Стасишин Андрій Васильович

Посада: декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-94

Електронна пошта: andriy.stasyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Проблеми макроекономічного регулювання, інфляція і безробіття, аналіз поведінки економічних суб’єктів (фірм, домогосподарств, держави). Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2018 рік

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

 2021 рік

 2020 рік

 2018 рік

 До 2017

 

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с. 330 – 342.

 

Переклади

 • Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. Київ: Основи, 1995. 579 с.
 • Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка / Пер. з англ. Київ: Основи, 1998. 676 с.
 • Мишкін Ф. Гроші, банківництво і фінансові ринки. Наукова редакція С. Панчишина. Переклад з англ. Панчишин С.М., Стеблій Г.Я., Стасишин А.В. Київ: Основи, 1998. 963 с.
 • Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: європейський контекст. Наукова редакція С. Панчишина. Переклад з англ. Панчишин С.М., Ватаманюк О.З., Стасишин А.В. Київ: Основи, 1998. 852 с.

 

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

ОСВІТА:

Закінчив з відзнакою економічний факультет ЛНУ ім. І.Франка (1993), аспірантуру (1997), докторантуру (2006), стажувався у Вейнському університеті (США, 1994), Світовому банку (США, 1995), Нью-Йоркській школі банківництва та Федеральній корпорації зі страхування депозитів (США, 2001), університеті Дж. Вашингтона (США, 2004).

РОБОТА:

 • з лютого 2019 – декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного управління
 • листопад 2015 січень 2019– в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І.Франка, доцент кафедри економічної теорії
 • червень 2015 – жовтень 2015 – в.о. ректора Львівської державної фінансової академії
 • 2006–2015 – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка
 • квітень 2002 – листопад 2002 – в.о. декана економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка
 • 2000–2002 – заступник декана з наукової роботи
 • 1997–2006 – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка
 • 1993–1994 – викладач-стажист кафедри економічної теорії економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

 

Розклад