Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Клепанчук  О. Ю.УФО-21с, УФП-21с, УФЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332УФО-21сКлепанчук  О. Ю.
332УФП-21сКлепанчук  О. Ю.
332УФЕ-21сКлепанчук  О. Ю.

Опис курсу

«Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності функціонування і розвитку підприємств в ринкових умовах.

Метою вивчення навчальної  дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують.

Завданнями вивчення дисципліни теоретична та практична підготовка студента з таких питань:

– підприємство як суб’єкт господарювання та основні напрями його господарсько-фінансової діяльності (операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова);

– методологічні та методичні засади планування діяльності підприємства;

– формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підприємства;

– визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання;

– теоретичні засади формування й використання майнових ресурсів (активів) підприємства, методичні підходи до їх аналізу та планування;

– механізм формування економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;

– оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення;

– механізм розвитку суб’єктів підприємництва, запобігання кризових явищ та банкрутства;

– забезпечення економічної безпеки підприємства.

Рекомендована література

  1. Господарський кодекс України від 16.02.2019 р. № 436-IV
  2. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р.
  3. Метошоп І. М. Економіка і фінанси підприємства : практикум / І. М. Метошоп, Н. І. Ящеріцина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 152 с.
  4. Метошоп І. М., Ящеріцина Н. І. Економіка і фінанси підприємства: – Навчальний посібник: ІФНТУНГ, 2017. – 291 с.
  5. Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. – (Вища освіта в Україні).
  1. Степасюк Людмила Михайлівна Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Степасюк, Н.М. Суліма, О.В. Величко; За ред.: В.К. Збарського, В.І. Мацибори ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: ЦП “Компринт”, 2014. – 329 с.

 

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва»

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва»

Опорні матеріали лекцій

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус