ГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: yuriy.holynskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

державні фінанси, міжнародні фінанси, казначейська система, митна справа

 

Курси

Публікації

 1. Голинський Ю.О. Управління економічною ефективністю діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів Казначейства України) / Ю. О. Голинський // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2 (18). – С.191–196.
 2. Голинський Ю.О. Перспективи розвитку «електронного» державного казначейства в Україні / Ю. О. Голинський // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №6. – С. 15-18.
 3. Голинський Ю.О. Міжнародна практика казначейського обслуговування бюджетів і можливості її використання в Україні / Ю. О. Голинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – №23.12. – С. 231–241.
 4. Голинський Ю.О. Удосконалення касового планування грошових потоків органами Казначейства України / Ю. О. Голинський // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №9-10(2). – С.51–54. [SCOPUS]
 5. Голинський Ю. О. Суб’єктивний вплив на процес виконання бюджетів Казначейством України як загроза фінансовій безпеці держави / Ю. О. Голинський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Л.: НЛТУУ. – 2013. – Вип., 23.15. – С. 209–214.
 6. Holynskyy Y. Funkcje Państwowej służby skarbowej Ukrainy w odniesieniu do zarządzania przepływami finansowymi / Y. Holynskyy // Nauka i studia. – Premyśl. – 2013. – №25 (93). – P.41–47. ISSN 1561-6894.
 7. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації. Монографія / За ред. О. А. Біттера, А. Р. Дуба. – Львів, 2014. – 172 с. [Біттер О. А., Артус М. М., Дуб А. Р., Перетятко Л. А., Попович Д. В., Петик Л. О., Лукаш С. В., Полянчич Т. М., Радіца О. А., Голинський Ю. О. та ін.]
 8. Голинський Ю.О. Ліквідність казначейства та методи управління нею / Ю. О. Голинський // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Економічні науки, Випуск Частина 4. – С. 32-34.
 9. Голинський Ю. О. Методика та практичні підходи до аналізу виконання бюджету органами Державної казначейської служби України / Ю. О. Голинський // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Економічні науки, №9. – С. 192-195.
 10. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Модернізація інформаційної системи казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск Ч.5. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.149-152.
 11. Голинський Ю. О. Методи наукових досліджень та аналізу процесу виконання бюджетів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент . – Вип. 15. – Одеса, 2016. – С. 96 – 100.
 12. Голинський Ю. О. Економічний, політичний та соціальний аспекти ефективності казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» 17-22 січня 2016 р., Братислава-Відень-Будапешт : тези доп. / Братислава, 2016.
 13. Голинський Ю. О. Можливості використання корисного зарубіжного досвіду в процесі казначейського обслуговування бюджетів в Україні / Ю. О. Голинський // International scientific conference “Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment”. – Chesinau, Republica Moldova. – 2016. P.250-252. ISBN 978-9975-3090-3-6
 14. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 15. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Теоретичні аспекти моніторингу виконання державного бюджету України / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Том 21. – Випуск 9(51). – Одеса, 2016 – С. 120-124.
 16. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 17. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Випуск 3 (125). – Львів, 2017. – С.65-69. (0,4 д.а.)(Index Copernicus – https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32251
 18. Голинський Ю. О., Шиманська І. О. Проблеми та шляхи вдосконалення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів України / Ю. О. Голинський, І. О. Шиманська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск №12/2017. Ч.2. – Ужгород, 2017. – С. 169 – 172.(0,4 д.а.). (Index Copernicus – https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45413)
 19. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Біографія

Народився в м. Миколаїв, Львівська область

Освіта:

2016 – Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, курс «Інформаційні технології в освіті»

2015 – захист дисертації та здобуття наукового ступеня «кандидат економічних наук», тема – «Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

2013 – он-лайн навчання Coursera «Introduction to Finance» (authorized by the University of Michigan and    taught by Professor Gautam Kaul of the University of Michigan, USA)

2005-2010 – Львівська державна фінансова академія – магістр з фінансів (з відзнакою – червоний диплом);

1995-2005 – Миколаївська ЗСШ №2 (з відзнакою – золота медаль).

Робота:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету ім. І. Франка

з вересня 2016 р. – 2020 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного          університету імені Івана Франка

вересень 2015 р. – вересень 2016 р. – асистент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

вересень 2013 р. – вересень 2015 р. – асистент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

лютий 2011 р. – березень 2011 р. – стажер програми “FLY” AIESEC. Підвищення фінансової грамотності молоді Росії, робоча мова – англійська (С.-Петербург, Росія);

листопад 2010 р. – листопад 2013 р. – аспірантура Львівської державної фінансової академії,  спеціальність – «Гроші, фінанси і кредит»

серпень 2010 р. – жовтень 2010 р. – начальник відділу маркетингу. Обов’язки – аналіз та оцінювання ринку, пошук і  залучення нових клієнтів (ТзОВ «Флора-Вест» – Львівська обл., Миколаївський р-н,  смт. Розділ, вул. Промислова, буд. 1)

липень 2009 р. – серпень 2009 р. – кредитний експерт КБ «ПриватБанк» (м. Львів)

Розклад