Технології Інтернет

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Депутат Б. Я.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сдоцент Депутат Б. Я., доцент Депутат Б. Я.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Технології Інтернет” є сучасні сервіси та технології Інтернет, засоби створення Web-сайтів.

Мета вивчення дисципліни “Технології Інтернет” – формування у студентів теоретичних знань щодо організації та принципів функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, практичних навиків застосування служб, сервісів та технологій Інтернет, формування системи знань щодо розв’язування професійних задач проектування, побудови, захисту та підтримки функціонування Web-вузлів.

Основні завдання дисципліни “Технології Інтернет”  полягають в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та практичні навики використання основних служб, сервісів та технологій Інтернет і засобів розробки власних web-сайтів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Технології Інтернет” взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Комп’ютерна графіка», «WEB-дизайн та WEB-програмування», «Технології управління контентом», «Управління проектами інформатизації».

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

 а) знати

 • основні принципи організації та функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет;
 • принципи використання основних програмних засобів для роботи в Інтернет;
 • особливості роботи основних служб та сервісів Інтернет;
 • принципи створення Web-сайтів та їх розміщення в мережі Інтернет;

б) уміти

 • працювати в програмних засобах, призначених для роботи в Інтернет;
 • використовувати можливості основних служб, сервісів та технологій Інтернет;
 • розробляти власні Web-сайти та розміщувати їх в мережі Інтернет;
 • застосовувати знання з дисципліни “Технології Інтернет” в практичній діяльності.

 

Рекомендована література

Основна: 

 1. Симонович С, Евсеев Г. Страна Интернетия. – М.: ДЕСС КОМ, I-Press, 2005. – 304с.
 2. Симонович С. В., Мураховский В. И. Интернет у вас дома. М.: АСТпресс: Инфорком-Пресс, 2001. – 432 с.
 3. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. -Шепетівка: “Аспект”, 2004. – 287с.
 4. Литвинчук I.I., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум. – Львів: “Новий Світ – 2000” , 2004. – 297с.
 5. Зарецька І.Т., Гурій А.М., Соколов О.Ю., Інформатика, частина 1. Київ: “Форум”, 2004 – 391с.
 6. Симонович С, Евсеїв Г., Мураховський В. Інтернет. Лаборатория мастера. Работа в сети без проблем. – Москва: АСТпресс, 2006-719с.
 7. Лайза Лопак. Web-дизайн для “чайников” – Москва, Санки-Петербург, Киев: Діалектика, 2003 – 268с.
 8. Пасічник О. В., Пасічник В. В. Веб-дизайн: Підручник .-Львів:”Магнолія 2006″, 2010.-520с.
 9. Пауелл Томас. Web-дизайн. – СПб. “BHV-Петербург”, 2002. – 1024 с.
 10. Фролов А.В. Базы данных в Интенете. Практическое руководство по созданию Web-приложений. – М. Русская редакция, 2000. – 448 с.
 11. Холл М. Програмирование для Web. Библиотека для профессионалов. – М. Вильямс, 2002. – 1216 с.
 12. Холмогоров В. Основы Web-мастерства. – СПб: Издательство “Питер”, 2001. – 352 с.
 13. Шапошников И. Web-сайт своими руками. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 224 с.
 14. Шапошников И. В., Интернет. Быстрый старт. Самоучитель, БХВ-Петербург г. СПб, 2003.- 272с.
 15. Шафран 3. Создание Web-страниц: самоучитель – СПб: Издательство Питер”, 2000. – 320 с.
 16. Швендимен Блейк. PHP 4. Руководство разработчика. – М. Вильямс, 2002. – 684 с.
 17. Денисов А., Интернет. Самоучитель. Изд. 2, СПб Питер, 2003.- 368с.
 18. Хан Харли Эффективный самоучитель работы в Internet/Пер. с англ.- Харли Хан. – К.: “ДиаСофт”, 2001. – 448с.
 19. Геннадий Кондратьев Популярный самоучитель работы в Интернете Питер, 2005
 20. Экслер А. Самый полный и понятный самоучитель работы в Сети, или Укрощение Интернета / Алекс Экслер. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: ЭКСпромт, 2008. — 832 с.: ил.
 21. Соломенчук В., Понятный самоучитель работы в Интернете, СПб. : Питер, 2003.- 300с.
 22. Закарян И., Что такое Internet. WWW и HTML, М. : Интернет-трейдинг, 2003.- 248с.
 23. Информатика. Базовый курс. /С.В. Симонович и др. – СПБ: Питер, 2001. -640с

 Додаткова:

 1. Шафран 3. Создание Web-страниц: самоучитель – СПб: Издательство Питер”, 2000. – 320 с.
 2. Швендимен Блейк. PHP 4. Руководство разработчика. – М. Вильямс, 2002. – 684 с.
 3. Денисов А., Интернет. Самоучитель. Изд. 2, СПб Питер, 2003.- 368с.
 4. Хан Харли Эффективный самоучитель работы в Internet/Пер. с англ.- Харли Хан. – К.: “ДиаСофт”, 2001. – 448с.
 5. Геннадий Кондратьев Популярный самоучитель работы в Интернете Питер, 2005
 6. Экслер А. Самый полный и понятный самоучитель работы в Сети, или Укрощение Интернета / Алекс Экслер. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: ЭКСпромт, 2008. — 832 с.: ил.
 7. Соломенчук В., Понятный самоучитель работы в Интернете, СПб. : Питер, 2003.- 300с.
 8. Закарян И., Что такое Internet. WWW и HTML, М. : Интернет-трейдинг, 2003.- 248с.
 9. Информатика. Базовый курс. /С.В. Симонович и др. – СПБ: Питер, 2001. -640с

INTERNET CАЙТИ  

 1. knigonosha.net
 2. netbook.perm.ru
 3. bookz.ru/authors
 4. it-ebooks.directory
 5. allitebooks.com
 6. qwiklabs.com
 7. katacoda.com

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус