Пікулик Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: oksana.pikulyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Науково-дослідна робота спрямована на макроекономічний аналіз розвитку економічних систем, на корпоративну форму ведення підприємницької діяльності, на дослідження ринку праці та на процес управління людськими ресурсами.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

 2021 рік

2020 рік

2018 рік

 

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2021 рік

До 2017 року

 

 Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

 

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.
Народилась 28 вересня 1973 року у м. Львові. У 1990 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу № 76.

У 1990–1995 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1995 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю економіка підприємства, спеціалізація: політекономія. У 1995-1998 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка.

З 1998року працювала на кафедрі економіки Львівської державного інституту фізичної культури. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України». У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності “Економічна теорія”. З 2000 року викладала на кафедрі економічної теорії Львівської державної фінансової академії. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

З 2015 року – секретар вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу.

Розклад