Капленко Галина Вікторівна

Посада: завідувач кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: account.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: surl.li

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: surl.li

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Публічне управління,  місцеве самоврядування, публічна служба, розвиток людського ресурсу, прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика, сталий розвиток, глобалізація  (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор понад 65 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники, 3 монографії (1 одноосібна).

Курси

Публікації

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему “Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації” (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

З липня 2021 року – завідувач кафедри економіки та публічного управління.

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України  (2008 рік),  Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.) та Грамота Львівської обласної ради (2020 р.).

Розклад