Генерування та реалізація підприємницької ідеї

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416ст. наук. співробітник Куліш І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Навчальна дисципліна розкриває основні підходи до генерування та вибору підприємницьких ідей з огляду на актуальні тренди у світовій та національній економіках.

Студенти в процесі вивчення дисципліни отримають необхідний обсяг теоретичних і практичних знань щодо перспективних сфер діяльності, організаційно-правових засад створення власної справи, альтернативних джерел її фінансування, шляхів нейтралізації підприємницьких ризиків та забезпечення прибуткової діяльності, аналізують сучасні актуальні тренди і тенденції в суспільно-економічному житті, які варто брати до уваги, генеруючи підприємницьку ідею, отримують навички шукати необхідну інформацію із різноманітних джерел, критично її оцінювати, генерувати й оцінювати життєздатність підприємницької ідеї, презентувати її.

Силабус:

Завантажити силабус