Табачук Андрій Ярославович

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): 0961652522

Електронна пошта: andriy.tabachuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: id.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Економічна компаративістика, екологізація економічних систем, глобалізація, інституційний підхід до дослідження сучасних економічних систем, постіндустріальне суспільство, ноосферні принципи господарювання, управління сталим розвитком сучасних економічних систем; креативне управління.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2022

  • Shestakovska T. Public policy settlement of social conflicts in the context of national security / T. Shestakovska, O. Mykhailovska, M. Buk, A. Tabachuk, I. Tubolets // Cuestiones Políticas. – 2022. – Vol. 40, Nº 72 – P. 395-409. – DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.22.

2021

До 2017

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань:

 2023 рік

  • Tabachuk Andrii, Kaplenko Halyna. Specificity of personnel management in local government bodies. Socioworld-Social Research & Behavioral Sciences.  Tallinn. 2023. P 45-52. 
  • Лемещук Р. В., Табачук А. Я., Вейдер Т.М. Аналіз інструментів оцінки ефективності системи адаптації персоналу в українському бізнесі. “Бізнес Інформ” №12_2023 (грудень).

До 2017

  Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

У 2013 році закінчив Національний лісотехнічний університет України (економічний факультет). Отримав диплом спеціаліста з відзнакою (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст з обліку та аудиту»).

2013-2017 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

З 2019 р. працює асистентом кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені І.Франка.

У листопаді 2019 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації».

З вересня 2020 року працює на посаді доцента кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу.

Проекти

Проект за програмою Жана Моне «SDGs 4 EUROINTEGRATION OF UKRAINE» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537. Проект реалізовується колективом кафедри економіки та публічного управління. Проектний період: 01.09.2023 р. – 31.08.2026 р.

Розклад