Куліш Інна Михайлівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): +380677790474

Електронна пошта: inna.kulish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси: державне управління, місцеве самоврядування, регіональна економіка, екологія, якість життя, демографія, підприємництво, розвиток територій, європейська інтеграція, дискримінація, етика, регіональна економічна політика, природокористування.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2021 рік

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2021 рік

2020 рік

2018 рік

До 2017 року

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

  • у вересні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції» за спеціальністю 25. 00 01 – Теорія та історія державного управління. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 року присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління;
  • у квітні 2013 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  • викладацьку діяльність розпочала у вересні 2006 р. на посаді викладача кафедри управління персоналом та державної служби Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  • з вересня 2021 р. доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

  • Подяка Президента Національної академії державного управління при Президентові України (2011 р.).

Нагороди

Подяка Президента Національної академії державного управління при Президентові України (2011 р.).

Розклад