Юрків Руслан Русланович

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: yurkiv.ruslan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні, інвестиційно-інноваційна діяльність, управління та адміністрування, публічне управління.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2024 рік

  1. Mariya Rubakha, Lesia Tkachyk, Iryna Pryimak, Nazar Demchyshak, Ruslan Yurkiv. Factor analysis of financial performance and formation of strategic resilience in Ukrainian IT companies under the challenges of war.// Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice. Volume 1 (54), 2024. Р.260-281. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.54.2024.4229  

2021 рік

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2023 рік 

  • Юрків Р.Р. Оцінювання впливу умов кредитування на рівень інвестиційної активності підприємств. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-48-26
  • Н. Б. Демчишак, Р.Р. Юрків, А. В. Кліпіліна. Розвиток стартап-екосистеми як основа післявоєнного відновлення України: роль фінансових технологій, інвестицій та інноваційного підприємництва. // Інвестиції: практика та досвід, № 17, 2023. С.59-65. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.17.59
  • Н. Б. Демчишак, Р.Р. Юрків, В. М. Демид. Іноземний досвід стимулювання розвитку інноваційного підприємництва: імплементація в умовах цифровізації економіки України та зміцнення національної безпеки. // Агросвіт, № 17, 2023. С. 30-38. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.17.30
  • Н. Б. Демчишак, Р. Р. Юрків, З. І. Макух. Оцінка інноваційної активності підприємств в Україні: ризики та орієнтири для післявоєнного відновлення і зміцнення національної безпеки. Ефективна економіка. 2023. №8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.8

2021 рік

 2019 рік

 2018 рік

 До 2017 року

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

2017р. –  закінчив навчання на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та отримав диплом магістра: спеціальність «Фінанси і кредит». Професійна кваліфікація: «Магістр фінансів і кредиту. Економіст».

2017р. – закінчив навчання у ЛНУ ім. Івана Франка, юридичний факультет. Отримав диплом магістра: спеціальність «Правознавство». Професійна кваліфікація: «Магістр права»

2013 – 2015 рр. – надавав правову допомогу населенню в Лабораторії практичного права «Юридична клініка» при юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 – 2021 рр. – аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, галузь знань 07 “Управління та адміністрування“.

2018р. – юрисконсульт у Львівській ССМШІ ім. Соломії Крушельницької.

2020р. – молодіжний тренер у «Львівському обласному молодіжному центрі» при ЛОДА.

2022р. – Здобув науковий ступінь доктора філософії. Галузь знань «Управління та адміністрування». Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Вересень 2022р. – доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад