Капленко Галина Вікторівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика,  управління і розвиток людського ресурсу, публічне управління та адміністрування (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2 навчальнх посібники.

Курси

Публікації

= Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.

  • Kaplenko Halyna. ADMINISTRATIVE BARRIERS IN THE UKRAINIAN ECONOMY AND THE CONCEPTUAL FORMULATION OF THE PROBLEM OF THEIR FORECASTING. Dei, M., Rudenko, O. & Lunov, V. (Ed.). (2020). . . Association agreement : driving integrational changesVol. 3. : Accent Graphics Communications & Pub lishing. 2020. P. 32 – 46
  • Капленко Г. В., Галаз Л. В. Про можливість використання концепції мотивації служіння суспільству у регулюванні трудової поведінки державних службовців в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.85 (Index Copernicus)
  • Стасишин А. В., Капленко Г. В. Про деякі теорії мотивації професійної діяльності державних службовців // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2020. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6197

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України (2008 р.)

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Розклад