Ярема Олег Романович

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Телефон (мобільний): 095-465-55-93

Електронна пошта: oleh.yarema@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • вплив державного сектору економіки на економічне зростання,
 • розвиток ІТ технологій,
 • ІТ право,
 • бізнес у сфері інформаційних технологій,
 • право інтелектуальної власності

Курси

Публікації

Наукові статті:

 1. Бакаєв Л.О., Ярема О.Р. Міжнародне співставлення розміру державного сектору економіки країн ОЄСР / О. Р. Ярема // Збірник наукових праць ДЕТУТ. – Серія «Економіка і управління». – 2016р. – Вип. 36. – С. 169-174.
 2. Євдокимов В.Д. Давиденко А.М. Гільбурт С.Я. Ярема О.Р. // Апаратна база реконфігурованих засобів інформаційної безпеки / Збірник наукових праць “Моделювання та Інформаційні Технології”/ Випуск 86 (2019), С. 3-12
 3. Князь С.В., Байдала Н.М., Ярема О.Р. Регулювання системи розвитку експортного потенціалу державних підприємств / О. Р. Ярема // Бізнес навігатор. – 2014 р. – №2(34). – С. 176-183.
 4. Майовець Є.Й., Ярема О.Р. Мілітаризація економіки як чинник економічного зростання в Україні / О. Р. Ярема //  Науковий вісник НЛТУ України. – 2015 р. – Вип. 25(3). – С. 199-206.
 5. Палига Є.М., Палига І.Є., Онещак О.Я., Ярема О.Р.// Сучасні трансформації та їх вплив на економічний розвиток України // “Наукові записки” Українська Академія Друкарства / Економічні науки / Випуск №2 (59) – 2019, С. 90-96.
 6. Сосновська О. О.,Хамула О. Г., Ярема О. Р.// Вплив внутрішніх факторів на процес управління маркетинговою діяльністю //“Наукові записки” Українська Академія Друкарства / Економічні науки / Випуск №2 (59) – 2019, С. 135-143.
 7. Штангрет А.М., Ярема О.Р., Штангрет І.А., Безпекові аспекти інтелектуалізації управління підприємством / А.М. Штангрет, О.Р. Ярема І.А. Штангрет // Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління. – 2019.– № 6 (23) – С. 455-460.
 8. Юхимчук Р.В., Сеньківський В.М., Ярема О.Р. Інформаційні технології в робочому процесі онлайн-видавництва //“Квалілогія Книги” Українська Академія Друкарства / Технічні науки / Випуск №2 (34) – 2019, С. 5-10.
 9. Ярема О. Р., Шильвінська С. Р. Напрямки підвищення фінансової стабільності банків в україні / О. Р. Ярема, С.Р. Шильвінська // Міжнародний електронний науковий журнал “Наука онлайн” – 2019. – №12(грудень).
 10. Ярема О.Р. Конкурентоспроможність державних підприємств в ринковій економіці України. / О. Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. –  №6. – С. 178 – 183.
 11. Ярема О.Р., Салдан Б.Р. Проблеми та перспективи ІТ-галузі України. О. Р. Ярема, Б.Р. Салдан//  Научный журнал “Интернаука” (2019 год)/ Выпуск №17 (Декабрь)
 12. Ярема О.Р. Монополізований державний сектор у системі національної економіки. / О. Р. Ярема // Глобальні та національні проблеми економіки  України / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. –2016 р. – Вип. № 9. – С. 220-224.
 13. Ярема О.Р. Неоприватизація в Україні: уроки, загрози, перспективи /
  О. Р. Ярема // Регіональна економіка та управління.– – Вип. 2(9). – С. 153-157.
 14. Ярема О.Р. Неформальні інституційні чинники цивілізаційного розвитку України. Міжнародні економічні відносини та світове господарство / О. Р. Ярема // Науковий вісник УЖНУ. – 2016. – Вип. 6, ч. 3. – С. 168-171.
 15. Ярема О.Р. Оцінка ефективності управління державним сектором як передумови зростання національної економіки / О.Р. Ярема // Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності. – 2016. – Ченстохово – С. 212-221.
 16. Яцишин Т.М., Сидоренко О.І., Ярема О.Р. //Модель екоефективних технологій під час спорудження нафтогазових свердловин / Збірник наукових праць “Моделювання та Інформаційні Технології”/ Випуск 87 (2019), С. 15-23.
 17. Палига Є.М., Палига І.Є., Онещак О.Я., Ярема О.Р.// Сучасні трансформації та їх вплив на економічний розвиток України // “Наукові записки” Українська Академія Друкарства / Економічні науки / Випуск №2 (59) – 2019, С. 90-96.
 18. Сосновська О. О.,Хамула О. Г., Ярема О. Р.// Вплив внутрішніх факторів на процес управління маркетинговою діяльністю //“Наукові записки” Українська Академія Друкарства / Економічні науки / Випуск №2 (59) – 2019, С. 135-143.
 19. Юхимчук Р.В., Сеньківський В.М., Ярема О.Р. Інформаційні технології в робочому процесі онлайн-видавництва //“Квалілогія Книги” Українська Академія Друкарства / Технічні науки / Випуск №2 (34) – 2018, С. 5-10.
 20. Євдокимов В.Д. Давиденко А.М. Гільбурт С.Я. Ярема О.Р. // Апаратна база реконфігурованих засобів інформаційної безпеки / Збірник наукових праць “Моделювання та Інформаційні Технології”/ Випуск 86 (2019), С. 3-12.
 21. Яцишин Т.М., Сидоренко О.І., Ярема О.Р. //Модель екоефективних технологій під час спорудження нафтогазових свердловин / Збірник наукових праць “Моделювання та Інформаційні Технології”/ Випуск 87 (2019), С. 15-23.
 22. Ярема О. Р., Долінський Б.Є. Роль держави у розвитку посткейнсіанських теорій Економічного зростання та захисту довкілля/ О.Р. Ярема, Б.Є. Долінський // Міжнародний електронний науковий журнал “Наука онлайн” – 2020. – №11(листопад).
 23. Ярема О. Р., Тарасенко П.В.  Стартапи в іт-сфері. Їхні ознаки та стадії, український та зарубіжний досвід / О.Р. Ярема, П.В.Тарасенко   // Міжнародний електронний науковий журнал “Наука онлайн” – 2019. – 2020. – №11(листопад).

 

Тези доповідей:

 1. Ярема О. Р., Шильвінська С. Р. Фінансова стійкість підприємства / О. Р. Ярема, С.Р. Шильвінська // Міжнародна науково-практична конференція: “Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації”, м. Полтава, 5 грудня 2019 р., С. 56-57.
 2. Ярема О. Р., Салдан Б.Р. Проблеми та перспективи ІТ-галузі України О. Р. Ярема, Б.Р. Салдан // Міжнародна науково-практична конференція: “Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації”, м. Полтава, 5 грудня 2019 р.,С. 12-14.
 3. Ярема О.Р. Макроекономічні чинники економічного зростання в Україні / О. Р. Ярема // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України.  – Львів – 17 травня 2014 р. – С. 295-297.
 4. Ярема О.Р. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку України / О. Р. Ярема // Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності. –  Львів  – 20 квітня 2015 р. – С. 233-235.
 5. Ярема О.Р. Дослідження інституційної довіри в Україні в контексті соціальної згуртованості суспільства / О. Р. Ярема // Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві
  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів  –  19 лютого 2016 р. –  С.344-347.
 6. Ярема О.Р. Тінізація державного сектору аграрної економіки: форми та шляхи легалізації / О. Р. Ярема // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»;   м. Кременчук / Кременчуцький університет ім. М. Остроградського 18-20 лютого 2016 р. –  Кременчук: [б. в.], 2016. – С.150-153.
 7. Ярема О.Р. Дослідження факторів економічного зростання в умовах нестабільності, збройних конфліктів, або війни / О. Р. Ярема // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство» 22 березня  2016 р. на базі Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Х:[б. в.], 2016. – С. 256-259.
 8. Ярема О.Р. Вплив державного сектору на зростання національної економіки / О. Р. Ярема // Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика, м. Львів 20-21 трав. 2016 р. – Л. :[б. в.], 2016. – С. 9-14.
 9. Ярема О.Р. Принципи управління державною власністю в трансформаційній економіці України / О. Р. Ярема // Сучасні міжнародні економічні відносини: Міжнародна науково-практична конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ 27-28 трав. 2016 р. – К. :[б. в.], 2016.   С. 23-25.
 10. Ярема О.Р. Аналіз соціально-економічних функцій державного сектору / О. Р. Ярема // Всеукраїнська науково-практична конференція “Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів”, м. Одеса, – 27-28 трав. 2016 р. – О. :[б. в.], 2016. – С. 88-90.
 11. Ярема О.Р. Світовий досвід управління державним сектором задля стимулювання економічного зростання. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020, с. 111-117.
 12. Ярема О. Р., Тарасенко П.В. «Розвиток мультифакторної автентифікації. Чому юзери нехтують своєю безпекою?» // ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». 19.11.2020р.
 13. Ярема О. Р., Долінський Б.Є. «Конкуренція традиційних банківських систем з необанками на сучасному етапі.», // ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». 19.11.2020р.

 

Біографія

Народився 31 січня 1991 р. у м. Дрогобич, Львівської області. У 2008 році закінчив Дрогобицький педагогічний ліцей.

У 2008-2013 рр. навчався на економічному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2008-2015 рр. навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Макроекономічний аналіз впливу державного сектора на економічне зростання в Україні»(2016р.)

У вересні 2018 року отримав свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю.

З вересня 2018 року доцент кафедри Економіки та інформаційних технологій  Львівського Інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

З вересня 2019 року доцент кафедри Економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад