Computer networks

Type: For the student's choice

Department: department of digital economics and business analytics

Curriculum

SemesterCreditsReporting
44Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
416Sytnyk V. Y.УФЕ-21с

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
432УФЕ-21сSytnyk V. Y., Sytnyk V. Y.

Course description

The subject of studying the discipline is the theoretical aspects and methodology of designing, building and using computer networks.

Purpose of the discipline

Formation of a basic knowledge system for the analysis and design of computer networks, the use of network equipment and network services.

Recommended Literature

 1. Буров Є.В.. Комп’ютерні мережі. / 2-е вид., оновл. і доп. – Львів –Бак, 2003
 2. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с.
 3. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.
 4. Валецька Т. М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. -208с.
 5. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, 2005. – 128 с.
 6. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, web-дизайн. – Львів: Деол, 2002. – 166с.
 7. Глушаков С.В. Электронная почта и сеть Интернет.-Харьков: Фолио, 2003.
 8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.– 704с.
 9. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі: Підручник за редакцією Ю.С. Ковтанюка – Київ.: Видавництво «Юніор», 2005. – 397сЛозікова Г.М. Комп’ютерні мережі. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 10. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник.–К.: Центр навчальної літератури, 2004.–128с
 11. Леонтьев В.П. Новейшая енциклопедія Інтернет.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 607с.
 12. Матвієнко О.В. Internet -технології проектування Web-сторінки. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 13. Сучасні комп’ютерні технології / за ред.. Швиденко М.З., Л.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2007. – 705 с.
 14. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина1: Підручник/ П.Ф.Олексенко, В.В.Коваль, Г.М.Розорінов, Г.О.Сукач.- К.: Наукова думка. – 2010. – 192 с.
 15. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Комп’ютерні мережні технології. / Навч.-метод. посібник. – Київ. – ТОВ “Авета”, – 2008.
 16. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, – 2007.

 

Materials

 

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус