наукові стажування

1. Сертифікат про стажування шляхом участі у тренінг-інтенсиві Tech Summer for Teachers від ІТ-компанії SoftServe (16 червня – 17 липня 2020 р.).

Професійна програма стажування 30 годин (1 кредит ECTS): інтенсивний навчальний курс та підготовка міні-проєкту.

Розклад