Митна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Дубик В. Я.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФФ-41сдоцент Дубик В. Я.
732УФФ-42сГОЛИНСЬКИЙ Ю. О.
732УФФ-43сГОЛИНСЬКИЙ Ю. О.

Опис курсу

«Митна справа» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність закономірностей, умов, принципів, процесів та явищ, що мають місце в митній справі.

Мета навчальної дисципліни передбачає засвоєння суті та завдань митної справи в Україні, її організацію на сучасному етапі, засвоєння правових та фінансових основ управління митною справою, правове регулювання митного контролю і здійснення митного оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й правомірності сплати мита та інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, та використанню набутих знань у майбутній практичній діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни є:

– надати студентам навчальний матеріал з теорії навчальної дисципліни «Митна справа» та сформувати основи практичних знань;

– виробити навички заповнення необхідних документів при розмитненні, сформувати знання стосовно застосування ставок ввізного мита відповідно до УКТЗЕД;

– ознайомити з формами вантажно-митних декларацій та методикою їх заповнення;

– сформувати основи знань щодо процесу розмитнення товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також забезпечити розвиток економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у складних та мінливих економічних умовах, адекватно діяти в умовах ринкових відносин, зміни нормативних і законодавчих актів.

Рекомендована література

  1. Митний кодекс України від 11.08.2013 р. (зі змінами і доповненнями).
  2. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 472 c.
  3. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 572 с.

 

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Митна справа»

Робоча програма навчальної дисципліни «Митна справа»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус