Капленко Галина Вікторівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: id.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Публічне управління,  місцеве самоврядування, публічна служба, розвиток людського ресурсу, прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика, сталий розвиток, глолбалізація,  (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор понад 65 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2 навчальнх посібники, 1 монографія.

Курси

Публікації

=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.

  • Kaplenko Halyna. ADMINISTRATIVE BARRIERS IN THE UKRAINIAN ECONOMY AND THE CONCEPTUAL FORMULATION OF THE PROBLEM OF THEIR FORECASTING. Dei, M., Rudenko, O. & Lunov, V. (Ed.). (2020). . . Association agreement : driving integrational changesVol. 3. : Accent Graphics Communications & Pub lishing. 2020. P. 32 – 46
  • Капленко Г. В., Галаз Л. В. Про можливість використання концепції мотивації служіння суспільству у регулюванні трудової поведінки державних службовців в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.85 (Index Copernicus)
  • Стасишин А. В., Капленко Г. В. Про деякі теорії мотивації професійної діяльності державних службовців // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2020. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6197
  • Kaplenko H. Theoretical aspects of the concept of “quality of life” in the context of environmental safety // V. Chemerys, H. Kaplenko, I. Kulish, V. Maksym, O. Dadak, L. Kushnir, O. Hrymak // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 196-201. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index))

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему “Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації” (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України (2008 р.)

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Розклад