Капленко Галина Вікторівна

Посада: завідувач кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: account.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: surl.li

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: surl.li

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Публічне управління,  місцеве самоврядування, публічна служба, розвиток людського ресурсу, прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика, сталий розвиток, глобалізація  (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор понад 65 наукових та 70 науково-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники, 3 монографії (1 одноосібна).

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2021 рік

2020 рік

2018 рік

До 2017 року

 

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

 2021 рік

 2020 рік

 2019 рік

 2018 рік

 До 2017 року

 

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.

  • Бек В. Л., Капленко Г. В. Статистика: Практикум. К.: Кондор, 2018. – 302 с.
  • Збірник тестових завдань для менеджерів: навч. посіб. / І.М. Комарницький, Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко, О. В. Герасименко, Л. О. Бобко ; Хмельн. кооператив. торг.-економ. ін-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Ігор Михайлович Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. – 575 с.

 

Тези наукових та науково-практичних конференцій

 

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему “Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації” (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

З липня 2021 року – завідувач кафедри економіки та публічного управління.

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України  (2008 рік),  Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.) та Грамота Львівської обласної ради (2020 р.).

Розклад