Макроекономіка

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Пікулик О. І.УФФ-11с, УФФ-12с, УФФ-13с, УФФ-14с, УФФ-15с, УФО-11с, УФЕ-11с, УФП-11с, УФП-12с
212доцент Стасишин А. В.УФП-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232УФФ-11спрофесор Капленко Г. В.
УФФ-12сдоцент Пікулик О. І.
УФФ-13сдоцент Пікулик О. І.
УФФ-14сдоцент Пікулик О. І.
УФФ-15сдоцент Пікулик О. І.
УФО-11сТабачук А. Я.
УФЕ-11сТабачук А. Я.
УФП-11сТабачук А. Я.
УФП-12сТабачук А. Я.
34УФП-11здоцент Стасишин А. В.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом макроекономіки є механізм функціонування та розвитку національної економіки. Макроекономічні явища відбивають успіхи або невдачі будь-якої країни. Ступінь розвитку країни залежить від ефективності функціонування її економічної системи. Держава може впливати на господарські показники через різні види економічної політики, а також інструменти непрямого впливу на економіку.

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання – формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Основні завдання

Завдання макроекономіки – вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття умінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Макроекономіка базується на знаннях сутності основних економічних категорій та законів, які вивчає дисципліна “Політична економія”. Макроекономіка також використовує як теоретичне підґрунтя основи мікроекономіки. Це пояснюється тим, що, по-перше, виявити загальноекономічні тенденції можна тільки завдяки врахуванню рішень окремих економічних суб’єктів. По-друге, правила поведінки на макрорівні є результатом багатомільйонних рішень фірм та домогосподарств у процесі їх взаємодії на ринку.
Макроекономіка безпосередньо пов’язана й з іншими науками, зокрема, зі статистикою, демографією, економічною соціологією, екологією, математичним моделюванням, психологією тощо.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення дисципліни “Макроекономіка” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:
а) знати:
– суть макроекономічних категорій;
– зміст основних законів та принципів сучасної ринкової економіки;
– методи та засоби впливу держави на стан економіки;
– показники, що характеризують ефективність функціонування економічної системи
б) уміти:
– визначати основні макроекономічні сфери;
– розуміти проблему ефективного використання обмежених економічних ресурсів на рівні національної економіки і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають;
– розкрити закономірності розвитку сучасної ринкової (змішаної) економіки;
– з’ясувати механізм функціонування економічної системи та дії основних економічних законів у процесі господарської діяльності;
– обґрунтувати необхідність державного втручання в економіку;
– обчислити основні макроекономічні показники для визначення рівня економічного розвитку країни та здійснення міжнародних порівнянь.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус