Попович Дарія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: dariya.popovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фінансові аспекти діяльності бізнесу, страхова справа, управління в сфері оподаткування, управління в страховій сфері

 

Курси

Публікації

Монографії

 1. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули: кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 2. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 3. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації : кол. моногр. / [Аблязова С. А., Артус М. М., Біттер О. А., Попович Д. В. та ін.] ; за ред. О. А. Біттера, А. Р. Дуба – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 172 с.

 

Навчальні посібники

 1. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 2. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.2.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 348с.
 3. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посібн. (видання 2-ге, доповнене) /[Гупало О. Г., Стасишин А. В., Попович Д. В.]; за заг. ред. Гупала О. Г., Стасишина А. В. – Львів : «Сполом», 2017. – 316 с.
 4. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / кол. авт. за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 526 с.

 

Наукові статті

 1. Попович Д. В. Особливості оподаткування страхового бізнесу на сучасному етапі / Д.В. Попович, А. В. Герило, М. Б. Костів // Молодий вчений. – 2021. – №9(97). – С. 61-65.
 2. Попович Д. В. Тенденції розвитку страхового ринку України на сучасному етапі / Д.В. Попович, Ю. Гладкий, Т. Д. Працьовитий // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 596-602.
 3. Попович Д. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні / Д. В. Попович, О. О. Браточенко, І. Й. Врубель // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 864–867.
 4. Попович Д. В. Life-страхування на страховому ринку України : проблеми та перспективи розвитку / Д. В. Попович, О. В. Кравцова, О. О. Микитюк // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 868–872.
 5. Попович Д. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств / Д. В. Попович, Ю. Б. Черковська // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 380–384.
 6. Попович Д. В. Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні / Д. В. Попович, Н. В. Назар, Н. В. Савчин // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 873–876.
 7. Попович Д. В. Проблемні аспекти фінансового забезпечення малого підприємництва в Україні / Д. В. Попович, О. З. Блискун // Молодий вчений. – 2018. – №3. – С. 685–688.
 8. Попович Д. В. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах / Д. В. Попович, О. С. Алимов // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 1(06). – С. 31– 35.
 9. Попович Д. В. Удосконалення системи управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємств / Д. В. Попович, О. Р. Славчаник // Молодий вчений. – 2018. – №2. – С. 746–749.
 10. Попович Д. В., Ситник Н. С. Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави / Д. В. Попович, Н. С. Ситник // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип. 1-2(44). – С. 140–144.
 11. Попович Д. В. Аналіз індексу економічної свободи України серед країн світу [Текст] / Д. В. Попович, Ю. І. Мидлик // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 706–708.
 12. Попович Д. В. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства [Текст] / Д. В. Попович, М.-С. Б. Баранова // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 701–705.

Біографія

Народилась 26 липня 1976 року у м. Львові.

ОСВІТА:

2021 – проходила стажування на кафедрі фінансового консалтингу та банківництва Інституту соціально-економічних відносин Університету банківської справи

2015 – присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2011 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Формування та оцінка вартості акцій в системі їх інвестиційної привабливості»

2004 – 2007 – навчалася в аспірантурі Львівської державної фінансової академії на кафедрі фінансів

1993 – 1999 – Львівська комерційна академія – магістр зі спеціальності «Облік і аудит»  (з відзнакою – червоний диплом)

1983 – 1993 – Львівська ЗСШ №11 (з відзнакою – золота медаль)

РОБОТА:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

2016 – 2020 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2010 – 2013 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2009 – 2010 – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії

2006 – 2009 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії

2003 – 2006 – асистент кафедри фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту

1998 – 2003 – викладач економіки та підприємництва у класах економічного профілю СШ №63 м. Львова

Розклад