Задорожна Анна Володимирівна

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: anna.zadorozhna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: інформаційні технології та системи, економіко-математичне моделювання економічних процесів та явищ, ринок цінних паперів.

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Курси

Публікації

 1. Задорожна А.В., Тимошевська Л. Д. Особливості застосування інтернет-трейдингу на ринку цінних паперів // Вісник ЛДФА, 2012. – № 23. – С. 104–109.
 2. ЗадорожнаА. В. Початки теорії економіки добробуту в працях А.Сміта й С.Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – Т. VIII. – С. 204–207.
 3. Белей О.І., Задорожна А.В. Оптимізаційна модель рівноважного стану кооперативного супермаркету // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: Видавництво ЛКА, 2013. Серія економічна. – Випуск 40. – С. 68–76.
 4. Задорожна А. В. До питання про моделювання сезонності соціально-економічних явищ і процесів // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.
 5. Задорожна А. В. Деякі питання розробки економетричних ендогенних прогнозів податкових надходжень // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 12/1. – C. 42–44.
 6. Задорожна А. В. Деякі методичні й фактографічні аспекти аналізу фінансової стійкості банківської системи України // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 12/1. – C. 42–44.
 7. Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17-20.
 8. Задорожна А., Фольварочний Ю. Огляд фреймворків та розбір плюсів та мінусів Django // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал – 2018. – №12. (International Electronic Scientific Journal “Science Online”)
 9. Задорожна А. В., Наконечна І. І.  Сучасний стан та динаміка зовнішньої торгівлі України // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – C. 25–28.
 10. Задорожна А. В., Жумік О. В. Проблема ринку криптовалюти в її концептуальній постановці //  Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2019. – №7.
 11. Сав’як Н. Т., Задорожна А. В. Огляд фреймворків та бібліотек, які використовуються при розробці веб-сайтів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2020. – Технічні науки. – №8 (травень).
 12. Задорожна А. В. Актуальні аспекти державної політики цифрового розвитку в Україні на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 6. – C. 29–33.
 13. Задорожна А. В. Про один з аспектів використання інформаційних технологій у комунікаціях в бізнесі // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2021. – Серія: Економічні науки. – №9 (серпень).

Тези:

 1. Задорожна А.В.  Перспективи розвитку біткоінів у світі // I Міжнародна науково-практична конференція “Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні”, Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 27 жовтня 2016, С. 281-284.
 2. Задорожна А.В. Використання адаптивних моделей у прогнозуванні податкових надходжень // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, Кременчук. – 1-4 грудня, 2016, С. 94-95.
 3. Задорожна А.В. Інформаційні системи на службі управління корпорацією // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, Кременчук. – 1-4 грудня, 2016, С. 287-288.
 4. Задорожна А. В. Про перспективи розвитку постіндустріального суспільства в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 18-19 травня, 2017, С. 180.
 5. Задорожна А. В. Про перспективи розвитку ринку криптовалюти // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, Львів, ЛНУ. – 2-8 лютого 2018 р., С. 19-21.
 6. Задорожна А. В., Петрик А. В. Аналіз стану мобілізації податкових надходжень до Державного бюджету України // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах”, Частина 1, Полтава. – 2 квітня 2018 р., С. 16-17.
 7. Задорожна А. В., Ткачук К. С. Про суть кредитних ризиків комерційних банків // Збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту ”, Хмельницький. – 24-25 травня 2018 р., С. 647-650.
 8. Жумік О.В., Задорожна А.В. Трансформація сучасного бізнесу під впливом інформаційно-комунікаційних технологій // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов», м. Жешув, Польща, м. Львів, Україна. – 26-28 вересня 2018 р., С. 118-119.
 9. Задорожна А. В. Проблема ринку криптовалюти в її концептуальній постановці // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, Львів, ЛНУ. – 1-8 лютого 2019 р., С. 74-75.
 10. Гaлетa A. С., Задорожна А. В. Інформaційні технології в бaнківській системі // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 41): Секція «Інформаційні системи і технології». – 13 вересня 2019 р.
 11. Задорожна А. В. Стан розвитку електронного урядування в Україні // I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління». – 17-18 жовтня 2019 р., м. Львів, м. Івано-Франківськ, С. 405-407.
 12. Сав’як Н. Т., Задорожна А. В. Огляд перспективних фреймворків та бібліотек для розробки веб-сайтів  // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 43): Секція «Інформаційні системи і технології». – 14 листопада 2019 року.
 13. Сівак В. С., Задорожна А. В. Використання інформаційних технологій в управлінні проектами та бізнес-аналітиці // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права» (секція 25): «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – 9 липня 2020 року., м. Полтава, Ч. 2. – С. 73-74.
 14. Задорожна А. В. Державна політика цифрового розвитку в Україні на сучасному етапі // Збірник тез Другої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (секція 5): «Електронне врядування та електронна демократія в Україні: стратегії реалізації та розвитку». – 12 листопада 2020 року., м. Львів. – С. 325-328.
 15. Задорожна А. В. Сфери та умови використання основних типів прогностичних економетричних моделей // Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, Львів, ЛНУ. – 1-8 лютого 2021 р., C.119-122.

Біографія

Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Народилася 14 травня 1970 р. У 1993 р. закінчила фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Захистила кандидатську дисертацію (2003 р.) на тему: “Пружнооптичні та пружні властивості кристалів Cs2XY4(X=Hg, Cd; Y=Cl, Br) та NH4HSeO4”.  1993–2003 рр. – інженер, молодший науковий співробітник Інституту фізичної оптики. У 2005–2006 рр. працювала у Львівському коледжі зв’язку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) на посаді викладача, за сумісництвом – доцент ДУІКТ. З 2006 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.

З 2015 р. по даний час – доцент кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2017 р. пройщла стажування у Вищій школі техніко-економічній ім.Броніслава Маркевіча («Letnja Szkola») в Ярославі, Польша.

У 2017 р. пройщла стажування у Вищій школі техніко-економічній ім.Броніслава Маркевіча («Letnja Szkola») в Ярославі, Польша. У 2020 р. пройшла стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. І. М. Долішнього» НАН України.

З 2020 р. – доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає дисципліни: «Інформаційні та комунікаційні технології», «Дискретний аналіз», «Економіка і організація виробництва програмних продуктів», «Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних системах», «Актуарні розрахунки», «Корпоративні інформаційні системи».

Розклад