Комарницька Ганна Омелянівна

Посада: завідувач кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Основні наукові дослідження присвячені процесам активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності,  вивченню публічного управління та адміністрування, застосуванню державно-приватного партнерства у діяльності органів місцевого самоврядування, розвиток та функціонування інститутів громадянського суспільства.

 1. Науково-педагогічне стажування у Вищій Школі Економіки (місто Білосток, Республіка Польща) на тему «Управління бізнесом в Польщі і країнах ЄС» (120 год., 4 кредити ECTS, 2017 р.).
 2. Професійне навчання: «Написання проектів. Фонди ЄС», Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC, 2017р.).
 3. Професійна програма стажування шляхом участі у I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (60 годин, 2 кредити ECTS, 2019 рік).
 4. Професійні курси Львівського клубу менеджерів з персоналу(Диплом, 2019 рік);
 5. Програма «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі (сертифікат №1165.20, фундація CEASC, (30 годин, 1 кредит ECTS, 2020 рік).
 6. Професійна програма стажування науково-педагогічних працівників  “Вдосконалення викладацької майстерності”( З жовтня 2020 по січень 2021 року, 6 кредитів (180 годин).
 7. Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Основи тестології та розробки тестових завдань» для проведення ЄДКІ зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (травень-вересень 2021р.).
 8. Міжнародне науково-педагогічне стажування. Innovations in education. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach «Innovative technologies for teaching professional disciplines»(травень-вересень 2021 р., 6 кредитів (180 годин).
 9. Практично-орієнтований курс  підвищення кваліфікації педагогічних працівників. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ В ГРАНТОВИХ ПРОЕКТАХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ФОНДАМИ ЄС: ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАНТИ ТА ПАРТНЕРСЬКІ ПРОЕКТИ НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМ ЕРАЗМУС ТА ГОРИЗОНТ (січень-лютий 2022 рік) (30 годин (включаючи дистанційну та самостійну роботу), 1 кредит ECTS).
 10. Навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від МОН і Google Україна. Сертифікат з результатами удосконалена професійна компетентність (ЦИФРОВИЙ КОМПОНЕНТ) в обсязі 30 академічних годин (1 КРЕДИТ ECTS).
 11. Науковий консультант працівників Підберізцівської сільської ради об’єднаної територіальної громади з питань розробки «Стратегії розвитку ОТГ на період до 2025 року».
 12. Тримісячна англомовна програма міжнародного стажування з трансферу технологій GUTT.INUP  в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій». Міжнародне стажування обсягом 180 год. (6 ECTS)  Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський академічний університет. (2022)Foto Hanna Komarnytska
 13. Сертифікат ПК 02070987/000121-22 Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення. (2023)Комарницька
 14. Підвищення кваліфікації здійснено у Львівського національного університету імені Івана Франка  на семінарах щодо запровадження дистанційного навчання: щодо організації роботи з системою «Деканат» (2020 рік), щодо роботи з системою управління навчанням «Moodle» (2020 рік), щодо співпраці з Відділом маркетингу та комунікації (2019-2020 роки), щодо роботи системи   ЄДЕБО (2019-2020 роки) та інші.

15. Сертифікат СВ 2070987/000002-23 «Проєктна діяльність». Львівський національний університет імені Івана Франка (2023р.).

16.Certificate № 121/2023. International scientific and education internship “Smart specialization strategies. Estonian experience” (15 год.) (червень 2023 р.)

17. Сертифікат про проходження тренігу ” Доступність цифрових послуг та сервісів під час війни в Україні”. Проєкт “Доступність цифрових послуг та сервісів для осіб з інвалідністю під час війни в Україні та в період відновлення й післявоєнної відбудови”, що впроваджується Інститутом Інноваційного Врядування у межах проєкту ПРООН «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», що реалізовується за фінансової підтримки Уряду Японії.

18.CERTIFICATE ЗА УЧАСТЬ у проєкті Форум IP&I management: Як комерціалізувати свій інноваційний продукт та заробляти? Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій спільно з iHUB. (13-14 жовтня 2023).

19. Сертифікат про підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти» від Експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України та ГО «Прогресильні» (  7  – 23 листопада 2023 р.  30 год. (1 ECTS)). 

20. Сертифікат 20231213/236. Програма підвищення кваліфікації І онлайн школи “Цифрові технології в наукових дослідженнях” (01.11.23-13.12.23 р.   60 годин (2 кредити ЄКТС)).

21. Гарант освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” другого (магістерського) рівня вищої освіти (до 2023 року).

22. Гарант освітньо-наукової програми “Публічне  управління  та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2023)

23. Керівник кафедральної науково-дослідної теми. Державний реєстраційний номер: 0121U110273 Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу.

Комарницька Ганна

Комарницька Ганна 0255_24

 

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Комарницька Г.О. Екогомологічні засади дослідження урбанізаційних процесів в регіоні / Г.О.Комарницька // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: матеріали Всеукр. меморіальної наук. конф. 29–30 верес. 2011 р. – Львів: 2011. – С.33–34.
 2. Комарницька Г.О. Найменші міста Львівської області: проблеми функціонування, перспективи розвитку / Г.О. Комарницька // Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття: матеріали VIІІ Міжнар. науково-практ. конф. 27–28 жовт. 2011 р. – Л.: Львів. ун–т бізнесу і права, 2011. – С.123–125.
 3. Комарницька Г.О. Вплив урбанізації на формування системи ступеневої і післядипломної освіти / Г.О. Комарницька // Забезпечення наступності змісту в системі вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доповідей ІІ Всеукр. науково-метод. конф.– 27 жовт. 2011 р. – Хмельницький: ХКТЕІ– 2011. – С.32-– 35.
 4. Комарницька Г.О. Брейдинг і неймінг-рушійні сили просування торгової марки. / Г.О. Комарницька , О.В. Фарат// Матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції» \Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В.Чорновола 2011;59-61 с.
 5. Комарницька Г.О. Особливості формування урбаністичних процесів у плануванні розвитку територій / Г.О. Комарницька // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали науково – практ. конф. за міжнар. участю. 20 квіт. 2012 р. – Львів. регіон. ін–т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Л.:ЛРІДУ. – 2012. – Ч.1. – С.444– 447.
 6. Комарницька Г.О. Напрямки регулювання розвитку малих міст регіону/ Г.О.Комарницька // Наукові дослідження – інструмент вирішення актуальних проблем економіки: Шістнадцята Всеукр. наукова Інтернет–конф. 28–29 листоп. 2012 р. – Т.:ТНЕУ,2012. – С.61–63.
 7. Комарницька Г.О. Роль соціальної урбанізації в поширенні міського способу життя / Г.О. Комарницька // Економічна кібернетика – інженерія економіки: Всеукр. наукова Інтернет–конф. – 22–23 квіт. 2013 р. –Т.:ТНЕУ,2013. – С.99–100.
 8. Комарницька Г.О. Формування місцевих фінансів як фактор управління соціально-економічним розвитком міст. / Г.О. Комарницька // VII Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові механізми активізації підприємництва”. Збірник тез наукових доповідей .7-8 листопада 2013р. Львівська державна фінансова академія. – Т.2. – С.45 – 49.
 9. Комарницька Г.О. Вплив регулювання на розвиток урбанізаційних процесів. / Г.О. Комарницька // Збірник тез наукових доповідей .7-8 листопада 2013р. Львівська державна фінансова академія. – Т.2. – С.77 – 81.
 10. Комарницька Г.О. Стратегічний аналіз маркетингового середовища міста Львова./ Г.О. Комарницька //. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет- конференції, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – 446 с. С.389 – 392.
 11. Комарницька Г.О. Стратегічне планування соціально – економічним розвитком міст. / Г.О. Комарницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С.
 12. Комарницька Г.О., Карпюк І.М. Аспекти інноваційної діяльності у сфері малого підприємництва в Україні \Г.О. Комарницька, І.М. Карпюк\\ Матеріали V-ої Міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених “Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард-2016”:С. 91-95
 13. Комарницька Г.О. Стратегічне планування економічного потенціалу Львівщини в умовах глобалізації// Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (27-29 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С.
 14. Комарницька Г.О. Регулювання міського способу життя та проблеми соціальної урбанізації. /Г.О. Комарницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 7-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 294 с. 273-276 С.
 15. Комарницька Г.О. Організація стратегічного аналізу маркетингового середовища міста / Г.О. Комарницька // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (електронне видання). ‒ К. : ДУТ, 2017 – С. 273-276.
 16. Комарницька Г.О. Формування бізнес-середовища в регіоні у процесі децентралізації / Г.О. Комарницька // I Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків» 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 273-278.
 17. Комарницька Г.О. Електронні державні послуги у сфері публічного управління / Г.О. Комарницька // Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал, академія України. – 2018. – 390 с. – С. 87-89.
 18. Комарницька Г.О. Відтік мізків: міф чи реальність / Г.О. Комарницька // Збірник тез круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання), (Львів, 25 квітня 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 167 с. – С. 115-119
 19. Комарницька, Г. О. та Зацінська З. М., 2019. Розвиток реформи децентралізації в Україні. В: А. В. Стасишин, ред., Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 17–18 жовтня 2019. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 20. Komarnytska, H. O., 2019, Development of state and private partnership in Ukraine. В: Тhe modern paradigm of public administration: Тhesis оf the first international scientific-practical conference. Lviv, 2019.
 21. Комарницька, Г. О. 2019. Переваги державного і приватного секторів від участі у моделі державно-приватного партнерства. В: Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: XXI Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 11 жовтня 2019. Дніпро: ГО «НОК».
 22. Комарницька, Г. О. 2019. Особливості залучення інвестицій та інновацій на засадах державно-приватного партнерства. В: Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: V Всеукраїнська науково-практична конференція. Миколаїв, Україна, 12 жовтня 2019. Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна».
 23. Комарницька, Г. О. 2019. Інституційне забезпечення активізування державно-приватного партнерства. В: Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: Міжнародна наукова економічна конференція. Берегове, Україна, 17-18 травня 2019. Ужгород: ФОП Сабов А.М.
 24. Комарницька, Г. О. та Кузьмін, О. Є. 2019. Міжнародний досвід діагностування митного обслуговування державно-приватного партнерства. В: Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: VI Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 19-20 вересня 2019. Львів: Галицька видавнича спілка.
 25. Комарницька, Г. О. 2019. Стратегічний і тактичний виміри активізування державно-приватного партнерства. В: Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія та практика: Всеукраїнська науково-практична конференція. Одеса, Україна, 12 жовтня 2019. Одеса: ЦЕДР.
 26. Комарницька, Г. О. 2019. Ознаки державно-приватного партнерства. В: Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 23-24 квітня 2019.. Полтава: ТОВ «Сімон».
 27. .Комарницька, Г. О., 2019. Фінансові особливості державно-приватного партнерства. В: Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, Україна, 12 Жовтень 2019. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр».
 28. Комарницька, Г. О., 2019. Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в Україні. В: Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 23-24 Квітень 2019. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 29. Комарницька, Г. О. та Кушвара, Н. Ю. 2019. Роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави. В: А. В. Стасишин, ред.,Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. Україна, 17–18 жовтня 2019. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 30. Комарницька, Г. О. та Штурна, О. І. 2019. Регіональний розвиток України в умовах реформи децентралізації. В: А. В. Стасишин, ред., Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 17–18 жовтня 2019. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 31. Комарницька, Г. О. та Зацінська З. М. 2019. Розвиток реформи децентралізації в Україні. В: А. В. Стасишин, ред., Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 17–18 жовтня 2019. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 32. Комарницька, Г.О., 2019. Особливості оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. В: Теорія та практика управління розвитком економіки: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 10 Жовтень 2019. Київ: ТОВ «ВІПО».
 33. Komarnytska, H. O. & Dziana, G. 2019. Development of state and private partnership in Ukraine. В: Тhe modern paradigm of public administration. Тhesis оf the first international scientific-practical conference. Lviv, 2019..
 34. Комарницька, Г. О. 2020. Управління персоналом в процесі інноваційного розвитку. В : Marketing of innovations. Innovations in marketing (2020). Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2020). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition].
 35. Комарницька Г. О., 2020. Публічне управління соціальним розвитком. В: Збірник тез Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік. Львів, Україна, 1-8 лютого 2019. Львів : ЛНУ ім. І.Франка.
 36. Комарницька, Г. О. та Комарницький, І. М. 2020. Оцінювання державно-приватного потенціалу територіального утворення. В: Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 1-8 лютого 2020. Львів: ЛНУ ім. І.Франка.
 37. Комарницька, Г. О. 2021. Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду державно-приватного партнерства. В: Збірник тез Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік. Львів, Україна, 1-8 лютого 2021. Львів: ЛНУ ім. І.Франка.
 38. Комарницька, Г.О. 2021. Аналіз сучасних тенденцій управління персоналом. В: Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Львів, Україна, 18 Лютий 2021. Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
 39. Комарницька, Г.О. та Комарницький, І. М. 2021. Управління персоналом в процесі інноваційного розвитку. BielskoBiala: Marketing of innovations. Innovations in marketing, С. 71-74.
 40. Комарницька, Г. О. 2021. Дистанційна форма навчання: мотиваційна складова. Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу, Львів, 28 квітня 2021, Львів: Національний університет ім. Івана Франка.
 41. Komarnуtska, H.O. & Komarnytskyy, I.M. 2021. Ensuring innovative development in the activities of public authorities through the introduction of information technologies. Marketing of innovations. Innovations in marketing: Materials of the International Scientific Internet Conference, Poland, Bielsko-Biala, December, 2021, Bielsko-Biala: University of Economics and Humanities.
 42. Комарницька, Г.О. 2022. Інформаційні технології в публічному управлінні. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік: зб. тез звітної наук. конф. Львівського нац. у-у ім. І. Франка, Львів, 1-8 лютого 2022, Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
 43. Комарницька, Г.О. 2022. Академічна доброчесність: зв’язок з професійним становленням здобувачів вищої освіти. Круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність: реалії та перспективи: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. Львів, 2022. Львів: Національний університет ім. Івана Франка.
 44. Komarnуtska, H.O. & Komarnytskyy, I.M. 2022. Digital transformation and digitalization in Ukraine. Marketing of innovations. Innovations in marketing: Materials of the International Scientific Internet Conference, Poland, Bielsko-Biala, December, 2022, Bielsko-Biala: University of Economics and Humanities.
 45. Комарницька, Г. О. та Устименко, М.В. 2022. Шляхи вдосконалення інвестиційної політики розвитку регіонів під час військового стану. В: Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 8-11 листопада 2022. Львів: ЛНУ ім. І.Франка.
 46. Комарницька, Г. О. та Станасюк О.А. 2022. Цифрова трансформація публічного управління. В: Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 8-11 листопада 2022. Львів: ЛНУ ім. І.Франка.

Біографія

Закінчила Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола (зараз Національний університет “Львівська політехніка” Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола)  за спеціальністю  “Маркетинг”.

Навчалась в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (з 2010р.), працювала асистентом (з 2009р. по 2012р.) за контрактною основою та по сумісництву в ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, з 2013р. по 2014р. молодшим науковим спеціалістом в секторі просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України (зараз ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього Національної академії наук України») .

Захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання урбанізаційних процесів у регіоні» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2014р.). Кандидат економічних наук із 2014 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді  Д 73.052.02 в Черкаському державному технологічному університеті (Тема: «Регулювання урбанізаційних процесів в регіоні»).

Вчене звання доцента кафедри економіки та менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно у 2018 році.

Доктор економічних наук із 2020 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» (Тема: «Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності»).

Офіційний рецензент та опонент   дисертаційних робіт.

Напрямок наукових досліджень присвячений процесам активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності; вивченню публічного управління та адміністрування; застосуванню державно-приватного партнерства у діяльності органів місцевого самоврядування; розвитку та функціонуванню ІГС.

З вересня 2017 року в.о.  зав. кафедри економіки та менеджменту (з 2020 року кафедра економіки та менеджменту змінила назву на кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом)  факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З липня 2021 року завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Керівник науково-дослідної теми кафедри 0121U110273 «Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу»

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала понад 120 публікацій, зокрема 10 монографій (2-одноосібні), 3 навчальні посібники, 1 підручник, 8  публікацій  індексовані в міжнародних базах Scopus та Web of Science, більше 100 навчально-методичних праць.

Член Вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу, член Трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка, рецензент та опонент дисертаційних робіт, керівник двох аспірантів.

Гарант освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” другого (магістерського) рівня вищої освіти. (2019-2023 роки).

Гарант третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (з 2023 року).

Пограма розвитку кафедри ПАтУБ_Комарницька

Проекти

 • Член Проєктного офісу при Департаменті економічної політики Львівської ОДА.
 • Член конкурсної комісії  проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка у 2020 році з Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки.
 • Член Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій».
 • Член Громадської організації «ПРОГРЕСИЛЬНІ».

Нагороди

Подяка Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» (2017 р).

Грамота Львівської обласної ради «За вагомі здобутки в науково-педагогічній діяльності, особистий розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю» (2017).

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки» (2017).

Почесна грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за  третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму” 2018-2019 (2019).

Подяка за високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів що прийняли участь у II етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» від оргкомітету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2018).

Подяка Львівської обласної ради «За багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки в науково-педагогічній діяльності,  підготовку висококваліфікованих кадрів» (2020).

Методичні матеріали

Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с.

Публічне управління – Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Розклад