Решота Олена Анатоліївна

Посада: доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olena.reshota@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Основні наукові інтереси знаходяться у площині теорії та історії державного управління, публічного управління та адміністрування, технологій публічного адміністрування, комунікацій в публічному управлінні та адмініструванні, міжнародних економічних відносин, міжнародної інтеграції.

Автор понад 60 наукових публікацій (навчальних посібників, наукових статей ( у тому числі 4 наукових публікацій, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus та Web of Science), розділів у колективних монографіях, атестованих електронних навчальних курсів, тез конференцій, науково-методичних рекомендацій для здобувачів освіти, енциклопедичних статей).

 1. Професійна програма стажування шляхом участі у I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління»(60 годин, 2 кредити ECTS, 2019 рік), Львівський національний університет ім. І. Франка.
 2. Міжнародне науково-педагогічне стажування з державного управління на тему «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з державного управління», 20 січня -28 лютого 2020 р., 6 кредитів (180 годин), м. Загреб, Республіка Хорватія.
 3. Науково-педагогічна програма стажування на тему “Вдосконалення викладацької майстерності“, 1 жовтня 2020 р. – 23 січня 2021 р., 6 кредитів (180 годин), Міністерство освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, Сертифікат СВ № 02070987/000092-21;
 4. Програма підвищення кваліфікації “Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі“, 25 березня 2021р., обсяг 6 годин (0,2 кредити ЄКТС), ВГО “Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій”, Сертифікат № ПК-К 21-03/223
 5. Тренінгова програма стажування для викладачів «ODOO/BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом», 15-25 червня 2021року, обсяг 30 годин, включно з практичними заняттями, Сертифікат OCA/BE 68_2021.
 6. Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus  та Web of Science», 1,5 кредита (45 годин), 12 липня-19 липня, 2021 року, м. Люблін, Польща, Сертифікат ES №6992/2021
 7. Підвищення кваліфікації на тему «Підвищення кваліфікації освітян: вимоги та новітні тренди», 0,2 кредити (6 годин), 23 вересня 2021 року, ВГО «Українська асоціація фахівців із інформаційних технологій», Сертифікат № ПК-К 21/09-165
 8. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою «Основи тестології та розробки тестових завдань» для ЄДКІ спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 14 годин, 22 червня 2021р. – 6 вересня 2021 р., м. Київ, Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.
 9. Міжнародна осіння школа «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» у рамках Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”/ EXTECH, (30 год.)  3 -10 листопада 2021 року, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка».
 10. Міжнародне німецько-українське стажування з трансферу технологій GUTT.INUP  в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій», 6 ECTS, (180 год.)  18 жовтня -1 грудня 2021 року, (80 год. –воркшопи, 100 год. – проєктна робота), м. Вюрцбург (Німеччина) – Львів, Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський академічний університет за підтримки Німецької академічної служби обміну DAAD, Сертифікат 0101/ GUTT.INUP/2021
 11. Стажування у проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge Camp» на тему «Новітні тенденції у розвитку soft-skills викладачів», (10 год.), 11-14 липня 2022 року, CEO UGEN  Україна, Сертифікат № 747
 12. Підвищення кваліфікації на тему “Проєктна діяльність”, 17 січня 2023 року – 14 лютого 2023 року обсягом 16 академічних годин /0,5 кредиту ЄКТС, Львівський національний університет імені Івана Франка, Сертифікат № СВ 2070987/000019-23
 13. Підвищення кваліфікації на тему «Цифрова трансформація наукової діяльності у  закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції» 0,1 кредити (3 годин), 31 січня 2023 року, Офіс підтримки вченого, Сертифікат № 20230131/726
 14. Підвищення кваліфікації «Правничі студії для викладачів», 1 ECTS, (30 год.)   квітень-травень 2023 року, Юридичний факультет Львівський університет імені Івана Франка.
 15. Підвищення кваліфікації в проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Коучінг, менторство, наставництво», (10 год.), 15-17 травня 2023 року, CEO UGEN  Україна, Сертифікат № 205
 16. Підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», XXXV Міжнародна науково-практична конференція «07 серпня 2023 р., 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС, м. Стамбул,  (Туреччина)
 17. Підвищення кваліфікації у проєкті: Форум IP&I management: Як комерціалізувати свій інноваційний продукт та заробляти?, 13-14 жовтня 2023 Київ, Україна, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій
 18. Професійний тренінговий курс «Дні кар’єри ЄС 2023», (30 год./1 ECTS), жовтень 2023 року, Львівський університет імені Івана Франка, Сертифікат ДКЄС 032-2023
 19. Тренінги у рамках проєкту Майстерні кар’єри «Design your future», вересень-листопад 2023 р., Львівський університет імені Івана Франка.
 20. Програма підвищення кваліфікації “Як творити інклюзивне освітнє середовище?”, у рамках спільного проєкту “Навчальний міст Хемніц-Львів 2.0″ Хемніцького технічного університету та Львівського національного університету імені Івана Франка”, 16-20 грудня 2023р., Сертифікат IO 02070987/0060-23.

Науковий консультант працівників Підберізцівської сільської ради об’єднаної територіальної громади з питань розробки «Стратегії розвитку ОТГ на період до 2025 року».

Гарант освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Курси

Публікації

Колективні монографії:

 1. Reshota V., Reshota O. European Union – Ukraine Association Agreement: main problems and features // Ukraina–Polska–Unia Europejska. Ze studiów nad przeksztalceniami ustrojowymi na przelomie XX s XXI wieku / praca zbiorowa pod redakcją H. Stronskiego, J.Goloty, O.Krasiwskiego. – Lwów–Olsztyn–Ostrołęka : drukarnia J. J. Maciejewsczy, Przasnysz, 2014. – S. 51 – 57. — Режим доступу : http://www.otn.ostroleka.pl/images/Wydawnictwa/2019/Ukraina-Polska-Unia%20Europejska.pdf
 2. Васьківська К.В., Комарницька Г. О., Карпінський Б. А., Решота О. А. та ін. Публічне адміністрування та управління бізнесом : інноваційний підхід. Колект. Монографія. За наук. ред. д.е.н., проф. Васьківська К. В. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2024. 280 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція : навч. посіб. / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 156 с.
 2. Решота О. А. Електронний атестований навчальний курс «Вступ до фаху. Теорія та історія управління». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3617

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Решота О. А. Вдосконалення державного управління України із використанням досвіду зарубіжних країн: проблеми та перспективи [Текст] / О. А. Решота // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Вип. 18 / 19 / за заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — С. 187—193. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/download/zb18_19.pdf
 2. Решота О. А. Нормативно-правові засади реформування державного управління України [Електронний ресурс] / О. А. Решота // Демократичне врядування. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik3/fail/+Reshota.pdf
 3. Решота В. В., Решота О. А. Реформування Європейського Союзу за Лісабонським договором 2007 р. / В. В. Решота, О. А. Решота // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Вип. 25 / за заг. ред. Чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – C.124-131. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/download/zb25.pdf
 4. Решота О. А., Решота В. В. Основні концепції реформування державного управління США та Європейського Союзу / О. А. Решота, В. В. Решота // Демократичне врядування. — 2010. — № 6. — 7 с. — Режим доступу : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik6/fail/Reshota.pdf
 5. Решота О. А. Концепція демократичного врядування у реформуванні управління Європейського Союзу / О. А. Решота // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Вип. 27 / за заг. ред. Чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – C.104-113. — Режим доступу :http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/download/zb27.pdf
 6. Решота О. А., Решота В. В. Фінансова криза Єврозони та основні шляхи її подолання / О. А. Решота, В. В. Решота // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Вип. 31 / за заг. ред. Чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 265-273. Режим доступу:  http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/download/zb31.pdf
 7. Решота О. А. Становлення внутрішнього ринку Європейського Союзу:передумови та особливості / О. А. Решота // Демократичне врядування. — 2012. — № 9. — 10 с. — Режим доступу : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik9/fail/Reshota.pdf
 8. Сидорчук О. Г., Решота О. А. Архетипи демократичної управлінської культури: сутність та загальна характеристика //Архетипіка і державне управління: громадянська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція : зб. наук. пр. переможців і кращих авторів Третього міжнар. конкурсу молодих учених ; 30 квіт. 2015 р., Ужгород – Скаліца / О. Сидорчук, О. Решота ; за наук. ред. Е. А. Афоніна, Г. Л.Рябцева. – К. : Псіхєя, 2015. – С. 61–70. — Режим доступу : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/4490b1ce-e5fa-4e8d-99a8-37d868408b2d.pdf
 1. Reshota V., Reshota О., Syrko M. Entwicklung von theoretischen Vorstellungen über das Gerichtsrecht. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. No. 6. Vol. 3. S. 146 –149. (Indexed in the international scientometric database Index Copernicus).
 2. Решота В., Решота О. Концепція судового права у працях радянських дослідників. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. C. 269–272. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2020/67.pdf. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-1/65 (Indexed in the international scientometric database Index Copernicus).
 3. Reshota V., Bezzubov D., Zozulia I., Reshota О., Khytra O., Chystokletov L. Administrative justice: Main approaches of definition in common law and civil law countries. Arctic. 2020. Vol. 73. No. 2. P. 24–31. (Indexed in the international scientometric database Web of Science and Scopus). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079543301&origin=inward&txGid=a98ff896ae977972ea3816f8a44735ad
 4. Reshota, V., Ilnytskyi, O., Syrko, M., Reshota O. Budgetary funds management in Ukraine: constitutional and international treaties regulation. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume XI, Summer, 4(50). 2020. (Indexed in the international scientometric database Scopus) https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5339
 5. Решота О. А. Особливості розвитку публічного управління в Україні: сучасні тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1603%20DOI:%2010.32702/2307-2156-2020.3.37
 6. Reshota V., Dzhokh R., Reshota, Kryvenchuk Yu. Problems of legal regulation of support in the implementation of control operations in Ukraine and information technology to solve this problem. CEUR Workshop Proceedings, 2654, pp. 492-503. (Indexed in the international scientometric database Web of Science and Scopus).
 7. Reshota V., Zabolotna H., Reshota O., Hliborob N., Dzhokh R. Judicial decisions as a source of law. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40. Núm. 72. pp. 353-367. DOI: DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.19. (Indexed in the international scientometric database Web of Science).

 

Навчально-методичні рекомендації:

 1. Решота О. А. Європейська політика згуртування: сутність, інструменти, практика транснаціональних проектів ЄС : навч.-метод. реком. для слухачів спеціальності “Публічне адміністрування” / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010 . – 50 с.
 2. Решота О. А. Економічна безпека : навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності “Державне управління” / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012 – 40 с.
 3. Решота О. А., Решота В. В. Конкурентна політика : навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 150000 “Державне управління” / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 60 с.
 4. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція : навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 150000 “Державне управління” / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012 . – 68 с.
 5. Решота О. А. Антикризове управління: навчально-методичні рекомендації для слухачів заочної форми навчання спеціальності 8.15010001 «Державне управління» / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 48 с.

 

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій

 1. Решота О. А. Перспективи вдосконалення державного управління України в контексті зарубіжного досвіду [Текст] / О. А. Решота // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матер. наук.-пр. конф. за міжнар. уч. (3 квітня 2009 р., м. Львів) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — С. 262—265. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/material_conf.htm
 2. Решота О. А. Основні тенденції розвитку державного управління в зарубіжних країнах та Україні [Текст] / О. А. Решота // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія та практика: матер. наук.-пр. конф. за міжнар. уч. (22 жовтня 2010 р., м. Львів) : у 2 ч. Ч. 1. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 354—359. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/material_conf.htm
 3. Решота О. А., Решота В. В. Демократичне врядування як модель реформування багаторівневого управління Європейського Союзу [Текст] / О. А. Решота // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія та практика: матер. наук.-пр. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р., м. Львів) : у 2 ч. Ч. 1. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — С. 354—359. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/material_conf.htm
 4. Решота О. А., Решота В. В. Рівні демократичного врядування [Текст] / О. А. Решота, В. В. Решота // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матер. наук.-пр. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р., м. Львів) : у 2 ч. Ч. 2. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 126—129. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/material_conf.htm
 5. Решота О. А., Решота В. В. Реформа електронного врядування в Україні: проблеми та перспективи / О. А. Решота, В.В. Решота // Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез I міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 жовтня 2019 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2 – С. 432-436. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_Paradyhma_PU.doc.pdf
 6. Решота В. В., Решота О. А. Судові рішення як джерела права в адміністративному судочинстві. Вороновські читання (Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування): збірник статей, доповідей та тез учасників міжнар. наук.-практ.  конф,  м. Ірпінь, 4-5 жовтня 2019 р.  /  Редкол.: М. Кучерявенко, О.Головашевич. Харків: Асоціація фінансового права України, 2019. С. 302–308. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5152/1/4738_IR.pdf
 7. Решота О. А. Інтерактивні методи навчання у галузі державного управління. Scientific and pedagogic internship “Professional development and pedagogical excellence of public administration lecturers “: Internship proceeding, January 20-February 28, 2020. Zagreb. p. 13.
 8. Решота О. А., Решота В. В. Концептуальні основи етичних правил поведінки державних службовців. Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 червня 2020 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. 69 с. С. 53-56. URL: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2020/06/re-zbirnyk-12.06.pdf
 9. Решота О. А. Професіоналізація та оцінювання результатів службової діяльності державних службовців / О. А. Решота // Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез IІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 листопада 2020 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 499-504. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_tezy_LNU_2020_Paradyhma_PU-1.pdf
 10. Решота О. А., Стеблик Н. Формування української моделі децентралізації місцевої влади на прикладі досвіду європейських країн. Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 листопада 2020 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 157-161. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 11. Решота О. А., Баляс Я. С. Електронне урядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 листопада 2020 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 345-350. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 12. Решота О. А., Добосевич Ю. Problems of youth policy in modern Ukraine Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 листопада 2020 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 227-230. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 13. Решота О. А., Дрозд Ю.І. Особливості професійної діяльності публічного службовці: етичний вимір. Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 листопада 2020 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 504-509. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 14. Решота О. А., Мізик А. О. Особливості інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні. Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 листопада 2020 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 350-355. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 15. Решота О. А. Концептуальні підходи до трансформації вітчизняної системи публічного управління / О. А. Решота // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021.  –  С. 311-314. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_02.2021.pdf
 16. Решота О. А. Впровадження інституту публічних послуг в Україні / О. А. Решота // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2022 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – С.149-153. –  Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2022.pdf
 17. Решота О А. Проблеми реалізації електронного врядування та надання публічних електронних послуг в Україні в сучасних умовах. Сучасна парадигма публічного управління : збірник тез ІV міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 листопада 2022 р.). – Львів : Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2022. – С. 268-273. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/02/Konferentsiia_Suchasna_paradyhma_2022.pdf
 18. Решота О. А. Антикорупційна політика України: теоретико-правовий підхід. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2023 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2023. – С. 178-181. –  URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2023.pdf
 19. Reshota O.A., Liuliava V.V. Interaction of local Government Bodies and State Authority in the conditions of the implementations of Administrative and Territorial Reform in Ukraine. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Стамбул (Туреччина): ГО «ВАДНД», 07 серпня 2023 р. С. 30-35. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-35.pdf
 20. Решота О. А., Стрільчук О. А. Вплив інформаційних технологій на взаємодію громадян та держави в контексті електронного урядування. Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2023 року). — Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2023. С. 193-196. URL: https://economics.net.ua/files/science/admin_men/2023/tezy.pdf

 

Енциклопедичні статті:

 1. Решота О.А. Адміністративно-командне управління. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 31. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 2. Решота О. А. Громадянські права. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 115. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 3. Решота О. А. Делегування повноважень. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 127. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 4. Решота О. А. Дуалізм виконавчої влади. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 193. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 5. Решота О. А. Органи виконавчої влади. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 376. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 6. Решота О. А. Народ. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 356. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 7. Решота О. А. Рівність політична. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 507. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 8. Решота О. А. Свобода совісті. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 521. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 9. Решота О. А. Уряд. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 588. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
 10. Решота О. А. Урядування рівні. Енциклопедія державного управління у 8 томах – Т.8 “Публічне врядування” / наук. ред. колегія В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. — Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 593. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf

Біографія

У 2005 році закінчила з відзнакою факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародні економічні відносини» та здобула кваліфікацію «економіст-міжнародник». Перекладач.

З 2005 року навчалась в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ при Президентові України).

Червень 2006 – стажування в Уряді землі Штирія (Австрія).

Вересень 2007 року – стажування в Міській Раді міста Берлін (ФРН).

Жовтень  2007 року – стажування в Інституті державного управління, поліції та права (м. Гюстров, ФРН).

Вересень – жовтень 2008 року – стажування в Уряді землі Мекленбург Передня Померанія (м. Шверін, ФРН) та в Інституті державного управління, поліції та права (м. Гюстров, ФРН).

З 2008 року працювала викладачем кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.

Жовтень  2009 року – стажування в Інституті державного управління, поліції та права (м. Гюстров, ФРН).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та отримала науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

З вересня 2010 року – старший викладач кафедри публічного адміністрування та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.

З вересня 2012 року – старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.

З вересня 2018 року – старший викладач кафедри економіки ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.

З 2019 року – асистент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка (за сумісництвом).

З вересня 2019 року – доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка.

2019-2023р. – керівник наукового студентсько-аспірантського гуртка «Державотворець», заступник завідувача кафедри з виховної роботи.

Гарант освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, рецензент та опонент дисертаційних робіт, керівник аспіранта.

 

Розклад