Клепанчук Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: olha.klepanchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

економіка та управління підприємством, податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України

Курси

Публікації

 1. Клепанчук О. Ю. Дослідження місця та ролі податків у суспільстві / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 294-302.
 2. Клепанчук О. Ю. Фіскальна політика, як інструмент регулювання економіки / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 250-256 .
 3. Клепанчук О. Ю. Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємства та можливості його використання в Україні /О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – Вип. 10 (287). – С. 57-63 .
 4. Клепанчук О. Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць¹. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 247-255 .
 5. Клепанчук О. Ю. Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць¹. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 191-199 .
 6. Клепанчук О. Ю. Вплив законодавства на розвиток малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Ефективність державного управління. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2014. – Вип. 40. – С. 488-494 .
 7. Клепанчук О. Ю. Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 49. – С. 231-236.– (Серія економічна) .
 8. Klepanchuk O. U. Adaptation of International Experienceto Support Small Business to the Realities of Ukrainian Economy (Адаптація західного досвіду підтримки малого бізнесу до реалій української економіки) / O. Klepanchuk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014 July-August. – P. 268-271
 9. Клепанчук О. Ю. Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : Всеукраїнська наукова інтернет-конференція. – 2014. – Вип. 7. – С. 25-30 (0,697 друк. арк.).
 10. Клепанчук О. Ю. Вплив податкового реформування на діяльність малих підприємств / О. Ю. Клепанчук // Материали за Х международнанаучна практична конференция. – Т. 1. – София : “Бял ГРАД-БГ”ООД, 2014. – С. 22-26 (0,29 друк. арк.).
 11. Клепанчук О. Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Сильна економіка України: пріоритетні напрямки розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 21-25 (0,23 друк. арк.).
 12. Клепанчук О. Ю. Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // “Scientifichorizons-2014” : materials of the X International scientific and practical conference. –Scientificand – 2014. Vol. 1. – P. 56-59. (0,232 друк. арк.).
 13. Клепанчук О. Ю. Розвиток теорій оподаткування / О. Ю. Клепанчук // “Dny vědy-2014 :materiályXmezinárodnivědecko-praktickákonference.– Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Dil. 9 – P. 41-45 (0,29 друк. арк.).
 14. Клепанчук О. Ю. Роль фіскальної політики як інструменту регулювання економіки / О. Ю. Клепанчук // NaukowaPrzestrzeńEuropy-2014 : materiałyXmiẹdyznarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji. – Przemyśl : Nauka i studia. Vo 9 – S. 51-53 (0,174 друк. арк.).
 15. Клепанчук О. Ю. Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємства та можливості його використання в Україні / О.Ю. Клепанчук // Научниятпотенциал на света-2014 : материали за Хмеждународнанаучна практична конференция. – Т.1. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2014. – С. 105-107 (0,232 друк. арк.).
 16. Клепанчук О.Ю. Соціально-економічна природа носіїв фіскальної суті / О.Ю. Клепанчук // Економічний дискус : Міжнародний науковий журнал – 2016. Вип 3 – С 7-14 (0,348 друк. арк.)
 17. Клепанчук О. Ю. Податкове планування в системі управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів малого бізнесу, його суть, складові елементи та методи / О. Ю. Клепанчук, М. Я. Вірт // Сталий розвиток економіки : Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – Вип. 31. – С. 234-241.
 18. Клепанчук О.Ю. Удосконалення механізмів адміністрування податкових платежів в умовах фінансової підтримки розвитку малого бізнесу/ О.Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць¹. – 2017. – Вип. 27.2. – С. 140-145.
 19. Клепанчук О.Ю. Міжнародний досвід фінансування дошкільних і шкільних закладів, як запорука майбутнього, та перспективи його впровадження в Україні / О.Ю. Клепанчук // Інтелект ХХ1 століття : Науковий економічний журнал – 2017. – Вип. 5.
 20. Клепанчук О.Ю. Модернізація робочих місць на перевагу новітнім робочим інноваціям та її вплив на економічну сферу країни / О.Ю. Клепанчук //Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлінського Науковий журнал «Глобальні та національні проблеми економіки» – 2017 Вип. 20 с.  (Index Copernicus)
 21. Клепанчук О.Ю. Експортний ринок України та його перспективи /О.Ю. Клепанчук// 1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції погляди науковців та практиків.м. Львів 14 грудня 2017 р.
 22. Клепанчук О.Ю. Фінансові стратегіі в системі безпеки підприємства/О.Ю. Клепанчук//Внутрішня конференція Львівського національного університетум. Львів «Подолання кризових явищ на підприємствах» 25.лютого 2018.
 23. Клепанчук О.Ю. Ринок мінеральних добрив України його перспективи розвитку та формування промислового потенціалу  Матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції -м. Київ «Глобалізація формування напрямів промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» 4 квітня 2018 року
 24. Клепанчук О.Ю Внутрішній ринок як об’єкт наукового дослідження: класифікація та функції Міжнародна наукова конференція на тему «Цифрова та інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», 25 січня 2019 року на базі кафедри підприємництва та інновацій у Державному університеті імені Яна Кохановського у місті Кельце (Республіка Польща)
 25. Клепанчук О.Ю. Основні шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України м. Львів Звітна наукова конференція ЛНУ 7-9 лютого 2019 року
 26. Клепанчук О.Ю Внутрішній ринок: суть та детермінанти його розвитку V Міжнародна науково-практична конференція «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети», м. Запоріжжя 26 січня 2019 року, Східноукраїнський інститут економіки та управління. – 2019. – С. 13-16.
 27. Клепанчук О.Ю Внутрішній ринок як складна соціально-економічна система: суть та особливості функціонування  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями модернізації економіки та фінансової системи країни: реалії та можливості в умовах євроінтеграції» 9 лютого 2019 року (м. Запоріжжя, Україна), Запорізька державна інженерна академія
 28. Клепанчук О.Ю. Внутрішній ринок країн Європейського союзу: етапи становлення в контексті структурних змін та інституційних реформ Міжнародна науково-практична конференція на тему Міжнародні Економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток 16 лютого 2019, м. Дніпро, Україна
 29. Клепанчук О.Ю Впровадження структурних змін на внутрішньому ринку: Концептуальні засади Міжнародна науково-практична конференція на тему Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва механізми та стратегії 16 березня 2019 року м. Запоріжжя. Україна.
 30. Клепанчук О.Ю Підтримка національного виробника як запорука економічного зростання країни IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю на тему глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій 17 квітня 2019 року м. Київ
 31. Клепанчук О.Ю Концептуальні засади впровадження інституційних реформ на внутрішньому ринкуV Міжнародна науково-практична конференція на тему Сучасні тенденції розвитку світової економіки нові виклики та проблеми 19 квітня 2019 року м. Одеса. Україна Одеський національний університет ім.. Мечнікова
 32. Клепанчук О.Ю.Ефективність державного управління в умовах формування сьогодення. I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» ЛНУ ім. Франка, 17-18 жовтня 2019 р., м. Львів
 33. Клепанчук О. Ю. Принципи інноваційної трансформації економіки України / Клепанчук О. Ю. //  Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : матеріали десятої  Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 листопада 2019 р. – Львів, 2019. – C. (0,17 д.а.).
 34. Клепанчук О. Ю. Принципи інноваційної трансформації економіки України / Клепанчук О. Ю. //  Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : матеріали десятої  Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 листопада 2019 р. – Львів, 2019. – C. (0,17 д.а.).
 35. Клепанчук О. Ю.  Інституційні реформи інноваційного менеджменту на макрорівні./ Клепанчук О.Ю.// Іновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції 5 грудня 2019 року. Львівський торговельно-економічний університет. м. Львів. 2019 р.
 36. Клепанчук О.Ю.  Теоретичні підходи до визначення внутрішнього ринку та детермінанти його розвитку/ О.Ю. Клепанчук// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Економічні науки. 2019. Том 30 (69). № 1 журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща)
 37. Клепанчук О.Ю. Внутрішній ринок як соціально-економічна система: суть та структура / О.Ю. Клепанчук//Мукачівський державний університет «Економіка та суспільство» – електронне фахове видання,  Серія:  Світове господарство та міжнародні економічні відносини . Випуск 20, 2019 рік
 38. Клепанчук О.Ю Концептуальні засади впровадження культурних змін та інституційних реформ на внутрішньому ринку / О.Ю. Клепанчук// Вісник Одеського національного Університету. Серія: Економіка. Науковий журнал. 2019. Том 24 Випуск 1(74)
 39. Клепанчук О. І. Структурні компоненти інноваційної трансформації вітчизняної економіки / О. І. Клепанчук // Науковий вісник НЛТУ України . – 2019. – Т. 29, № 8 – С. 79-83.  (0,7 д.а.).
 40. Senyshyn, O., Kundytskyj, O., & Klepanchuk, O. (2019). An Index Analysis for the Assessment of the Competitiveness of Food Products in Ukraine. Journal of Competitiveness, 11(2), 130–143. org/10.7441/joc.2019.02.09 https://www.cjournal.cz/index.php?hid=aktualni Journal of Competitiveness_new issue 2/2019 (Журнал Competitiveness_new випуску 2/2019) індексуються в міжнародних наукометричних Web of Science Core Collection
 41. Клепанчук О.Ю., Турянський І.Ю., Свидрук І.І. Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку/ Турянський І.Ю., Свидрук І.І.. Клепанчук О.Ю. //науковий журнал Університету митроної справи та фінансів, м. Дніпро Науковий погляд : економіка та управлння. 2019. №4 (66) с. 35-46. 
 42. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 43. Клепанчук О. Ю. Митний простір: національні та міжнародні правові аспекти/ Клепанчук О. Ю. // Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 16 лютого 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – с. 20-24. 
 44. Клепанук О.Ю. Модель лібералізації внутрішнього ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. 544 c.
 45. Клепанчук О. Ю. Цілі  державного регулювання внутрішнього ринку праці за умов запровадження інституційних реформ / О. Г. Сидорчук, О. І. Клепанчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського : науковий журнал. Серія: Економіка і управління. – м. Київ. – 2020. – Том 31 (70). №1 – С.79-84.  
 46. Клепанчук О. Ю. Складники інноваційної трансформації внутрішнього ринку України // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах Євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 р. Черкаси  : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – С. 38-40. 
 47.  Клепанчук О.Ю., Коцупей В.М. Внутрішній ринок як об’єкт державного регулювання // V Всеукраїнська науково-практична  конференція на тему: «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах» 26-27 березня м. Херсон
 48. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: монографія / М. Ю. Барна, М. А. Кальницька, О. Ю. Клепанчук, І. О. Корчинський, Р. П. Підлипна, І. І. Свидрук, Б. Б. Семак, О. Г. Сидорчук, О. О. Трут, Ю. І. Турянський. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с. (58, 3 д.а.) Авторський внесок : Розділ 7 «Концептуальне підґрунтя розвитку внутрішнього ринку України»
 49. Klepanchuk O. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi / I. Svydruk, O. Klepanchuk // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p. (16,91 p.s.) (Author’s contribution: Section «Factors of effect on the effectiveness of goods market management» P. 120-128. 0,48 p.s./ 0,24 p.s.
 50. Olga Klepanchuk. Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of international experience/ Yuriy Turyanskyy, Irena Svydruk, Orystlava Sydorchuk, Nataliіa Mitsenko, Olga Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. LLC «СPС Business Perspectives», – Sumy, Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 320-333. (0,52 д.а.).
 51. Клепанчук О. Ю. Цілі  державного регулювання внутрішнього ринку праці за умов запровадження інституційних реформ / О. Г. Сидорчук, О. Ю. Клепанчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського : науковий журнал. Серія: Економіка і управління. – м. Київ. – 2020. – Том 31 (70). №1 – С.79-84. (0,52 д.а.).
 52. Клепанчук О. Ю. Інституційне регулювання окремих управлінських аспектів функціонування ринку праці в Україні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. Випуск 60. – С.18-24. (0,52 д.а.).
 53. Клепанчук О. Ю. Цілі та інструменти дослідження внутрішнього ринку України / О. Ю. Клепанчук // Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна № 4 (20) /2020. – С.78-85. (0,52 д.а.).
 54. Клепанчук О. Ю. Інституційні реформи інноваційного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 172-174. (0,17 д.а.).
 55. Клепанчук О. Ю. Модель лібералізації внутрішнього ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / Клепанчук О. Ю. // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 лютого 2020 р. – Запоріжжя, 2020. – С. 325-328. (0,17 д.а.).
 56. Клепанчук О. Ю. Структурні зміни внутрішнього ринку України засобами цифрової економіки / Клепанчук О. Ю., Коцупей В. М. // Економіка та управління: сучасний стан та перспектива розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14-15 травня 2020 р., Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020. – С.
 57. Клепанчук О. Ю. Управлінські питання регулювання внутрішнього ринку праці за умов запровадження інституційних реформ / Коцупей В. М.,  Клепанчук О. Ю. // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали конференції Міжнародної науково-практичної конференції ЛТЕУ 18-19 червня 2020 р., Львів, ЛТЕУ, 2020. – С. 188-190
 58. Клепанчук О. Ю. Узгодження структурного реформування внутрішнього ринку України з досягненням цілей сталого розвитку/Клепанчук О.Ю.// Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів Міжнар. наук.конф. – Житомир: Житомирська політехніка, 5-6 листопада 2020. – 404 с.
 59. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга восьма; за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, -424 с. Стасишин А.В., Клепанчук О.В. Соціально-економічна відповідальність внутрішнього ринку України в умовах пандемії: механізм конструктивної взаємодії стейкхолдерів. Розділ 4, с. 97-159.
 60. Olga Klepanchuk. Socio-economic prerequisites for market development of Ukraine / Klepanchuk // VIII International Scientific and Practical Conference “Science and practice: implementation to modern society” December 26-28, 2020, – Manchester, Great Britain, Peal Press Ltd., Scientific Collection «Interconf» № 3(39), 2020. – P.128-136.
 61. Клепанчук О. Ю. Інноваціний підхід до розвитку туризму, як важливого сегменту внутрішнього ринку / Клепанчук О. Ю. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку» 22 квітня 2021 р., Мукачево, 2021. – С. 209-210.
 62. Клепанчук О. Ю.  Глобалізаційні особливості розвитку внутрішнього ринку України / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. Випуск 62. – С. 121-131.
 63. Клепанчук О. Ю.  Інституційні реформи фінансового ринку України / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник НЛТУ України.  – 2021. – Т. 31 (2). – С. 63-67.

Біографія

Народилася у м. Львові

Освіта

01.10.20-23.01.21 – стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка «Вдосконалення викладацької майстерності»

2017 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством.

2000-2001 – навчалася у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Облік та аудит»,  отримала кваліфікацію магістра

1994-1999 – навчалася у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Облік та аудит» вечірнє відділення.

1984-1994 –  навчалася у Львіській СЗШ № 6.

Робота

2017 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2010 – керівник відділу з реклами у ТОВ «Агенція журналістських рослідувань»

2009-2010 – керуюча магазином  у ТОВ «Гарт-С» (мережа магазинів “Біла Ворона”)

2008-2009 – менеджер з реклами в ТРК Люкс, 24 канал новин

2000 –  асистент циклової комісії бухгатреського обліку Львівського кооперативного технікуму економіки і права

1997 – секретар курсового комбінату Львівського кооперативного технікуму економіки і права

Розклад