Маліновська Ольга Ярославівна

Посада: доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: olga.malinovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Державне регулювання підприємництва; активізації функціонування кредитних спілок; фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі (фаховий) та вдосконалення системи організації навчального процесу (педагогічний).
Автор понад 55 публікацій, з них – 41 наукового та 15 навчально-методичного характеру; автор 1 монографії.

Курси

Публікації

2019

Статті в виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

 1. Malinovska O.Y. Analysis of snrategic potential of regional civil programs in the context of regional development policy (by the example of the Lviv region) / O.Y. Malinovska // Slovak international scientific journal – 2019. – № 26. – С. 17-24
 2. Маліновська О.Я. Аналіз сучасного стану державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів України / О.Я. Маліновська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент  – 2019. – № 36.  – С. 19-28
 3. Маліновська О.Я. Особливості формування системи управління якістю діяльності органів виконавчої влади. / О.Я. Маліновська, В.І. Кухар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент  – 2019. – № 36.  – С. 86-90
 1. Маліновська О.Я. Теоретико-методологічні засади ефективності державного управління / О.Я. Маліновська, Ю.В. Жижка // Східна Європа: економіка бізнес та управління – 2019. – №4 (21) – С. 88-93.

Статті у фахових виданнях України;

 1. Маліновська О.Я. Сутність, аналіз та удосконалення механізму регіональної політики розвитку / О.Я. Маліновська, В.І. Кухар // Науковий журнал «Молодий вчений» № 12 (64) грудень 2018 р. – С. 639-645.
 2. Маліновська О. Я. Фінансово-матеріальні засади функціонування територіальних громад / О. Я. Маліновська, А. А. Луць // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 15 (58). – Редкол.: відп. д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. – Луцьк, 2018. – С. 176-183.

  Статті в інших виданнях України.

1.Маліновська О. Я. Формування інноваційного потенціалу процесів управління організацією / О.Я. Маліновська, К.О. Юрченко // Науково-практичний журнал «Економічні студії» 2019. – 1 (23) . – С. 41-44.

2020

 Монографії;

Olga Malinovska Performance Management and Business Performance Management as Controller’s Supporting Contemporary Management Concepts / Olga Malinovska, Janusz Nesterak, Anna Charytanowicz, Dariusz Put, Wojciech Szymla//Economy society. Contemporary trends and transformations of economies and enterprises   Monograph Edited by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek. m. Toruń 2019. S. 299-309.

 Статті в  виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

1.Маліновська О.Я. Особливості функціонування територіальних громад та формування їх матеріально-фінансового забезпечення./ Маліновська О.Я., Моторнюк У.І. //Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 12/3. С. 14 – 16 http://efp.in.ua/uk

2.Маліновська О.Я. Інноваційний менеджмент як вимога сучасності/ Маліновська О.Я., Корень Д.О// Молодий вчений.– № 11 (75). – 2019. – С. 538-542.

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf

3. Маліновська О.Я. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня / Маліновська О.Я., Себестянович І.С. // Молодий вчений.– № 11 (75). – 2019. – С. 542-545. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf

2021

Монографії;

Маліновська О. Я.  Процеси централізації та децентралізації в Україні / О.Я. Маліновська, В. В. Вовк, // Economic strategies for the development of society: collective monograph / О. Я. Маліновська, В. В. Вовк – Boston : Primedia eLaunch: Іnternational Science Group, 2020. – С. 410. Available at : DOI 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III. URL: https://isg-konf.com.

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

1.Doroshkevych K., Malinovska O., Maslak O., Motorniuk U., Zhezhuha V., Terebuh M., The choice of tactical approaches to the implementation of enterprise strategy in terms of innovative development [Електронний ресурс] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, No. 7 (SciVerse SCOPUS, Web of Science. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4937

Статті у фахових виданнях України;

Маліновська О.Я. Роль комунікацій в забезпеченні ефективного функціонування системи управління на місцевому та державному рівнях. / Маліновська О.Я., Вовк В. В. //  Науковий журнал. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління". Том 31 (70). N 6, – 2020. – С. 60-65.

2022

Монографії:

1.Olga Malinovska NOWOCZESNE TECHNOLOGIE USPRAWNIAJĄCE PROCESY ZARZĄDZANIA DANYMI – BADANIA PILOTAŻOWE WŚRÓD POLSKICH I UKRAIŃSKICH STUDENTÓW/ Janusz Nesterak, Olga Malinovska, Sylwia Szewczyk.// KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW EKONOMICZNYCH WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY. Warszawa 2021. S. 119-139.  KES_4_CMQ2021_Inter.pdf

2.Маліновська О.Я. Особливості становлення та розвитку поняття «соціальна відповідальність» як механізм взаємозалежності та узгодження інтересів соціальних суб’єктів.//Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021.  Р. 561-577.

https://jems.sciview.net/index.php/jems

3.Маліновська О.Я. Процеси централізації та децентралізації в Україні /МаліновськаО.Я. Вовк В,В, Economic strategies for the development of society: collective monograph // Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. Р. 105-112. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33058/1/Monograph-USA-Economy-isg-konf.pdf

Навчальні посібники;

1.Поведінкова економіка: від теорії до практики: Т 26 міждисциплінарний навчальний посібник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г.//Маліновська О.Я. (тема 5 п. 5.3) Трускавець: ПОСВІТ, 2022, С 227-239.

 Статті:

Маліновська О.Я. Валютні інтервенції як інструмент валютної політики:світовий досвід та особливості застосування в Україні./ У. І. Моторнюк, А. С. Завербний, О. Я. Маліновська, М. І. Теребух//Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку Vol. 2, No. 1, 2020 97 УДК 336.74:336.711(477) Національний університет “Львівська політехніка”  С.160-170.

 

2023

Монографії;

1.Janusz Nesterak NOWOCZESNE TECHNOLOGIE USPRAWNIAJĄCE PROCESY ZARZĄDZANIA DANYMI – BADANIA PILOTAŻOWE WŚRÓD POLSKICH I UKRAIŃSKICH STUDENTÓW / Janusz Nesterak, Olga Malinovska, Sylwia Szewczyk // KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW EKONOMICZNYCH WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY – Warszawa : nstytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2021. – P. 119-139. KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
2. Olga Malinovska ANTI-CRISIS MANAGEMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES / Olga Malinovska, Uliana Motorniuk, Marta Terebukh – Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University, 2022. – 16 p. – ISBN ISBN 978-9934-26-272-2. http://.lvbaltijapublishing/omp/index.php/bp/catalog/book/311/8594/17959-1.

3.Трансформація моделей управління освітою в територіальних громадах: стан, проблеми перспективи: колективна монографія / За заг. ред. Клясен Н. Л., Пушкарьова Т. О. // Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2022. 428 с. Маліновська О. Я., Вітчизняні моделі управління розвитком освітніх програм: правові аспекти (підрозділ 2.2., розділ 2, С. 71 – 89). ISBN 978-617-512-299-0 https://www.airo.com.ua/transformacziya-modelej-upravlinnya-osvitoyu-v-teritorialnih-gromadah-stan-problemi-perspektivi/

Підручники;

ЕКСАБАЙТОВА ЕКОНОМІКА: Т 26 підручник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.техн.н., доц. Шульжика Ю.О. Трускавець: ПОСВІТ, 2022, 292 с. Маліновська О. (п.3.1 Значимість соціальних мереж для проведення маркетингової політики  С.72-81

https://mauptruskavets.in.ua/novyny/vyjshov-z-druku-pidruchnyk-eksabajtova-ekonomika-za-nauk-red-k-e-n-tatomyr-i-l-ta-k-t-n-shulzhyka-yu-o/

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

1.Kornieieva, T., Malinovska, O., Sokolik, L., Bortnikova, M. (2022). SMART management of sustainable development of the region in the context of globalization. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 17, No. 6, pp. 1765-1772. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170610

2.Маліновська О.Я. Сучасні технології вдосконалення процесів управління даними — пілотні дослідження серед польських та українських підприємств /Маліновська О.Я. Нестерак Я., Височанська М.Я.//Науково-практичний журнал Збалансоване природокористування №4 2022 м. Київ С.47-61.  https://journals.uran.ua/bnusing/article/view/275032

3.Маліновська О.Я. Теоретичні основи ефективності функціонування органів місцевого самоврядування  /Маліновська О.Я., Ревуцький А.І. //Науково-практичний журнал Збалансоване природокористування №3 2022 м. Київ С.70-78. https://journals.uran.ua/bnusing/issue/view/15967

 

Статті у фахових виданнях України;

Маліновська О.Я. Теоретико-методологічні засади державного управління процесами децентралізації влади/ Маліновська О.Я. Височанська М.Я.   Інвестиції: практика та досвід № 10/2023 Науково-практичний журнал С.47-53

 

 1. Маліновська О. Я. Стан і перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку міста Львова / О. Я. Маліновська, І. О. Максимів // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів, 2011. – № 21.17. – С. 231-234.
 2. Маліновська О.Я. Основні проблеми і перспективи розвитку кредитних спілок в сучасних умовах розвитку економіки / О.Я. Маліновська // Вісн. Дніпропетровської держ. фін. академії: [зб. наук. праць] / Дніпропетровська держ. фін. академія. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровськ. – 2012. – № 1(27). – С. 137-141.
 3. Маліновська О.Я., Максимів І.О. Фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі розвитку економіки України / О.Я. Маліновська, І.О. Максимів // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2012. – № 22.4. – С. 245-248.
 4. Маліновська О.Я. Фінансовий потенціал фармацевтичної галузі України, його суть та структура / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.3. – С. 251-256.
 5. Маліновська О.Я. Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентоспроможності національної інноваційної системи / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Економіка і держава. – 2013. – № 9. – С. 15-18.
 6. Маліновська О.Я. Проблема фінансового забезпечення та кредитоспро можності аграрних підприємству країни у післякризовий період / О.Я. Маліновська, Н.Л. П’ятниця // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.7. – С. 260-265.
 7. Маліновська О.Я. Особливості економічної безпеки регіону (на прикладі Львівщини) / О.Я. Маліновська, М.І. Біляк // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.18. – С. 137-142.
 8. Маліновська О.Я. Проблематика сучасної державної фінансової політики спрямованої на розвиток аграрних підприємств / О.Я. Маліновська, Н.Л. Ішаків // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2013. – № 23.14. – С. 205-210.
 9. Маліновська О.Я. Проблеми та шляхи вдосконалення системи захисту прав споживачів кредитних спілок / О.Я. Маліновська // Вісн. Дніпропетровської держ. фін. академії:  [зб. наук. праць] / Дніпропетровська держ. фін. академія. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровськ. – 2014. – № 2(32). – С. 33-39.
 10. Маліновська О.Я. Основні проблеми системи туристичної сфери в Україні / О.Я. Маліновська, К.С. Голошва // Вісн. Нац. лісотех. ун-ту України: [зб. наук. праць] / Нац. лісотех. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. – 2014. – № 24.11. – С. 123-128.
 11. Маліновська О.Я. Перспективи розвитку кредитних спілок як необхідного інструменту надання фінансових послуг / О.Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – №5/3(19). – С. 59-62.
 12. Маліновська О.Я. Особливості законодавчо-нормативного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні / О.Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №4/5(24). – С. 92-96.
 13. Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка і держава. – 2016. – № 3. – С. 61-64.

Статті:

 1. Маліновська О.Я. Аспекти теоретико-методологічних досліджень основних інститутів державного регулювання інфляційних процесів / О.Я. Маліновська, І.В. Коркач // Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2017. – №32/1. – С. 149-156.
 2. Olga Malinovska Taking up technological cooperation in the same sector – an overview of the experience in the enterprise Europe network / Olga Malinovska, Janusz Nesterak, Zofia Gródek-Szostak // Acta oeconomica cassoviensia. vol. ix, 2016 no. 2. – 26-35 p.
 3. Маліновська О.Я. Формування економічної безпеки суб’єктів підприємництва С. 161-171). / О.Я. Маліновська // Вісник Дніпропетровського університет – 2017. – №10/1. Т 25 – С. 67-75.
 4. Маліновська О.Я. Сутність, аналіз та удосконалення механізму регіональної політики розвитку / О.Я. Маліновська, В.І. Кухар // Науковий журнал «Молодий вчений» № 12 (64) грудень 2018 р. – С. 639-645.
 5. Маліновська О. Я. Фінансово-матеріальні засади функціонування територіальних громад / О. Я. Маліновська, А. А. Луць // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 15 (58). – Редкол.: відп. д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. – Луцьк, 2018. – С. 176-183.

 Монографії:

 1. Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 444 с. (Маліновська О.Я., Костак З.Р. Формування економічної безпеки суб’єктів підприємництва С. 161-171).
 2. Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с. (Маліновська О.Я. Необхідність формування резерву в кредитній спілці С. 187-196).
 3. Розвиток підприємництва в України: теорія, методологія та практика / під. ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. (Маліноська О.Я. Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного управління діяльністю кредитними спілками С. 132-137).

Навчальні посібники:

 1. «Збірник тестових завдань для менеджерів»: навчальний посібник / Комарницький І.М., Карпінський Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., Карпінська О.Б., Гасюк Р.В. / За ред. д.е.н., проф. Комарницького І.М. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут, 2017. – 556 с.

Конференції:

 1. Маліновська О.Я. Вплив евроінтеграційних процесів на публічне управління /. Адамчук Н.Я., Маліновська О.Я // Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів (в рамках Фестивалю науки – 2018): збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 17 травня 2018 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 30-33.
 2. Маліновська О.Я. Удосконалення механізму державної підтримки регіонального розвитку / Горін Ю.В., Маліновська О.Я.// Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів (в рамках Фестивалю науки – 2018): збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 17 травня 2018 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.  57-59.
 3. Маліновська О.Я. / Електронне урядування в Україні проблеми та перспективи розвитку /Маліновська О.Я Шоробура Н.М., Зацінська З.Й. // Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів (в рамках Фестивалю науки – 2018): збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 17 травня 2018 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 87-90.
 4. Маліновська О.Я. Європейський досвід подолання корупції в органах державної влади / Маліновська О.Я. Мельник І.П. // Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів (в рамках Фестивалю науки – 2018): збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 17 травня 2018 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 103-108.
 5. Маліновська О.Я. Удосконалення інвестиційної політики регіонального розвитку / Маліновська О.Я. Іванців І..А // Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів (в рамках Фестивалю науки – 2018): збірник тез доповідей дискусійного клубу факультету управління фінансами та бізнесу, м. Львів, 17 травня 2018 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.150-154.
 6. Маліновська О. Я. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / Маліновська О. Я. Шоробура // Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв; 20-21 листопада 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – C. 90-93.
 7. Маліновська О.Я. Маркетинг взаємовідносин та його особливості в Україн/ Маліновська О.Я ,Жижка Ю. // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції М34 «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2017 р. Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С. 77-82.
 8. Маліновська О. Я. Економічні і фінансові аспекти в розвитку територіальної громади / Маліновська О. Я Луць А. А Липневі наукові читання [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.- практ. конф., Київ, 27 липня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (1,9 Мб). − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/11/ С. 44-47.
 9. Маліновська О.Я. Аналіз чинників та факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень / Маліновська О.Я. // Сучасний рух науки: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29-30 березня 2018 р. – С. 86-91.
 10. Маліновська О.Я. Сучасний стан інвестиційної співпраці Польщі та України / О. Я. Маліновська, О.А. Вапнічна // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – С. 295-296.
 11. Маліновська О.Я. Залучення іноземних інвестицій в Україну / Маліновська О.Я. Джиговська Л.І. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – С. 296-298.
 12. Маліновська О.Я. Актуальні питання економічної безпеки в умовах глобалізації / Маліновська О.Я., Кузик Р.Т. // Інформаційне суспільство: наука, технології, ринки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 17 березня 2017 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (2,5 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2017. − Режим доступу : http :/ / futurolog . com . ua / publish /4 / Zbirnyk .pdf . − Укр., англ., рос., – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-966-97581-4-9 : доступ вільний – С. 26-28.
 13. Маліновська О.Я. Економічні і фінансові аспекти в розвитку територіальної громади / Маліновська О. Я Луць А. А // July Scientific Reading [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, July 27th , 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (1,9 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2018. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/11/zbirnyk.pdf. − Ua, Pl, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-01-1 : free – С. 44 -47.
 14. Маліновська О.Я. Сучасні тенденції розвитку маркетингу як концепцій управління / Маліновська О.Я., Вовк В.В. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С. 58- 61.
 15. Маліновська О.Я. ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ / Маліновська О.Я., Луць А.А. //  Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С. 61-63.
 16. Маліновська О.Я. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ / Маліновська О.Я., Панас О.В. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С. 63-65.
 17. Маліновська О.Я. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ / Маліновська О.Я., Пфістер Д.Г. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С. 65-68.
 18. Маліновська О.Я. Удосконалення теоретичних та організаційно-правових засад управління персоналом в галузі підприємництва / Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана: http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1635-conf-17-5-18. – С. 326-329.

Біографія

    У1989 р. закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Планування народного господарства».
Кандидат економічних наук із травня 2007 року. Дисертацію захистила 27 жовтня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Ужгородського національного університету, диплом ДК № 040842.
З серпня 1990 р. працює у Львівській державній фінансовій академії.
З вересня 2015 працює на посаді доцента кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

2019 рік

 • Грамота за третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року» (11 жовтня 2019 р.)

Розклад