Нагорнюк Оксана Петрівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: oksana.nahorniuk@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Економіка та антикризове публічне управління замкнутими виробничими процесами. Державне та публічне управління в сфері екологічної безпеки. Економіко – енергетичні проблеми створення технопарків, застосування вторинних ресурсів та управління відходами.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2023 рік  

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2022 рік  

2020 рік  

 До 2017 року

 Тези наукових та науково-практичних конференцій

 

Біографія

Освіта:

липень 2016 р. – отримання диплому кандидата економічних наук.

травень 2016 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування виробничих витрат у тваринництві» ЛНАУ.

2010 р. – вступ до аспірантури Львівського національного аграрного університету кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД.

2001 – 2007 рр. – Львівський державний аграрний університет м. Дубляни, навчалась за спеціальністю «Облік і аудит».

1994 – 1996 рр. – Львівський професійний ліцей харчових технологій, закінчила з відзнакою, спеціальність “Бухгалтер”.

1994 р. – СЗШ №34 м. Львова, закінчила з похвалою.

Робота:

2018 р. – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – 2016 рр. – асистент кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету.

2007 р. – бухгалтер АФ «Фінадвокат-аудит» м.Львова.

2006 – 2007 рр. бухгалтер у ТзОВ «Колозеум» Львівська обл. м.Пустомити.

2004 – 2006 рр. бухгалтер ПП Науково-виробничої фірми «Координата» м.Львів.

2002 – 2004 рр. менеджер ПП Науково-виробничої фірми «Координата» м.Львів.

Розклад