Куліш Інна Михайлівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): +380677790474

Електронна пошта: inna.kulish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси: державне управління, місцеве самоврядування, регіональна економіка, екологія, якість життя, демографія, підприємництво, розвиток територій, європейська інтеграція, дискримінація, етика, регіональна економічна політика, природокористування.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2023 рік

 • Kulish I. Functioning of a higher educational institution under force majeure circumstances: a case study of Ivan Franko National University of Lviv / Halyna Kaplenko, Inna Kulish, Olha Hrabovetska, Andrii Stasyshyn, Viktoriia Dubyk. Problems and Perspectives in Management, Volume 21, Issue 2, 2023. 106-113.
 • Kulish I. (2023). Problems of digitalization in institutions of higher education. Nowoczesne Systemy Zarządzania. 2023;18(3): 85-98.

2022рік

 • Kulish I. Innovative nature of social entrepreneurship at the present stage / Halyna V. Kaplenko, Inna M. Kulish, Andrii V. Stasyshyn, Volodymyr Ya. Burak, Svitlana M. Synchuk. Economic Studies journal . Volume 31(5), 2022. 33-45.
 • Kulish I. Historical review of agricultural cooperation: world trends and Ukrainian realities. Borshchevskyy V., Kaplenko H., Kulish I., Park N., Pikulyk O. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022.Vol. 22, Iss. 4.123-132.

2021 рік

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2022 рік

 • Куліш І. Особливості поводження з медичними відходами / І. Куліш, Г. Капленко. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду. Вип. 1(153). 2022. 24-31.
 • Куліш І. Соціальне підприємництво у сфері туризму: шанс для сільських громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2022. №3. 10-14.
 • Куліш І. М. Негативні наслідки дії закону зростання потреб та шляхи їх подолання. Г.В. Капленко, І.М. Куліш, І.Р. Рахвал, О.А.Стрільчук. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2022. 5 (157). 3-9.
 • Куліш І. Можливості та проблеми використання інформаційних технологій у туристично-рекреаційній сфері Соціально-економічні проблеми сучасного періоду. 2022. № 6. 20-26.

2021 рік

2020 рік

2018 рік

До 2017 року

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

 • у вересні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції» за спеціальністю 25. 00 01 – Теорія та історія державного управління. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 року присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління;
 • у квітні 2013 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • викладацьку діяльність розпочала у вересні 2006 р. на посаді викладача кафедри управління персоналом та державної служби Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 • з вересня 2021 р. доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

 • Подяка Президента Національної академії державного управління при Президентові України (2011 р.).

Нагороди

Подяка Президента Національної академії державного управління при Президентові України (2011 р.).

Розклад