Борщук Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: iryna.borshchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів:  роль ІТ-сфери в обліково-аналітичній діяльності підприємств та банківських установ, менеджмент банківського мікрокредитування та аналітичне забезпечення діяльності підприємств.

Опублікувала 33 наукові статті та 25 навчально-методичних праць. Є співавтором трьох навчально-методичних посібників.

Курси

Публікації

Наукові статті:

 1. Борщук І.В. Ризик і доходність при портфельному інвестуванні комерційних банків / І. В. Борщук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . — 07/2002 . — N7 . — С.115-126
 2. Борщук І.В. Теоретичні основи оцінки ефективності управління банківським портфелем цінних паперів / І.В.Борщук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. — Л., 2002. — Випуск 31. — с.132-138.
 3. Борщук І.В. Менеджмент банківського мікрокредитування: стан і перспективи / І.В.Борщук, В.Д.Шквір // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів.-2007. – № 576. – с. 34 – 38.
 4. Борщук І.В. Ринкова вартість капіталу компанії та її акцій / І.В.Борщук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.3. – с.252-259.
 5. Duda J.T. Coomodity trade risk reduction by using optimisation techniques to construct customised currency baskets / J. T. Duda, A. Augustynek, I. V. Borshchuk // Менеджмент та підпри-ємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 208-228. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Bibliogr.: 16 titles.
 6. Duda J.T. Bascet payment combined with marcovitz portfolio applied to commodity trade / J.T Duda., A. Augustunek, M.Fuksa, I.V. Borshchuk // Economics, enterprisis and management. – 2014. – volume 1, №1. – р.67-73.
 7. Облік і аудит: вступ до фаху: навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, І.В. Борщук та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с. (особистий внесок: Розділ. Організація бухгалтерського обліку та контролю в банківських установах – с.201-213).
 8. Борщук І.В. Методологія управління банківськими портфельними інвестиціями та її складові/ І.В. Борщук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 17-25.
 9. Борщук І.В. Захист прав споживачів банківських послуг в Україні та Польщі / І. В.Борщук, Р. Балцежик  // Вісник Львівського університету. Серія економічна . – 2016. Випуск c. 204-212
 10. Борщук І.В. Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитами / І.В. Борщук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017.– № 862. – c. 19-24.
 11. Shkvir V.D. Methodology of construction accounting nomenclature codes of non-automatic informational base of computer accounting system/ V.D. Shkvir, I.V. Borshchuk//Economics, Entrepreneurship, Management/ Volume 5,Number 2, 2018.р. 52-62.
 12. Shkvir V.D. Peculiarities of designing information documents for the machine information database of the computer accounting system /D. Shkvir, I.V. Borshchuk//Economics, Entrepreneurship, Management/ Volume 6, Number 2, 2019. р.67-75.
 13. Височан О.С. Особливості обліку у громадських об’єднаннях/ О.С.Височан, І.В. Борщук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2021.– № 41. – c. 77-81.
 14. Височан О.С. Звітність небюджетних неприбуткових організацій / О.С.Височан, І.В.Борщук // Бізнес-навігатор – 2021.– № 41. – c. 120-125.
 15. Борщук І. В. Особливості застосування в Україні банківських рахунків за міжнародними стандартами IBAN // Інтернаука: Серія «Економічні науки» – 2021.– № 48. – c. 15-21.

Біографія

Народилася 19 травня 1977 р. у м. Львові. У 1994 р. закінчила загальноосвітню середню школу №49.
У 1994–1999 рр. навчалася на кафедрі фінансів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1999р. по 2002р. навчалася в аспірантурі на кафедрі фінансів економічного факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка.

Асистент кафедри економіки підприємства Львівського національного університет імені Івана Франка (2002-2003 рр.).

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Управління портфельними інвестиціями комерційних банків в Україні”.
У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.

З 2004 по 2009 роки працювала на посаді начальника відділу мікрокредитування ЗРФ АКБ «Трансбанк».

З 2006 по 2016 рік працювала по сумісництву на кафедрі інформаційних технологій Львівського інституту банківської справи Національного банку України.
З 2009 по 2022 р. працювала на посаді доцента кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові стажування

 1. Науково-педагогічне стажування в Академії гірничо-гутнічій м. Краків, Польща (03.04.2018 р. до 21.04.2018 р.) – 120 год.
 2. Науково-педагогічне стажування в університеті “Артіфекс” у м. Бухарест (Румунія) (25.10.2018 р. до 27.10.2018 р.) – 24 год.
 3. Науково-педагогічне стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі обліку і аудиту (11.03.16 р. по 11.05.16 р.) – 240 год.
 4. Курси Excel ( PWC Service Delivery Center), листопад 2019 р.
 5. Курси 1 С «Бухгалтерія 8.2» (ТОВ «Аутсорсинг та бізнес-консалтинг»), жовтень-листопад 2017 р.
 6. Навчальні курси по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc IS», грудень 2014 р.
 7. Курси психолого-педагогічних знань (вересень 2013 р. – травень 2014 р.)
 8. Сертифікат про проходження курсу Teachers` smartup: summer edition: course by Sigma Software Universityвід ІТ-компанії SoftServe  (01.08.2022 -05.08.2022).

Розклад