Карпінський Борис Андрійович

Посада: професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: borys.karpinskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Основні напрями наукової діяльності: стратегіологія розвитку держави, збалансованість фінансової системи, поведінкові фінанси, оцінювання державотворчого патріотизму нації, продуктивність і сталий розвиток економіки, які мають світову пріоритетність. Зокрема, Карпінським Б.А. кристалізовано сутнісні основи державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти та розроблена управлінська концепція, виділено архітектоніку процесної взаємодії категорій: фінансова система – публічні та приватні фінанси – поведінкові фінанси – податкова культура – державотворчий патріотизм нації, що дозволило обгрунтовано пояснити залежність функціонування фінансової системи держави та її підсистем від мотивації платника податків. Вперше здійснено порівняльний аналіз ряду конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проаналізовано еволюцію підходів до кількісної складової в українських конституціях. Вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність громадян України – саме головне, з ідеології стратегічних можливостей держави, зменшується чисельність платників податків. Обґрунтовано потребу введення в Конституцію України принципової парадигми щодо державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти, як концепту поведінкових фінансів. Наукові результати досліджень відбито в 4-х томній монографії, яка видана в започаткованій Карпінським Б.А. у 2004 році спеціальній серії наукових видань «Економіка території»; в 2007 році започаткована наукова серія «Фінансові стратегії» (видано 3 томи); у 2016 р. ним започаткована наукова серія „Держава і стратегіологія” (видано 3 томи) та навчальна серія „Держава і управління” (навчальний посібник „Ділове адміністрування” – 2 видання).

Результати його наукових досліджень апробовані на міжнародних та українських наукових конференціях, симпозіумах, виставках, зокрема, у США, Японії, Швеції, Канаді, Австралії, Португалії, Болгарії, Польщі, Чехії, Росії тощо. Має понад 500 наукових публікацій, з них – 21 підручник і навчальний посібник та 30 монографій. Отримав понад 80 свідоцтв на авторське право від Державної служби інтелектуальної власності України.

Карпінський Б.А. здійснює керівництво науково-дослідною проблематикою та підготовкою аспірантів. Зокрема, в останній період науковий керівник тем: «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держреєстрації 0113U000590) (фундаментальна тематика); «Розробка методики визначення впливу негативної синергічності на фінансову продуктивність регіону» (номер держреєстрації 0113U000591) (прикладна тематика); „Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації (номер держреєстрації 0117U001230) (фундаментальна тематика), які фінансуються Міністерством освіти і науки України. У 2009-2011 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.35.886.01. Під його науковим керівництвом захищено 8 кандидатських робіт.

Науково-практичні результати професора Карпінського Б.А. використано Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Конституційною Асамблеєю, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Територіальним управлінням Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях тощо, а також асоціаціями та бізнес-структурами різних форм власності.

Співпрацює з багатьма провідними науковими та виробничими колективами України і зарубіжжя. Приймав безпосередню участь у розробці ряду крупних програм розвитку території, а саме: Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Постанова Кабінету Міністрів України №368); Державна програма соціально-економічного розвитку Поділля (Постанова Кабінету Міністрів України №279); Програма державної підтримки комплексного розвитку м. Львова (Постанова Кабінету Міністрів України № 1406), Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року. Він є співавтором Державного класифікатора України (ДК017-98) «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України з 1999 р. введено в дію в усіх відомствах.

Фундатор наукової школи «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства». Співкерівник Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення (спільної з Інститутом економіки та управління Вищої техніко-економічної школи імені кс. Б. Маркєвича, Ярослав, Польща). Голова Сихівської районної в місті Львові територіальної виборчої комісії Львівської області. Член Наглядової ради в Державному професійно-навчальному закладі «Сокальський професійний ліцей».

Доктор економічних наук, професор Карпінський Б.А. входить, за даними Google Scholar, до 25 найбільш цитованих вчених України за напрямком Економіка та в 10 вчених України за напрямком Фінанси (у м. Львові в пятірку цих вчених за напрямком Економіка).

З 2004 р. – академік Міжнародної Кадрової Академії.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Карпинский Б.А. Финансовый климат территории и ее потенциал: сущность и взаимодействие в повышении конкурентоспособности социально-экономической системы // Факторы устойчивого развития регионов : [монография] / А.М. Белоусова, Б.А. Карпинский, В.О. Григоренко и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : „СИБ-ПРИНТ”, 2013. – 199 с.
 2. Карпинский Б.А. Влияние финансовой глобализации на экономическую безопасность государства в системе внешнеторговых отношений / Экономическая безопасность в условиях глобализации : [монография] // АА. Баранников, Б.А. Карпинский, В.Я. Дубык и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 170 с.
 3. Карпінський Б.А. Інноваційне мале та середнє підприємництво, як інструмент генерування фінансового потенціалу території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, Карпінська О.Б. // Інтеграція економічних та інформаційних  процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. (С. 230-254).
 4. Карпінський Б.А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научные ответы на вызовы современности: экономика. В 2 книгах. К 1. : монография. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 178 с. (С. 7-35, 164-171). http://www.sworld.com.ua/files/content_simp/s6/book2.1.pdf
 5. Карпінський Б.А. Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози та виклики: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – 350 с. (С. 140-164).
 6. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).
 7. Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 272 с. (С. 25-50).
 8. Карпінський Б.А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних переваг застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б.А. Карпінський., Р.Т. Баран // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – 384 с. (С. 106-139).
 9. Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 18-36.
 10. Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території: монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2017. – 116 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).
 11. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2018. – 480 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).
 12. Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шира Т. Б. Стратегіологія оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на засадах державотворчого патріотизму нації / Б. А. Карпінський, О. Б. Карпінська, Т. Б. Шира // Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія. – Полтава: ПП «Астрая», 2019. – 254 с. – Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2020/01/blog-post.html

 Навчальні посібники:

 1. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.).
 2. Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 80 с.
 3. Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с.
 4. Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 88 с.
 5. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 280 с.
 6. «Збірник тестових завдань для менеджерів»: навчальний посібник / Комарницький І.М., Карпінський Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., Карпінська О.Б., Гасюк Р.В. / За ред. д.е.н., проф. Комарницького І.М. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут, 2017. – 556 с.
 7. Карпінський Б. А. Ділове адміністрування : Навчальний посібник / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк, О. Б. Карпінська. За ред. професора Б. А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 412 с. (Серія «Держава і управління»)
 8. Карпінський Б. А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник, 2-ге вид. / І. М. Васильків, Б. А. Карпінський, О. В. Максимук, С. К. Шкулка. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 292 с. (Серія «Економетрика»). – Режим доступу: https://www.google.com.ua/search? sxsrf= ALeKk00gwIzCAOOUWj86LAOwAu-w0uVzBA%3A1588776786797&source=hp&ei=Us-

 Статті:

 1. Карпінський Б.А. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.1. – С. 183-189.
 2. Карпінський Б.А. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи / Б.А. Карпінський, О.П. Буряк, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 177-184.
 3. Карпінский Б.А. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.3. – С. 331-337.
 4. Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156.
 5. Карпінский Б.А. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.7. – С. 139-151.
 6. Карпінський Б.А. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик, О.П. Буряк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 150-158.
 7. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина І) / Б.А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 211-219.
 8. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина ІІ) / Б.А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 221-231.
 9. Карпінський Б.А. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі / Б.А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 362-375.
 10. Карпінський Б.А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 366-375.
 11. Карпінський Б.А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 252-259.
 12. Карпінський Б.А. Взаємовплив збалансованості фінансової системи та фінансового потенціалу території: методика оцінювання фінансового потенціалу у процесі прийняття управлінських рішень / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 35-45.
 13. Карпінський Б.А. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина І) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №11-12(І). – С. 91-94.
 14. Карпінський Б.А. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина ІІ) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – – №11-12(ІІ). – С. 33-37.
 15. Карпінський Б.А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б.А. Карпінський – Львів: ЛДФА, 2014. – 12 с.
 16. Карпінський Б.А. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 157-167.
 17. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
 18. Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина І) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 199-208.
 19. Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина ІІ)) / Б.А. Карпінський В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 155-168.
 20. Карпінський Б.А. Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка //Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2014. – № – С. 52-62.
 21. Карпінський Б.А. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 221-231.
 22. Карпінський Б.А. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 253-265.
 23. Карпінський Б.А. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання і порівняння / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 223-234.
 24. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина І / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців, // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 13-27.
 25. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 7-21.
 26. Карпінський Б.А. Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації / Б.А. Карпінський, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Випуск 1(5). – С. 228-236.  – фах.
 27. Карпінський Б. А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська  // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231. – фах.
 28. Карпінський Б.А. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30. – фах.
 29. Карпінський Б. А. Децентралізація: сутнісний апарат та можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 29–36. (0,5 д.а.) – фах.
 30. Карпінський Б. А. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 71-78. – фах.
 31. Карпінський Б.А. Теоретичні основи фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Д.Я. Максимів, Б.А. Карпінський // Одеський науковий часопис. – 2016. – №2 (27). – С. 18–28. – фах.
 32. Карпінський Б. А. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави / Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 247–252. – фах.
 33. Карпінський Б.А. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації / Карпінський Б.А., Пак Н.Т. // Науковий огляд. – 2017. – №2(34) – С. 1-27.
 34. Карпінський Б. А. Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2017. – №7. – C. 76–85.
 35. Карпінський Б. А. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ. – 2017. – №12. – C. 209–217.
 36. Карпінський Б. А. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина // Проблеми економіки. – 2017. – №4. – C. 88–95.

Публікації у матеріалах конференцій:

 1. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : основи та перспективи активізації / Б.А. Карпінський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 9-15.
 2. Карпінський Б.А. Оцінювання синергетичного ефекту фінансового механізму конкурентоспроможних інтегрованих підприємницьких структур України / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016р. / Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 28-31. – всеукр.
 3. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова домінанта / Б.А. Карпінський // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – С. 57-59. – міжн.
 4. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : фінансова доктрина життєформування й розвитку держави / Б.А. Карпінський // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 грудня 2016 року м. Одеса. – Одесса : Бондаренко М.О., 2016. – С. 210-212. – міжн.
 5. Карпінський Б. А. Фіскальний механізм прояву державотворчого патріотизму нації / Б. А. Карпінський // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 27−31 березня 2017 р. / Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. – Ірпінь : Видавництво Університету ДФС України, 2017. – С. 135-139.
 6. Карпінський Б. А. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних територіях / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 27−31 березня 2017 р. / Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. – Ірпінь : Видавництво Університету ДФС України, 2017. – С. 350-354.
 7. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації : стратегіологія розвитку фінансової домінанти / Б. А. Карпінський // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року м. Одеса. – Одесса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 191-193.
 8. Карпінський Б. А. Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року м. Одеса. – Одесса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 145-147.
 9. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : територіальний розріз / Б.А. Карпінський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 20-26.
 10. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: виклики, домінанти, оцінювання / Б. А. Карпінський // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 6-12.
 11. Карпінський Б. А. Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості науковця з позиції державотворчого патріотизму нації / Б. А. Карпінський // Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів : збірник матеріалів дискусійного клубу (в рамках Фестивалю науки 2018 р.), 17.05.2018 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 10-18.
 12. Карпінський Б. А. Доктрина активізації результативності освітян і науковців у державотворчому патріотизмі нації / Б. А. Карпінський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 151-156.
 13. Карпінський Б. А. Мотиваційні засади у кадровому забезпеченні системи публічного управління та адміністрування / Б. А. Карпінський, О. Б. Корпесьо // Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» (за матеріалами IV науково-практичної конференцій «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 28 листопада 2018 року, м. Харків). – 2018. – № 24. – С. 116-117.
 14. Карпінський Б. А. Стратегіологія формування корпоративної культури персоналу органів публічного управління / Б. А. Карпінський, А. М. Білоуха // Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» (за матеріалами IV науково-практичної конференцій «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 28 листопада 2018 року, м. Харків). – 2018. – № 24. – С. 118-119.
 15. Карпінський Б. А. Агресивність як управлінська проблема у стратегіології розвитку підприємництва / Б. А. Карпінський // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 року). – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 421-423.
 16. Карпінський Б. А. Дуалізм проявності соціально-трудових конфліктів у публічних організаціях  / Б. А. Карпінський, Ю. В. Сидор // Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» (за матеріалами IV науково-практичної конференцій «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 28 листопада 2018 року, м. Харків). – 2018. – № 24. – С. 115-116.
 17. Карпінський Б. А. Тінізація зайнятості і програмно-цільовий підхід у формуванні ринку праці з позиції публічного управління та адміністрування  / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк, Х. Б. Кімак // Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» (за матеріалами IV науково-практичної конференцій «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 28 листопада 2018 року, м. Харків). – 2018. – № 24. – С. 119-121.
 18. Карпінський Б. А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні з стратегіології податкової домінанти державотворчого патріотизму нації/ Б. А. Карпінський // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2018 року м. Одеса. – Одеса : Бондаренко М.О., 2018. – С. 79-81.
 19. Карпінський Б. А. Активізація соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави через інструментарій програмно-цільового управління / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 березня 2019 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 18-19.

Пріоритетні розробки наукової школи

 професора, доктора економічних наук Карпінського Б.А.

«Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства»,

що зареєстровано на авторське право у

Державній службі інтелектуальної власності України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності) за напрямами:

 Управління і економіка національного господарства

 1. Стратегіологія розвитку держави за сучасних викликів – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Стратегіологія розвитку держави за сучасних викликів» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69074. – 12.12.2016.
 2. Strategic tax management as the trend of new economic science – strategiology – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Strategic tax management as the trend of new economic science – strategiology» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69138. – 13.12.2016.
 3. Strategic management: forming and resource securing – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Strategic management: forming and resource securing» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69138. – 13.12.2016.
 4. Економічна безпека в контексті нарощування продуктивності економіки України – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Економічна безпека в контексті нарощування продуктивності економіки України» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69139. – 13.12.2016.
 5. Конкурентоспроможність як відображення інноваційного регіонального розвитку промисловості – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Конкурентоспроможність як відображення інноваційного регіонального розвитку промисловості» / Б. А. Карпінський, О. В. Пероганич // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69084. – 12.12.2016.
 6. Фінансова продуктивність національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансова продуктивність національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68646. – 15.11.2016.
 7. Основи формування стратегічного податкового менеджменту – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Основи формування стратегічного податкового менеджменту» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68967. – 06.12.2016.
 8. Реформування податково-бюджетних відносин як механізм посилення конкурентоспроможності національної економіки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Реформування податково-бюджетних відносин як механізм посилення конкурентоспроможності національної економіки» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69081. – 12.12.2016.
 9. Удосконалення взаємин податкової служби з платниками податків – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Удосконалення взаємин податкової служби з платниками податків» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68965. – 06.12.2016.
 10. Особливості прояву економічних суперечностей у податково-бюджетній сфері економіки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Особливості прояву економічних суперечностей у податково-бюджетній сфері економіки» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68964. – 06.12.2016.
 11. Особливості прояву суперечностей у територіальних податково-бюджетних відносинах – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Особливості прояву суперечностей у територіальних податково-бюджетних відносинах» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69083. – 12.12.2016.
 12. Особливості ресурсного потенціалу в системі податкового контролю – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Особливості ресурсного потенціалу в системі податкового контролю» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69080. – 12.12.2016.
 13. Реалізація ресурсного потенціалу податкових органів як метод нарощування податкових надходжень до бюджету держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Реалізація ресурсного потенціалу податкових органів як метод нарощування податкових надходжень до бюджету держави» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69082. – 12.12.2016.
 14. The priority trends of disagreement’s avoiding in tax-budget sphere – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «The priority trends of disagreement’s avoiding in tax-budget sphere» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69137. – 13.12.2016.
 15. Податок на нерухомість: потреба та становлення в Україні – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податок на нерухомість: потреба та становлення в Україні» / Б. А. Карпінський, Н. М. Хлопенюк // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68647. – 15.11.2016.
 16. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння» / Б. А. Карпінський, І. М. Васильків, А. Б. Шевців, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68564. – 10.11.2016.
 17. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина І, ІІ – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина І, ІІ» / Б. А. Карпінський, І. М. Васильків, О. Б. Карпінська, А. Б. Шевців // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68565. – 10.11.2016.
 18. Моделювання науково-технічного прогресу на основі засад сталого розвитку економіки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Моделювання науково-технічного прогресу на основі засад сталого розвитку економіки» / Б. А. Карпінський, С. М. Божко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68816. – 28.11.2016.
 19. Ефективність інноваційних технологій в системі викладач – студент – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Ефективність інноваційних технологій в системі викладач – студент» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68815. – 28.11.2016.
 20. Фінансово-економічний стан та перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-економічний стан та перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67710. – 09.09.2016.
 21. Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної продукції – важливий чинник поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами Європейського Союзу – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної продукції – важливий чинник поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами Європейського Союзу» / Б. А. Карпінський, В. Я. Дубик // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67710. – 09.09.2016.
 22. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації» / Б. А. Карпінський, В. Я. Дубик // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68581. – 10.11.2016.
 23. Інноваційно-технологічний потенціал підприємств регіону: аналіз формування та фінансування – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Інноваційно-технологічний потенціал підприємств регіону: аналіз формування та фінансування» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68662. – 15.11.2016.
 24. Інвестиційний клімат західного регіону України: етапи становлення та розвитку – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Інвестиційний клімат західного регіону України: етапи становлення та розвитку» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68814. – 28.11.2016.
 25. Фінансово-статистична оцінка ефективності підприємництва в контексті регіональних товарних груп – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-статистична оцінка ефективності підприємництва в контексті регіональних товарних груп» / В. Л. Бек, Я. Ю. Карпова, Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68817. – 28.11.2016.
 26. Соціодіалектологія та демографічна криза в Україні – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Соціодіалектологія та демографічна криза в Україні» / Б. А. Карпінський, Н. В. Кирилюк // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69079. – 12.12.2016.
 27. Socio-dialectal transformations due to demographic contradictions in Ukraine – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Socio-dialectal transformations due to demographic contradictions in Ukraine» / Б. А. Карпінський, Н. В. Кирилюк // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69141. – 13.12.2016.
 28. Інфляційні очікування: прояви та загрози економічній безпеці держави безпеку – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Інфляційні очікування: прояви та загрози економічній безпеці держави безпеку» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69077. – 12.12.2016.
 29. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора» (у двох частинах) / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67027. – 04.08.2016.
 30. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних територіях – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних територіях» / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88435. – 10.05.2019.
 31. Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні» / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88432. – 10.05.2019.
 32. Агресивність як управлінська проблема в стратегіології розвитку підприємництва – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Агресивність як управлінська проблема в стратегіології розвитку підприємництва» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88352. – 8.05.2019.
 33. Активізація соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави через інструментарій програмно-цільового управління – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Активізація соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави через інструментарій програмно-цільового управління» / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88418. – 10.05.2019.
 34. Децентралізація в рамках програмного забезпечення сталого розвитку економіки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Децентралізація в рамках програмного забезпечення сталого розвитку економіки» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88417. – 10.05.2019.

Формування та функціонування державотворчого патріотизму нації з позиції кількісної (податкової) домінанти

 1. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання зі сторони податкової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: оцінювання зі сторони податкової домінанти» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68642. – 15.11.2016.
 2. Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова домінанта – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова домінанта» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68644. – 15.11.2016.
 3. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67037. – 04.08.2016.
 4. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу» (у двох частинах) / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67038. – 04.08.2016.
 5. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67035. – 04.08.2016.
 6. Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym» / Б. А. Карпінський, Ришард Пукала // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67078. – 09.08.2016.
 7. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67080. – 09.08.2016.
 8. Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський, Г. О. Комарницька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69140. – 13.12.2016.
 9. Державотворчий патріотизм нації: територіальний розріз – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: територіальний розріз» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87986. – 23.04.2019.
 10. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87987. – 23.04.2019.
 11. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87988. – 23.04.2019.
 12. Державотворчий патріотизм нації: основи та перспективи активізації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: основи та перспективи активізації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87989. – 23.04.2019.
 13. Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості науковця з позиції державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Управлінська доктрина активізації публікаційної відкритості науковця з позиції державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 87990. – 23.04.2019.
 14. Фіскальний механізм прояву державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фіскальний механізм прояву державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88062. – 02.05.2019.
 15. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави» / Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88350. – 8.05.2019.
 16. Стратегіологія формування і розвитку інтегрованих підприємницьких структур через проявність у податковій домінанті державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Стратегіологія формування і розвитку інтегрованих підприємницьких структур через проявність у податковій домінанті державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88351. – 8.05.2019.
 17. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні з стратегіології податкової домінанти державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні з стратегіології податкової домінанти державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88353. – 8.05.2019.
 18. Державотворчий патріотизм нації: стратегіологія розвитку фінансової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: стратегіологія розвитку фінансової домінанти» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88433. – 10.05.2019.
 19. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Основні аспекти державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський, Н. Т. Пак // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88513. – 11.05.2019.
 20. Державотворчий патріотизм нації: фінансова доктрина життєформування й розвитку держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: фінансова доктрина життєформування й розвитку держави» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88514. – 11.05.2019.
 21. Архітектоніка поведінкових фінансів та формування державотворчого патріотизму нації – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Архітектоніка поведінкових фінансів та формування державотворчого патріотизму нації» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88419. – 10.05.2019.

 Інструментарій та моделювання у фінансовій системі держави

 1. Закон збалансованості фінансової системи та його вплив на економічну безпеку – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Закон збалансованості фінансової системи та його вплив на економічну безпеку» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69076. – 12.12.2016.
 2. Методологія збалансованості фінансової системи держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методологія збалансованості фінансової системи держави» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68812. – 28.11.2016.
 3. Збалансованість фінансової системи держави як інтегральний індикатор стану фінансової безпеки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Збалансованість фінансової системи держави як інтегральний індикатор стану фінансової безпеки» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69075. – 12.12.2016.
 4. Підприємництво в стратегіології розвитку та його вплив на збалансованість фінансової системи держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Підприємництво в стратегіології розвитку та його вплив на збалансованість фінансової системи держави» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69073. – 12.12.2016.
 5. Інтегральний індикатор динаміки збалансованості регіональної фінансової системи в оцінці фінансової безпеки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Інтегральний індикатор динаміки збалансованості регіональної фінансової системи в оцінці фінансової безпеки» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68963. – 06.12.2016.
 6. Індикатори фінансової безпеки в контексті збалансованості фінансової системи держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Індикатори фінансової безпеки в контексті збалансованості фінансової системи держави» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68962. – 06.12.2016.
 7. Оцінювально-прогностичний підхід щодо впливу бюджетоутворюючих податків на збалансованість фінансової системи держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68652. – 15.11.2016.
 8. Вплив інвестиційних процесів на регіональну збалансованість фінансової системи – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Вплив інвестиційних процесів на регіональну збалансованість фінансової системи» / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68649. – 15.11.2016.
 9. Основи формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи України та регіонів з позицій фінансової безпеки – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Основи формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи України та регіонів з позицій фінансової безпеки» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68645. – 15.11.2016.
 10. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи» / Б. А. Карпінський, О. П. Буряк, В. Я. Дубик // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68582. – 10.11.2016.
 11. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід» / Б. А. Карпінський, В. Я. Дубик, О. П. Буряк // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68583. – 10.11.2016.
 12. Негативна синергічність фінансової продуктивності регіонів України за впливу глобальних фінансових викликів – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Негативна синергічність фінансової продуктивності регіонів України за впливу глобальних фінансових викликів» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68641. – 15.11.2016.
 13. Вплив системи адміністрування податку на додану вартість на регіональний розвиток – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Вплив системи адміністрування податку на додану вартість на регіональний розвиток» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67712. – 09.09.2016.
 14. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67079. – 09.08.2016.
 15. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67025. – 04.08.2016.
 16. Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67033. – 04.08.2016.
 17. Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67034. – 04.08.2016.
 18. Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67036. – 04.08.2016.
 19. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень» / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67039. – 04.08.2016.
 20. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання» (у двох частинах) / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 13748. – 24.09.2015.
 21. Фінансовий клімат території: основи і прояви – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансовий клімат території: основи і прояви» / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68648. – 15.11.2016.
 22. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території» / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67040. – 04.08.2016.
 23. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території» / Б. А. Карпінський // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88416. – 10.05.2019.

 Управлінські механізми та підходи

 1. Механізм державного управління економічним розвитком території в контексті збалансованості фінансової системи – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Механізм державного управління економічним розвитком території в контексті збалансованості фінансової системи» / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 69078. – 12.12.2016.
 2. Механізм формування та управління збалансованістю фінансової системи території – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Механізм формування та управління збалансованістю фінансової системи території» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68813. – 28.11.2016.
 3. Функціонування механізму збалансованості фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Функціонування механізму збалансованості фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68650. – 15.11.2016.
 4. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67723. – 09.09.2016.
 5. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур» / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67722. – 09.09.2016.
 6. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67720. – 09.09.2016.
 7. Фінансове забезпечення як складова менеджменту сімейної медицини в Україні – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансове забезпечення як складова менеджменту сімейної медицини в Україні» / Б. А. Карпінський, М. І. Худоба // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68563. – 10.11.2016.
 8. Формування і розвиток лідерських основ в умовах глобальних фінансових викликів – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Формування і розвиток лідерських основ в умовах глобальних фінансових викликів» / Б. А. Карпінський, Ю. І. Стеблецька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67711. – 09.09.2016.
 9. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі» (у двох частинах) / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 13747. – 24.09.2015.
 10. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку» / Б. А. Карпінський, І. М. Васильків, А. Б. Шевців, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68580. – 10.11.2016.
 11. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68579. – 10.11.2016.
 12. Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68651. – 15.11.2016.
 13. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 66839. – 21.07.2016.
 14. Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 68818. – 28.11.2016.
 15. Управлінська доктрина реформування і ефективність атестації персоналу в системі публічного управління та адміністрування на засадах державотворчого патріотизму – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Управлінська доктрина реформування і ефективність атестації персоналу в системі публічного управління та адміністрування на засадах державотворчого патріотизму» / Б. А. Карпінський, Р. І. Думич // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88420. – 10.05.2019.
 16. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент інтелектуальної власності). – № 88515. – 11.05.2019.
 17. Карпінський Б. А. Управлінська доктрина формування корпоративної культури персоналу в державних органах: перспективи її розвитку / Б. А. Карпінський, С. Б. Кметь // Молодий вчений. – 2019. – № 11. – С. 75–81. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/75
 18. Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування / Б. А. Карпінський, І. І. Думич // Молодий вчений. – 2019. – № 11. – С. 102–108. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/75/

Біографія

Освіта: закінчив у 1976 р. Львівський державний університет ім. Івана Франка, фізичний факультет.

У 1990 р. в Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні фактори прискорення впровадження науково-технічних розробок в умовах інтенсифікації виробництва». У 1996 р. присуджено вчене звання старший науковий співробітник, у 2004 р. – доцента, а у 2011 р. – професора. Докторська дисертація: „Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні” (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). З 2004 р. – академік Міжнародної Кадрової Академії.

З 1976 р. працює в системі освіти та Національної академії наук України. Зокрема, 1981-1996 рр. – наукова робота у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача сектором, заступника вченого секретаря інституту – вчений секретар сектору фізико-хімічної механіки матеріалів. У 1986-1996 рр. – член Вченої ради Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Карпінським Б.А. вперше експериментально виявлено та обґрунтовано явище лавиноподібної коагуляції вакансій в кристалічних матеріалах (обумовлює появу та ріст від’ємних кристалів – пор правильної форми, які відбивають симетрію базової матриці), що, зокрема, забезпечує створення принципово нових коагулятивних та квантових елементів сучасної обчислювальної техніки. Перебував у кадровому резерві Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України. 1994-2001 рр. – наукова діяльність у міжвідомчому відділі Інституту регіональних досліджень НАН України (Львів) та Науково-дослідного інституту статистики Державного комітету статистики України (Київ) на посадах: старший науковий співробітник, з 2000 р. – провідний науковий співробітник. Одночасно у 1996-2001 рр. – заступник директора Львівської філії Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України. Вчений секретар секції «Економіки і права» при Західному науковому центрі НАН України і МОН України.

В 2001-2017 рр. фундатор і завідувач кафедри економіки та менеджменту (започаткував читання на кафедрі понад 40 нових дисциплін), член Вченої ради. Водночас здійснює наукове керівництво випускними роботами у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України (відділення західного регіону). Пройшов підвищення фаховості в рамках Consortium for Enhancement of Ukrainian Managment Education (CEUME) за підтримки Агенства США з Міжнародного Розвитку (USAID). Керівник групи розробників і Гарант Освітньо-професійних програм «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні освіти; Гарант освітньої програми, керівник проєктної групи ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Основні напрями наукової діяльності: стратегіологія розвитку держави, збалансованість фінансової системи, поведінкові фінанси, податковий контроль, прояв і оцінювання державотворчого патріотизму нації, продуктивність і сталий розвиток економіки, які мають світову пріоритетність. Зокрема, Карпінським Б.А. кристалізовано сутнісні основи державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти та розроблена управлінська концепція, виділено архітектоніку процесної взаємодії категорій: фінансова система – публічні та приватні фінанси – поведінкові фінанси – податкова культура – державотворчий патріотизм нації, що дозволило обгрунтовано пояснити залежність функціонування фінансової системи держави та її підсистем від мотивації платника податків. Вперше здійснено порівняльний аналіз ряду конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проаналізовано еволюцію підходів до кількісної складової в українських конституціях. Вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність громадян України – саме головне, з ідеології стратегічних можливостей держави, зменшується чисельність платників податків. Обґрунтовано потребу введення в Конституцію України принципової парадигми щодо державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти, як концепту поведінкових фінансів. Зроблено фундаментальне відкриття у гуманітарній сфері (2023 р.): явище правової байдужості у суспільному просторі. Відкриття явища дозволяє з єдиних наукових підходів досліджувати (на різних рівнях: особа–громадянин–громада–регіон–держава–група держав, тобто перейти від фактажу чисто побутової байдужості до рівня держави й відповідних загрозливих наслідків прояву: війна, геноцид, голодомор, екоцид тощо) та пропонувати обґрунтовані механізми зниження чи уникнення його прояву через активізацію державотворчого патріотизму нації.  Наукові результати досліджень відбито в 4-х томній монографії, яка видана в започаткованій Карпінським Б.А. у 2004 році спеціальній серії наукових видань «Економіка території»; в 2007 році започаткована наукова серія «Фінансові стратегії» (видано 3 томи); у 2016 р. ним започаткована наукова серія „Держава і стратегіологія” (видано 3 томи) та навчальна серія „Держава і управління” (навчальний посібник „Ділове адміністрування” – 2 видання).

Результати його наукових досліджень апробовані на міжнародних та українських наукових конференціях, симпозіумах, виставках, зокрема, у США, Великобританії, Німеччині, Франції, Японії, Швеції, Канаді, Австралії, Португалії, Швейцарії, Болгарії, Мексиці, Польщі, Катарі, Чехії тощо. Був членом Організаційних і Виконавчих комітетів ряду міжнародних та українських форумів і науково-практичних конференцій (зокрема, „Rynek Kapitalowy a Koniunktura Gospodarcza”; „Rola Unii Europejskiej w procesie poglebiania integracji europejskiej – partnerstwowschodnie”; „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym” – Poland, Lodz); експертом Державних науково-технічних програм «Енергетика», «Надійність і довговічність машин, металофонду та створення будівельних матеріалів», «Економіка ресурсозбереження» наукового напрямку «Екологічно-чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології» ДКНТ України; експертом Регіонального відділу Державної служби фінансового моніторингу України у Львівській області, відповідальним секретарем науково-практичного журналу «Інвестиційно-статистичний вісник» (додаток до журналу «Регіональна економіка»). Має понад 600 наукових публікацій, з них – 22 підручники і навчальні посібники (рекомендовано МОН України) та 31 монографію. Отримав понад 110 свідоцтв на авторське право від Державної служби інтелектуальної власності України та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

Карпінський Б.А. здійснює керівництво науково-дослідною проблематикою та підготовкою аспірантів. Зокрема, в останній період науковий керівник тем: «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держреєстрації 0113U000590) (фундаментальна тематика); «Розробка методики визначення впливу негативної синергічності на фінансову продуктивність регіону» (номер держреєстрації 0113U000591) (прикладна тематика); „Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації (номер держреєстрації 0117U001230) (фундаментальна тематика), які фінансуються Міністерством освіти і науки України. У 2009-2011 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.35.886.01. Під його науковим керівництвом захищено 8 кандидатських робіт.

Науково-практичні результати професора Карпінського Б.А. використано: Офісом Президента України; Кабінетом Міністрів України; Верховною Радою України; Конституційною Асамблеєю; Міністерством фінансів України; Державною податковою службою України; Територіальним управлінням Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях тощо, а також асоціаціями та бізнес-структурами різних форм власності.

Співпрацює з багатьма провідними науковими та виробничими колективами України і зарубіжжя. Приймав безпосередню участь у концепційному формуванні і розробці ряду крупних програм розвитку території, а саме: Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Постанова Кабінету Міністрів України №368); Державна програма соціально-економічного розвитку Поділля (Постанова Кабінету Міністрів України №279); Програма державної підтримки комплексного розвитку м. Львова (Постанова Кабінету Міністрів України № 1406), Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року. Він є співавтором Державного класифікатора України (ДК017-98) «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України з 1999 р. введено в дію в усіх відомствах.

Фундатор наукової школи «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства». Співкерівник Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення (спільної з Інститутом економіки та управління Вищої техніко-економічної школи імені кс. Б. Маркєвича, Ярослав, Польща). Голова Сихівської районної в місті Львові територіальної виборчої комісії Львівської області. Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України). Член Наглядової ради в Державному професійно-навчальному закладі «Сокальський професійний ліцей».

Доктор економічних наук, професор Карпінський Б.А. входить, за даними Google Scholar, до 25 найбільш цитованих вчених України за напрямом Економіка та в 10 вчених України за напрямом Фінанси (у м. Львові в п’ятірку цих вчених за напрямом Економіка).

У 1986 р. за результатами конкурсу став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островського в області науки і техніки за наукову роботу «Розробка методів, створення та впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання». За особисту підтримку та втілення ініціатив нагороджений Дипломом Лодзької політехніки (Польща). Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради; Почесна грамота Міністерства фінансів України; Почесний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України; Почесна відзнака Львівської обласної ради «30 років незалежності України».

Нагороди

   У 1986 р. за результатами конкурсу став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островського в області науки і техніки за наукову роботу «Розробка методів, створення та впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання». За особисту підтримку та втілення ініціатив нагороджений Дипломом Лодзької політехніки (Польща). Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради; Почесна грамота Міністерства фінансів України; Почесний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України; Почесна відзнака Львівської обласної ради «30 років незалежності України».

Розклад