Капленко Галина Вікторівна

Посада: завідувач кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: account.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: surl.li

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: surl.li

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Публічне управління,  місцеве самоврядування, публічна служба, розвиток людського ресурсу, прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика, сталий розвиток, глобалізація  (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор понад 65 наукових та 70 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники, 3 монографії (1 одноосібна).

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2018 рік

До 2017 року

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2022 рік

  • Куліш І. Особливості поводження з медичними відходами / І. Куліш, Г. Капленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2022. – Вип. 1(153) – С. 24-31. – DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-1-4.
  • Возняк, Г., Капленко, Г., & Коваль, В. (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-24 ; http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1624

 2021 рік

 2020 рік

 2019 рік

 2018 рік

 До 2017 року

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.

  • Бек В. Л., Капленко Г. В. Статистика: Практикум. К.: Кондор, 2018. – 302 с.
  • Збірник тестових завдань для менеджерів: навч. посіб. / І.М. Комарницький, Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко, О. В. Герасименко, Л. О. Бобко ; Хмельн. кооператив. торг.-економ. ін-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Ігор Михайлович Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. – 575 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій

 

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему “Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації” (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

З липня 2021 року – завідувач кафедри економіки та публічного управління.

Проекти

Учасниця команди проекту за програмою Жана Моне “EU Common Policies: Harmonization Strategies for Ukraine”.
Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин, факультету
управління фінансами та бізнесу, факультету журналістики. Проектний період: 01.02.2022 – 31.01.2025.

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України  (2008 рік),  Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.) та Грамота Львівської обласної ради (2020 р.).

Розклад