Дзяна Галина Олексіївна

Посада: доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: halyna.dziana@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Тренер в рамках проєкту «До успіху разом!», який пройшов конкурсний відбір в межах грантового конкурсу з системної підтримки малого і середнього підприємництва на замовлення програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини. Проведення тренінгу «Зелений туриз» для зацікавлених осіб Жовківської територіальної громади (20 червня 2023 року).

Сертифікат про участь у тренінгу «Перевірка інформації та протидія дезінформації», що проводився Національним демократичним інститутом та ГО «Вікімедіа Україна» 23 травня 2023 року.

Міжнародне стажування / Технічний Університет (м. Кошіце, Словаччина): «Інтеграційні процеси держави у повоєнний період» (2022 р.)

Підвищення кваліфікації / «Конфліктологія у професійно-педагогічній діяльності сучасного викладача», НУ «Львівська політехніка» (2022 р.)

Підвищення кваліфікації / «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти», НУ «Львівська політехніка» (2022 р.)

Підвищення кваліфікації / «Публікаційна стратегія науковця», НУ «Львівська політехніка» (2022 р. )

Підвищення кваліфікації / «Цифрові інструменти для організування занять зі студентами в умовах дистанційного навчання та онлайн-комунікація», НУ «Львівська політехніка» (2022 р. )

Спеціальна професійна програма підвищення кваліфікації / «Управлінські компетенції викладача вищої школи», ЛРІДУ НАДУ (2021 р.)

Сертифікат про стажування шляхом участі у І Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (професійна програма стажування – 60 год.), Львівський НУ ім. І. Франка, Чернігівський Національний технологічний університет, м. Львів, 17-18 жовтня 2019 р. (Сертифікат № 1-2019/91).

Сертифікат з відзнакою про успішне закінчення курсу «Взаємодія органів державної влади з громадськістю» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, (Сертифікат виданий 05.08.2019 р.).

Стажування (підвищення кваліфікації), Львівський національний університет ім. Івана Франка, юридичний факультет (Довідка № 2851-В від 22.06.2016 р.).

Тренер в німецькому навчальному проекті для українських територіальних громад «Місцеві партнерства для використання відновлюваних джерел енергії», (м. Потсдам, Німеччина) (2011 р.)

Навчання тренерів у рамках проекту «Підготовка тренерів з розробки регіональних та місцевих програм» (швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні», м. Київ) (2010 р.).

Стажування у рамках проекту «Локальне партнерство для розвитку місцевого ринку праці» (спільний проект ЛРІДУ НАДУ та Інституту Німеччини і Північної Європи, м. Щецин, Польща) 2006 р.;

Стажування у рамках пілотного проекту підвищення кваліфікації кадрів «Професійний викладач» (спільний проект ЛРІДУ НАДУ та Вищої школи державного управління м. Щецин, Польща) 2005 р.

Курси

Публікації

Є автором (співавтором) понад 100 публікацій у сфері публічного управління, у тому числі: 3-х навчальних посібників, 10 монографій, 6-ти статей у зарубіжних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science та Scopus.

Біографія

Доцент кафедри публічного управління та публічної служби Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного Університету «Львівська Політехніка» (10/09/2021 – дотепер)

Викладання навчальних дисциплін згідно із навчальними планами для аспірантів, магістрів та бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування: «Система публічного управління та адміністрування», «Комунікації в публічному управлінні», «Комунікації в науці та інтелектуальна власність», «Особисті якості», «Організаційно-правові засади державного управління», «Публічна політика», «Комунікації та взаємодія в публічній сфері», «Сприйняття змін в органах публічної влади».

Підготовка та проведення лекційних занять, тематичних семінарів та круглих столів у Центрі підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних короткотермінових семінарів.

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Ефективність державного управління» НЛТУ України та наукового вісника «Демократичне врядування» НУ «Львівська політехніка». Рецензування наукових статей.

Участь у науково-дослідних роботах кафедри як виконавець та відповідальний виконавець

Заступник завідувача кафедри

Методист, старший викладач, доцент

Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України (01/09/1999 – 09/09/2021)

доцент

присвоєно вчене звання «доцент кафедри менеджменту організацій» МОН України (20/01/20011)

кандидат наук з державного управління

присуджено науковий ступінь за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, ВАК України (28/04/2009)

здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, спеціальність державне управління (2002 – 2006)

хімік-викладач

Львівський державний університет імені Івана Франка (1986 р.)

Цифрові уміння

Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Teams / Google (диск, таблиці, документи, пошта) / Moodle / Google Meet, Zoom, Skype.

Особисті якості

Відповідальність / Самоорганізованість / Наполегливість / Самокритичність / Комунікабельність / Стресостійкість / Адаптивність / Тактовність.

Розклад