Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного та технічного забезпечення

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали

Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного та технічного забезпечення є окремим структурним підрозділом факультету управління фінансами та бізнесу.

   У лабораторії сконцентровано сервери доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет факультету управління фінансами та бізнесу,  мережеве обладнання локальної мережі факультету управління фінансами та бізнесу та інше обладнання, пов’язане з використанням у навчальній та науковій роботі сучасних інформаційних технологій. Лабораторія виконує інформаційне забезпечення потреб структурних підрозділів та кафедр факультету.

     Лабораторія займається впровадженням сучасних інформаційних технологій в навчальний процес факультету, розробкою методичного забезпечення щодо практичного використання сучасних інформаційних технологій, обслуговує локальні комп’ютерні мережі факультету управління фінансами та бізнесу, забезпечує доступ працівників та студентів факультету до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, здійснює технічне обслуговування і програмну підтримку серверів локальних комп’ютерних мереж та серверів баз даних факультету, забезпечує потреби кафедр факультету у методичних та бланкових матеріалах.

   Матеріально-технічна база лабораторії використовується для забезпечення навчального процесу факультету, наукових дослідженнях співробітників, аспірантів і студентів факультету, виконання науково-дослідних робіт.

  У діяльності лабораторія керується законодавством України, Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка, наказами Ректора, ухвалами Вченої Ради Університету та Вченої ради факультету.

 

Співробітники

завідувачСИТНИК Володимир Юрійовичзавідувач
інженер 2 категоріїБУДЗИН Лідія Орестівнаінженер 2 категорії
старший лаборантВОРОНЯК Івання Ярославівнастарший лаборант
лаборантПАУК Любов Євгенівналаборант

Методичні матеріали