Нагорнюк Оксана Петрівна

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: fk_finbiz@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

 

 1. Вплив виробничих витрат на експортну спроможність галузі птахівництва в Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – Острог, 2014. – Вип. 27. – С. 51–54.
 2. Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон’юнктури ринку // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – № 3. – 2014. – с. 201-206.
 3. Системная оптимизация затрат производства сельскохозяйственными предприятиями животноводческой специализации // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Multidisciplinary Journal : Economics And Management Of Enterprises. – 2014. – April – May. – Volume 13. – Issue 06. – P. 4–9. 
 4. Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – № 6. – 2014. – с. 96-100.
 5. Інвестиційна підтримка розвитку галузі скотарства // Збірник матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів Луцького національного технічного університету “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки”, 2013. – Ч.2. – С.125-127.
 6. Формування виробничих витрат у скотарстві різних організаційно-правових форм господарювання Львівської області // Збірник матеріалів VII Міжнародної наук. конференції “Підприємницька діяльність в Україні : проблеми розвитку та регулювання”. – К. : МІБО КНЕУ, – 2013. – С. 127-129.
 7. Проблеми та перспективи розвитку спеціалізованих підприємств з виробництва продукції скотарства // Економічні науки. Серія: Облік і фінанси: зб. наук. пр. Луцький нац. техн. ун-т.– 2013. – Вип. 10(37). – Ч.4. – С. 9-14.
 8. Теоретико-методологічні основи формування виробничих витрат // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи”. Т.1. – Харків : ХНТУСГ, 2012. – С. 51–53
 9. Застосування кластерного підходу в оцінці перспектив розвитку галузі тваринництва Львівської області // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького [Серія «Економічні науки»]. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 (51), ч. 1. – С. 471-474. 
 10. Теоретико-методологічні основи формування виробничих витрат // Науковий журнал «Аграрна економіка». – 2011. – Т. 4. – № 1-4. – С. 188-193.
 11. Місце форм власності і організаційно-правових форм господарювання в системі формування виробничих витрат // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. : у 2 т. – Харків : ХНТУСГ, 2011.

Біографія

Освіта:

липень 2016 р. – отримання диплому кандидата економічних наук.

травень 2016 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування виробничих витрат у тваринництві» ЛНАУ.

2010 р. – вступ до аспірантури Львівського національного аграрного університету кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД.

2001 – 2007 рр. – Львівський державний аграрний університет м. Дубляни, навчалась за спеціальністю «Облік і аудит».

1994 – 1996 рр. – Львівський професійний ліцей харчових технологій, закінчила з відзнакою, спеціальність “Бухгалтер”.

1994 р. – СЗШ №34 м. Львова, закінчила з похвалою.

Робота:

2018 р. – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – 2016 рр. – асистент кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету.

2007 р. – бухгалтер АФ «Фінадвокат-аудит» м.Львова.

2006 – 2007 рр. бухгалтер у ТзОВ «Колозеум» Львівська обл. м.Пустомити.

2004 – 2006 рр. бухгалтер ПП Науково-виробничої фірми «Координата» м.Львів.

2002 – 2004 рр. менеджер ПП Науково-виробничої фірми «Координата» м.Львів.

Розклад