Страхування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Попович Д. В.УФФ-31с, УФФ-32с
532доцент Попович Д. В.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФФ-31сдоцент Попович Д. В.
УФФ-32сдоцент Попович Д. В.
УФФ-33сдоцент Попович Д. В.
УФФ-34сдоцент Попович Д. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Страхування» є оволодіння теорією і практикою страхування, послідовне формування у студентів знань страхового ринку, набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, вивчення особливостей функціонування страхових організацій в умовах ринку, умов встановлення страхових тарифів, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

Основні завдання

– з’ясування об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів і ролі страхування в умовах становлення ринкової економіки;

– висвітленні організації та шляхів розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

– розгляді умов особистого та майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– вивчення особливостей та шляхів удосконалення фінансової діяльності страховиків.

Рекомендована література

  1. Александрова М. М. Страхування: навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Александрова, О. М. Петрук, К. К. Уллубієва. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 184 с.
  2. Вовчак О. Д. Страхування: навчальний посібник. 3-тє видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 480 с.
  3. Дьячкова Ю. М. Страхування: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
  4. Страхування: навч. посіб. / В. І. Фисун, Г. М. Ярова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 232 с.
  5. Страхування: навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк; за ред. Т. А. Говорушко. – К.: – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 c.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Страхування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Страхування”

Опорні матеріали лекцій з навчальної дисципліни “Страхування”

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Засоби діагностики знань та умінь студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус