Технології Інтернет

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Депутат Б. Я.УФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448УФЕ-21сдоцент Депутат Б. Я., Ярема О. Р.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Технології Інтернет” є сучасні сервіси та технології Інтернет, засоби створення Web-сайтів.

Мета вивчення дисципліни “Технології Інтернет” – формування у студентів теоретичних знань щодо організації та принципів функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, практичних навиків застосування служб, сервісів та технологій Інтернет, формування системи знань щодо розв’язування професійних задач проектування, побудови, захисту та підтримки функціонування Web-вузлів.

Основні завдання дисципліни “Технології Інтернет”  полягають в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та практичні навики використання основних служб, сервісів та технологій Інтернет і засобів розробки власних web-сайтів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Технології Інтернет” взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Комп’ютерна графіка», «WEB-дизайн та WEB-програмування», «Технології управління контентом», «Управління проектами інформатизації».

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

 а) знати

 • основні принципи організації та функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет;
 • принципи використання основних програмних засобів для роботи в Інтернет;
 • особливості роботи основних служб та сервісів Інтернет;
 • принципи створення Web-сайтів та їх розміщення в мережі Інтернет;

б) уміти

 • працювати в програмних засобах, призначених для роботи в Інтернет;
 • використовувати можливості основних служб, сервісів та технологій Інтернет;
 • розробляти власні Web-сайти та розміщувати їх в мережі Інтернет;
 • застосовувати знання з дисципліни “Технології Інтернет” в практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Білоус О.В., Литвинов С.І. Інформаційна безпека в Інтернеті / За ред. Білоуса О.В., Литвинова С.І. — К.: Ліра-К, 2020. — 312 с.
 2. Веллінг Л., Томсон Л. Розробка веб-додатків у PHP і MySQL / Веллінг Л., Томсон Л. — К.: Вільямс, 2019. — 800 с.
 3. Грищенко В.М. Мобільні технології та додатки / За ред. Грищенка В.М., Павлова С.І. — К.: Академія, 2018. — 260 с.
 4. Євсюков О.М., Шумейко О.В. Інтернет-технології: Навчальний посібник / Євсюков О.М., Шумейко О.В. — К.: НАУ, 2018. — 320 с.
 5. Зарецька ЕТ., Еурій А.М., Соколов О.Ю., Інформатика, частина 1. Київ: “Форум”, 2004 -391с.
 6. Калін М. Розробка веб-сервісів на мові Java / Калін М. — К.: Вільямс, 2018. — 336 с.
 7. Кантор І. Розробка веб-додатків у середовищі Node.js / Кантор І. — К.: Вільямс, 2019. — 576 с.
 8. Клименко О.В., Міщенко В.І., Веб-програмування: Навчальний посібник / Клименко О.В., Міщенко В.І. — К.: Академвидав, 2019. — 280 с.
 9. Левченко В.М., Полякова І.С Веб-дизайн: Навчальний посібник / Левченко В.М., Полякова І.С. — К.: Каравела, 2017. — 210 с.
 10. Литвинчук ЕЕ, Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум. – Львів: “Новий Світ – 2000” , 2004. – 297с.
 11. Менезес А. Криптографія та безпека інформації / Менезес А., ван Ооршот П., Ванстоун С. — К.: Діяльність, 2019. — 810 с.
 12. Морозова Т.І., Скляр В.О. Системи управління базами даних: Навчальний посібник / Морозова Т.І., Скляр В.О. — К.: Каравела, 2018. — 350 с.
 13. Павленка Т.Ф., Кучука Г.Н. Інтернет речей: Принципи, технології, застосування / За ред. Павленка Т.Ф., Кучука Г.Н. — К.: Наукова думка, 2019. — 340 с.
 14. Пасічник О. В., Пасічник В. В. Веб-дизайн: Підручник
 15. Петренко А.І., Горбачов О.В. Протоколи інтернету: Навчальний посібник / Петренко А.І., Горбачов О.В. — К.: НАУ, 2016. — 256 с.
 16. Підлісний С.О., Семеніхіна О.В. Системи управління вмістом веб-сайтів / Підлісний С.О., Семеніхіна О.В. — К.: НАУ, 2020. — 290 с.
 17. Підлісний С.О., Степанюк О.В. Хмарні обчислення: Навчальний посібник / Підлісний С.О., Степанюк О.В. — К.: НАУ, 2019. — 310 с.
 18. Робсон Е., Фріман Е. Основи веб-дизайну / Робсон Е., Фріман Е. — К.: Вільямс, 2020. — 490 с.
 19. Семенов О.П., Костенко О.М. Веб-сервіси: Навчальний посібник / Семенов О.П., Костенко О.М. — К.: НАУ, 2017. — 240 с.
 20. Таненбаум Е., Ветеролл Д. Комп’ютерні мережі / Ендрю Таненбаум, Девід Ветеролл. — 5-те вид. — Вільямс, 2012. — 960 с.
 21. Флэнаган Д. JavaScript: Повний курс / Флэнаган Д. — 6-те вид. — К.: Вільямс, 2018. — 1100 с.
 22. Шевченко В.І., Киричок П.О.Мережева безпека: Навчальний посібник / Шевченко В.І., Киричок П.О. — К.: Каравела, 2018. — 380 с.
 23. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. -Шепетівка: “Аспект”, 2004. – 287с.
 24. Штаєнберг Р. HTML5 та CSS3: Розробка веб-сайтів / Штаєнберг Р. — К.: Вільямс, 2020. — 640 с.

Додаткова:

 1. Григор’єв О.Ю., Петренко А.І. Безпека веб-додатків: Навчальний посібник / Григор’єв О.Ю., Петренко А.І. — К.: НАУ, 2020. — 240 с.
 2. Зубарєв І.Б., Поліщук В.П. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник / Зубарєв І.Б., Поліщук В.П. — К.: Академвидав, 2021. — 330 с.
 3. Коваленко В.В., Гончаренко С.І.Веб-аналітика: Навчальний посібник / Коваленко В.В., Гончаренко С.І. — К.: НАУ, 2021. — 270 с.
 4. Козаченко Л.В., Склярова І.В. Веб-дизайн та розробка: Принципи, інструменти, технології / За ред. Козаченко Л.В., Склярова І.В. — К.: НАУ, 2021. — 380 с.
 5. Ледфорд Дж. Основи SEO: Оптимізація сайтів для пошукових систем / Ледфорд Дж. — К.: Вільямс, 2020. — 320 с.
 6. Лещенко І.В., Федулова Л.А. Веб-технології та електронний бізнес / За ред. Лещенка І.В., Федулової Л.А. — К.: КНЕУ, 2019. — 350 с.
 7. Лутц М. Програмування мережевих застосунків на Python / Лутц М. — К.: Вільямс, 2020. — 480 с.
 8. Тутен Т., Соломон М. Соціальні медіа: Маркетингові стратегії для бізнесу / Тутен Т., Соломон М. — К.: Вільямс, 2019. — 400 с.
 9. Харрінгтон Дж. Основи створення веб-сайтів на WordPress / Харрінгтон Дж. — К.: Вільямс, 2020. — 320 с.
 10. Чаффі Д., Елліс-Чадвік Ф. Цифровий маркетинг: Навчальний посібник / Чаффі Д., Елліс-Чадвік Ф. — К.: Вільямс, 2021. — 640 с.

INTERNET САЙТИ

 1. Mozilla Developer Network (MDN Web Docs): https://developer.mozilla.org – Величезна колекція ресурсів для веб-розробників, включаючи документацію, навчальні матеріали та довідники по HTML, CSS, JavaScript та іншим технологіям веб-розробки.
 2. W3Schools: https://www.w3schools.com – Один з найпопулярніших онлайн-ресурсів для навчання веб-розробці, який пропонує підручники та приклади коду для HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL та інших технологій.
 3. Stack Overflow: https://stackoverflow.com – Величезний форум для програмістів, де ви можете задавати питання та отримувати відповіді на теми, пов’язані з програмуванням та веб-розробкою.
 4. GitHub: https://github.com – Платформа для розміщення коду та співпраці з іншими розробниками. Тут ви можете знайти величезну кількість відкритих проектів та бібліотек.
 5. CodePen: https://codepen.io – Онлайн-середовище для тестування та демонстрації фронтенд-коду. Відмінний ресурс для вивчення та експериментів з HTML, CSS та JavaScript.
 6. CSS-Tricks: https://css-tricks.com – Веб-сайт, присвячений всьому, що пов’язано з CSS, включаючи приклади, туторіали, статті та відео.
 7. Smashing Magazine: https://www.smashingmagazine.com – Онлайн-журнал для веб-дизайнерів та розробників зі статтями, підручниками та найкращими практиками з веб-дизайну, UX/UI, графічного дизайну та веб-розробки.
 8. WebAIM (Web Accessibility In Mind): https://webaim.org – Ресурс, присвячений питанням доступності веб-сайтів для людей з обмеженими можливостями. Тут ви знайдете інструменти, рекомендації та навчальні матеріали з цієї теми.
 9. Can I use: https://caniuse.com – Ресурс, який надає інформацію про підтримку різних веб-технологій у різних браузерах. Це допомагає розробникам визначити, які функції можна безпечно використовувати в своїх проектах.
 10. Google Developers: https://developers.google.com – Офіційний ресурс від Google для розробників, що містить документацію, інструменти та навчальні матеріали з різних технологій Google, включаючи веб-розробку, мобільну розробку та хмарні технології.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус