Ситник Володимир Юрійович

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології національній економіці; інформатизація та інформаційне суспільство; інформатизація освіти; роль ІТ-сфери в сучасній українській економіці.

Курси

Публікації

  1. Стадник Ю. А., Ситник В. Ю., Курус М. М. Особливості впровадження інформаційних систем на підприємствах України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19 (2). – С. 285-297.
  2. Ситник В.Ю. Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації / Н. С. Ситник, В. Ю. Ситник // Вісник ОНУ. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 6(48). – Серія: Економічні науки. – С. 70-74.
  3. Ситник В.Ю. Роль інформаційних технологій в економічному розвитку України. /В.Ю.Ситник // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч 1. – 2016. – С. 293 – 296.
  4. Розвиток інформаційного суспільства України в глобальному інформаційному просторі. ВЮ Ситник. Вісник Одеського національного університету. 2016р. Серія: Економіка, 234-237
  5. Ситник В.Ю. Інформатизація освіти як основа її розвитку // [Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету управління фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 63-66
  6. Ситник В.Ю. Роль інформаційних технологій у забезпеченні митної безпеки України / В.Ю. Ситник  // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. – С. 111-114
  7. Ситник В.Ю. Цифрові фінансові технології в умовах пандемії Сovid-19 // [Тези доповідей звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2022 р.). –Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – С. 118-120
  8. Вплив тіньового сектору економіки на фінансову стабільність держави Тези 11.2022 Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2023 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2023. – 302 с. . – С. 137-140

Біографія

Народився 4 вересня 1961 р. у м. Самбір Львівської обл.

Навчався у СШ № 1 м. Самбір, Самбірському технікумі механізації обліку, НУ “Львівська політехніка” на факультеті автоматики (спеціальність – “ЕОМ”).

У 1980 р. обіймав посаду старшого техніка ЕОМ ОЦ статуправління Львівської області.

З 1985 р. по 1986 р. працював у Проектно-конструкторському бюро електрогідравліки (м. Миколаїв Миколаївської обл.).

У 1987–1989 рр. – викладач Самбірського технікуму механізації обліку.

У 1989–1990 рр. – інженер СКБ мікроелектроніки і приладобудування у м. Львові.

Від 1990 р. – викладач спецдисциплін Львівського фінансового технікуму, а з 1999 р. – керівник центру інформаційних технологій Львівського державного фінансово-економічного інституту.

З 2001 р. – начальник відділу ТЗНВ Львівського державного фінансово-економічного інституту, а згодом Львівської державної фінансової академії.

З 2015 р. – інженер 1 категорії кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу

З 2016 р. – завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії інформаційного та технічного забезпечення факультету управління фінансами та бізнесу.

Розклад