Возняк Галина Василівна

Посада: професор кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Телефон (мобільний): +380503716779

Електронна пошта: halyna.vozniak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Бюджетна та фінансова політика; прогнозування розвитку соціально-економічних систем різних рівнів та їх фінансового забезпечення; місцеве самоврядування; публічне управління; бюджетне регулювання та міжбюджетні відносини; бюджетна безпека територій; фінансові дисбаланси та фінансова спроможність територій; фінансова децентралізація; публічні та поведінкові фінанси; фінанси соціальної сфери; фінансово-економічна нестабільність та її вплив на економічне зростання територій. Є автором понад 200 наукових праць, серед яких 12 монографії, 98 статей у наукових фахових виданнях; 12 науково-аналітичних доповідей. Автор та співавтор понад 30 науково-аналітичних та методичних розробок для органів влади та місцевого самоврядування національного, регіонального, місцевого рівнів.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection) 

2023 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018рік

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2023 рік

 • Возняк, Г., Коваль , В. МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 1, 33, 61–69. http://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/803;
 • Возняк Г.В., Савчук Н.В., Каспшишак А. В.Вимушена міграція в умовах війни в Україні: інституційні проблеми інтеграції до життя в нових громадах. Регіональна економіка. 2023. № 1 (107). С. 45-54;
 • Возняк Г.В., Патицька Х.О.Бюджетні детермінанти забезпечення стійкості територіальних громад: воєнна адаптація та орієнтири повоєнного відновлення. Фінанси України. 2023. №8. С.. https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2023&issueno=7

2022 рік

 2021 рік

 2020 рік

 2019 рік

  2018 рік

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

Тези наукових та науково-практичних конференцій

 • Возняк Г.В., Сороковий Д.О. Фінансова стійкість територіальних громад в умовах війни: окремі аспекти. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 червня 2023 р., м. Хмельницький – м. Херсон). – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2023. – 292 с. ISBN 978-617;
 • Возняк Г.В. Фінансова стабільність України в умовах війни: окремі аспекти її зміцнення. Together united: науковці проти війни: збірник тез доповідей І Міжнародної благодійної науково-практичної конференції (Луцьк, 20 травня 2022 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. С. 85-90;
 • Возняк Г.В.Деякі питання управління підприємницькими активами територіальних громад в надзвичайних умовах. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 100-річчю від Дня народження професора Турченка Михайла Михайловича): «Управління розвитком соціально-економічних систем» (15-16 червня 2022 року). Харків: ДБТУ, 2022. С. 26-28;
 • Возняк Г.В. До питання бюджетної безпеки регіонів та громад України в умовах нестабільної економіки. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С.103-104.
 • Возняк Г.В., Жеребило І.В. Смарт-спеціалізація як стратегічний підхід до покращення якості життя населення регіону. Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. -конф. (19-20 березня 2020 р.). К.: КНЕУ, 2020. С. 111-116.
 • Возняк Г.В. Фінансові аспекти забезпечення економічного зростання територій в координатах поведінкової економіки. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород: УжНУ, 2020. С. 13-15.

Біографія

Народилася в 1974 році на Франківщині.

З 1991 по 1996 рік навчалася на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фізика».

З 1996 по 1998 рік навчалася на факультеті перепідготовки кадрів Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Бухгалтер-економіст».

З 2002 року навчалася в аспірантурі ЛБІ НБУ, яку закінчила, захистивши у 2006 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.

З 2012 по 2015 рік навчалась в докторантурі ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

З 2018 року доктор наук за спеціальністю – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Викладацьку діяльність розпочала з 2007 року на посаді доцента навчально-методичного центру фундаментальних та гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії ВНЗ «Відкритий університет розвитку людини «Україна».

З вересня 2022 року – професор кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науково-педагогічний стаж з 2007 року.

Проекти

Проектна діяльність

 • Грант (№ 5841) на 2022-2023 рр.«Інструменти підтримки інтеграції ВПО до життя у Підберізцівській територіальній громаді: пілотний проєкт на Львівщині» за програмою «Демократична практика», що фінансується Міжнародним фондом Відродження (експерт, виконавець) https://www.irf.ua/contest/integracziya-vnutrishno-peremishhenyh-osib-do-zhyttya-v-novyh-gromadah/ ;
 • грант НФДУ (2020.02/0215) «Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки» (2020-2022) (керівник проєкту) https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/konkurs-2_peremozhczi-publikacziya.pdf;
 • грант (№ 48155) на 2013-2014 рр. “Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області” за програмою «Громадянське суспільство та належне врядування», за підтримки міжнародного фонду Відродження :https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/public_monitoring_of_formation_lviv_region_local_budgets_performance_and_reporting/: http://lvivbudget.blogspot.com/p/blog-page_7.html(експерт, виконавець);
 • бюджетна програма КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» на 2018-2019 рр. проект “Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями удосконалення” (державний реєстраційний номер 0118U006583)(експерт, виконавець);
 • бюджетна програма КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», проекти «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2010-2011) (керівник робочої групи, виконавець).

 

Участь у науково-дослідних розробках

 • «Фінансова політика забезпечення економічного зростання територіальних громад в умовах нестабільності» (державний реєстраційний номер 0122U200317), 2022-2025 рр. – відповідальний виконавець;
 • «Управління активами територіальних громад» (державний реєстраційний номер 0120U101402), 2020 – 2022 рр. – відповідальний виконавець;
 • «Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України» (державний реєстраційний номер 0119U103908),  2019-2021 рр. – відповідальний виконавець;
 • «Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (державний реєстраційний номер 0117U000691),  2017-2019 рр. – відповідальний виконавець;
 • «Ризики бюджетної децентралізації у формуванні фінансово-економічного потенціалу територіальних громад Карпатського регіону» (державний реєстраційний номер 0117U003493), 2017-2019 рр. – відповідальний виконавець;
 • «Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування» (державний реєстраційний номер 0115U000018) 2015-2017 рр. – відповідальний виконавець.

 

Редакційна діяльність

 • Член редколегії фахового видання Науково-практичний журнал «Регіональна економіка», http://re.gov.ua/re00/p12rk( фахове, категорія Б);
 • член редколегії фахового видання Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»,https://fkd.net.ua/index.php/fkd/Editorial_Board (Web of Science, фахове, категорія А);
 • член редколегії фахового видання «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/about/editorialTeam(фахове категорія Б).

 

Інша активність

 • Член комісії конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку України» НФДУ, заступник голови 7 панелі (2021 р.);
 • член спеціалізованої вченої ради К 32.051.06 в Волинському національному університеті імені Лесі Українки з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» https://ra.vnu.edu.ua/spetsializovani-vcheni-rady/spetsializovana-vchena-rada-k-32-051-06/(2019-2021 рр.);
 • член спеціалізованихвчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій  на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 – Економіка; 072- «Фінанси, банківська справа та страхування» (2019-2022 рр.);
 • міжнародне стажуванняв Краківському економічному університеті (м. Краків, 2019 р.);
 • міжнародне стажування в Інституті міжнародної співпраці та розвитку (м. Познань, 2019 р.)

Нагороди

 • Почесна грамота Львівської ОДА (2019 р.);
 • Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради (2020).

Розклад