Комп’ютерні мережі

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Ситник В. Ю.УФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432УФЕ-21сСитник В. Ю., Ситник В. Ю.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні аспекти та методологія проектування, побудови та використання комп’ютерних мереж.

Мета навчальної дисципліни

Формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування комп’ютерних мереж, використання мережевого обладнання та мережевих сервісів.

Основні завдання

Вивчення архітектури комп’ютерних мереж, програмного забезпечення, методів проектування та набуття практичних навичок аналізу, побудови, та захисту від несанкціонованого доступу.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Дисципліна “Комп’ютерні мережі” вивчається після вивчення дисциплін “Інформаційні та комунікаційні технології” та взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Технологія проектування та адміністрування БД і СД”, “Технології Internet”.

 Вимоги до знань і умінь

а)знати

 • основні концепції та термінологію комп’ютерних мереж;
 • основні стандарти та протоколи комп’ютерних мереж;
 • основні програмні засоби комп’ютерних мереж;
 • основні методи доступу та основні мережеві архітектури;
 • основні апаратні засоби комп’ютерних мереж;

б) уміти

 • використовувати технічне та програмне забезпечення в мережах;
 • підібрати тип та структуру комп’ютерної мережі;
 • планувати і реалізовувати комп’ютерні мережі,
 • керувати мережними ресурсами; –
 • підібрати комплекс необхідних апаратно-програмних засобів для комп’ютерної мережі;
 • розширювати і модернізувати мережі,
 • здійснювати моніторинг та аналіз продуктивності, діагностувати та розв`язувати проблеми.

 

Рекомендована література

 1. Буров Є.В.. Комп’ютерні мережі. / 2-е вид., оновл. і доп. – Львів –Бак, 2003
 2. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с.
 3. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.
 4. Валецька Т. М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. -208с.
 5. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, 2005. – 128 с.
 6. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, web-дизайн. – Львів: Деол, 2002. – 166с.
 7. Глушаков С.В. Электронная почта и сеть Интернет.-Харьков: Фолио, 2003.
 8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.– 704с.
 9. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі: Підручник за редакцією Ю.С. Ковтанюка – Київ.: Видавництво «Юніор», 2005. – 397сЛозікова Г.М. Комп’ютерні мережі. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 10. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник.–К.: Центр навчальної літератури, 2004.–128с
 11. Леонтьев В.П. Новейшая енциклопедія Інтернет.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 607с.
 12. Матвієнко О.В. Internet -технології проектування Web-сторінки. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 13. Сучасні комп’ютерні технології / за ред.. Швиденко М.З., Л.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2007. – 705 с.
 14. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина1: Підручник/ П.Ф.Олексенко, В.В.Коваль, Г.М.Розорінов, Г.О.Сукач.- К.: Наукова думка. – 2010. – 192 с.
 15. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Комп’ютерні мережні технології. / Навч.-метод. посібник. – Київ. – ТОВ “Авета”, – 2008.
 16. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, – 2007.

 

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус