Задорожна Анна Володимирівна

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: anna.zadorozhna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: інформаційні технології та системи, економіко-математичне моделювання економічних процесів та явищ, ринок цінних паперів.

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Опублікувала 88 наукових і навчально-методичних праць.

Курси

Публікації

 1. Задорожна А.В., Тимошевська Л. Д. Особливості застосування інтернет-трейдингу на ринку цінних паперів // Вісник ЛДФА, 2012. – № 23. – С. 104–109.
 2. ЗадорожнаА. В. Початки теорії економіки добробуту в працях А.Сміта й С.Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – Т. VIII. – С. 204–207.
 3. Белей О.І., Задорожна А.В. Оптимізаційна модель рівноважного стану кооперативного супермаркету // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: Видавництво ЛКА, 2013. Серія економічна. – Випуск 40. – С. 68–76.
 4. Задорожна А. В. До питання про моделювання сезонності соціально-економічних явищ і процесів // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.
 5. Задорожна А. В. Деякі питання розробки економетричних ендогенних прогнозів податкових надходжень // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 12/1. – C. 42–44.
 6. Задорожна А. В. Деякі методичні й фактографічні аспекти аналізу фінансової стійкості банківської системи України // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 12/1. – C. 42–44.
 7. Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17-20.
 8. Задорожна А., Фольварочний Ю. Огляд фреймворків та розбір плюсів та мінусів Django // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал – 2018. – №12. (International Electronic Scientific Journal “Science Online”)
 9. Задорожна А. В., Наконечна І. І.  Сучасний стан та динаміка зовнішньої торгівлі України // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – C. 25–28.
 10. Задорожна А. В., Жумік О. В. Проблема ринку криптовалюти в її концептуальній постановці //  Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2019. – №7.

Тези:

 1. Задорожна А.В.  Перспективи розвитку біткоінів у світі // I Міжнародна науково-практична конференція “Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні”, Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 27 жовтня 2016, С. 281-284.
 2. Задорожна А.В. Використання адаптивних моделей у прогнозуванні податкових надходжень // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, Кременчук. – 1-4 грудня, 2016, С. 94-95.
 3. Задорожна А.В. Інформаційні системи на службі управління корпорацією // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, Кременчук. – 1-4 грудня, 2016, С. 287-288.
 4. Задорожна А. В. Про перспективи розвитку постіндустріального суспільства в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 18-19 травня, 2017, С. 180.
 5. Задорожна А. В. Про перспективи розвитку ринку криптовалюти // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, Львів, ЛНУ. – 2-8 лютого 2018 р., С. 19-21.
 6. Задорожна А. В., Петрик А. В. Аналіз стану мобілізації податкових надходжень до Державного бюджету України // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах”, Частина 1, Полтава. – 2 квітня 2018 р., С. 16-17.
 7. Задорожна А. В., Ткачук К. С. Про суть кредитних ризиків комерційних банків // Збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту ”, Хмельницький. – 24-25 травня 2018 р., С. 647-650.
 8. Жумік О.В., Задорожна А.В. Трансформація сучасного бізнесу під впливом інформаційно-комунікаційних технологій // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов», м. Жешув, Польща, м. Львів, Україна. – 26-28 вересня 2018 р., С. 118-119.

Біографія

Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Народилася 14 травня 1970 р. У 1993 р. закінчила фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Захистила кандидатську дисертацію (2003 р.) на тему: “Пружнооптичні та пружні властивості кристалів Cs2XY4(X=Hg, Cd; Y=Cl, Br) та NH4HSeO4”.  1993–2003 рр. – інженер, молодший науковий співробітник Інституту фізичної оптики. У 2005–2006 рр. працювала у Львівському коледжі зв’язку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) на посаді викладача, за сумісництвом – доцент ДУІКТ. З 2006 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.

З 2015 р. по даний час – доцент кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2017 р. пройщла стажування у Вищій школі техніко-економічній ім.Броніслава Маркевіча («Letnja Szkola») в Ярославі, Польша.

Викладає дисципліни: «Актуарні розрахунки», «Бізнес у соціальних мережах», «Дискретний аналіз», «Захист інформації в інформаційних системах», «Інформатика», «Інформаційна мобільність та роботизація бізнес-процесів», «Інформаційний менеджмент», «Корпоративні інформаційні системи», «Управління проектами інформатизації».

Розклад