Організація управлінської діяльності (тренінг-курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324доцент Маліновська О. Я.УФП-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФП-21сдоцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: Формування у студентів необхідних компетентностей з організаційного та інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з різноманітними формами і методами побудови організаційної культури, роботи з людьми у процесі управління, сприяння формуванню гуманістичних цілей управління.

Рекомендована література

 1. Аспекти управлінської діяльності Част. І. / Упоряд Н. Мурашко. – К.: Редакція загальнопед, 2019 – 128 с.
 2. Гордєєва І. О. Оцінка адаптивності управління організацією методом аналізу ієрархій за критеріями ефективності та своєчасності прийняття рішень. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/90.pdf.
 3. Козирєва О. В., Світлична К.С., Шуть О.Ю., Коляда Т.А.. Основи прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / О.В. Козирєва,– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 186 с.
 4. Козирєва О. В., Зоідзе Д. Р. Техніка адміністративної діяльності : навчальний посібник, Х. : Видавництво Іванченка, 2021. – 197 с.
 5. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2019.

Додаткові:

 1. Адаменко А.В., Харченко Т.О. Обгрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 54-56.
 2. Баженков Є. Стратегічний потенціал у системі управління освітньої галузі. Економіка та суспільство. 2022. № 42. URL: https://economyandsociety. in.ua/index. php/ journal/article/view/1612/1549.
 3. Долгова Л. І. Застосування адаптивних організаційних структур в сучасному підприємництві. Ефективна економіка. 2021. № 3. URL: http://www.economy. nayka. com.ua/pdf/3_2021/79.pdf.
 4. Мошек Г. Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ, 2020.
 5. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. – К.: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2019.
 6. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера. Навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2020. – 360 с.
 7. Стец І.І. Процесний підхід до управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2019. № 23. С. 161–167.

Ресурси інтернету:

 1. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 5. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 6. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 7. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 8. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 9. http:// library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php – Бібліотеки в Україні.
 10. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 11. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 12. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 13. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Організація управлінської діяльності (тренінг-курс) (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус